Marknaden för gummi växer – risk för brist

Gummi är en råvara de flesta av oss sällan tänker på, men som är kritisk inom ett brett spektrum av områden. För vissa ändamål kan syntetiskt gummi användas men inte för allt. Efterfrågan på gummi ökar kontinuerligt, men utbudssidan är problematisk. Ett problem är att gummi produceras i ett begränsat antal länder, ett annat att gummi främst odlas av små producenter som inte har en ekonomin för att klara råvarucykelns upp- och nedgångar. År 2026 förväntas marknaden ha växt till 68,5 miljarder USD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top