Följ oss

Nyheter

La Ninã skapar rally i jordbrukssektorn

Publicerat

den

La Ninã - Väder påverkar jordbruket och priserna på spannmål Under den senaste tiden har de amerikanska jordbrukarna varit aktiva med att se över sin bokföring och sina affärer, något som bland annat omfattat inköp av jordbruksmark, expansion av befintlig verksamhet och förberedelser av vårens planteringar.

Vädret över det så kallade Corn Belt har varit mycket milt jämfört med förra året, men det skall hållas i åtanke att kyla ger en hälsosam frost i form av låga temperaturer i marken som bidrar till att bryta upp denna och att motverka sjukdomar och skadedjur av olika slag.

Den nuvarande La Niña har orsakat ett mycket varmt och torrt väder i Sydamerika vilket har lett till ett sent rally på marknaderna för olika typer av sädesslag efter minskad global efterfrågan hade pressat råvarupriserna lägre.

Spannmålspriser

Under december 2011 steg majspriset med 7,7 procent och stängde på 6,47 USD per bushel. Majspriset startade i december med ett fall på 3,7 procent som en följd av faktorer som låg utanför marknaden och för att priset på sojabönor minskade. Under december visade WASDE-rapporten att en ökad kinesisk produktion om 7,3 miljoner ton, som ökar den totala globala produktionen till 867,5 miljoner ton. De amerikanska lagren av majs steg med 5 miljoner bushels till 848 miljoner bushels, främst på grund av en minskad användning till utsäde och djurfoder. De kinesiska myndigheterna har meddelat att dessa har för avsikt att öka sina lager om priset på majs faller till 5 USD per bushel.

Priset på sojabönor på Chicago Board of Trade steg under december 2011 med 5,9% till 11,98 USD per bushel. USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet, uppskattar att den amerikanska exporten av sojabönor minskade med 25 miljoner bushel till 1,3 miljarder bushel, främst på grund av långsamma transporter, en enastående försäljning under november 2011 och en stark export från de sydamerikanska konkurrentländerna.

Priset på sojabönor föll med 1,9 procent till 11,10 USD per bushel efter det att december månads WASDE rapport offentliggjordes, men utsikterna för de sydamerikanska skördarna försämras snabbt i takt med att rapporter om att La Niña orsakar en extrem torka i de topproducerande länderna som Argentina och Brasilien men också i övriga Latinamerika.

Vetepriste steg med 9,7 procent under december 2011, till 6,53 USD per bushel, främst på grund av ökade spekulationsköp och som en korrelation till utvecklingen av sojaböns- och majspriserna. Under mitten av december föll priset på vete som en följd av den baissade-efterfrågan som förutspåddes i WASDE-rapporten. Lagren för USA-vete var vid slutet av året 50 miljoner bushels högre jämfört med året innan, främst på grund av försämrade utsikter för export av Hard Red Winter, Soft Red Winter och White Wheat. De globala vetelagren för 2011/2012 beräknas ha stigit med 9,3 miljoner ton som en följd av större lager i Australien och Argentina och en ökad global produktion om 5,7 miljoner ton.

Värdet på jordbruksland

Creighton University Farmland Price steg till rekordhöga 84,1 i december, och utgör den 23:e månaden i rad som detta index har visat en stigande tillväxt. Indexet som visar på försäljningen av jordbruksrelaterad utrustning steg till 73,8, från novembersiffran 68,4, vilket är den högsta nivån sedan februari 2008.

Samtidigt ombads bankerna att rapportera in hyresnivåerna för jordbruksland i deras område. Den genomsnittliga kontanta hyresnivån uppgick till 191 USD per acre, och 22 procent av bankerna rapporterade genomsnittshyror överstigande 250 USD per acre. Värdet på jordbruksland ökar stadigt i Corn Belt som en följd av att de amerikanska bönderna fortsätter att köpa odlingsbar mark under vintermånaderna. Detta låter sig göras efter en stark skörd av högt prissatta grödor som försett jordbrukarna med extra inkomster.

2012 Grain Outlook

Majslagren bör öka under året eftersom 2012 spås ge den största globala majsskörden någonsin. De låga priserna på sojabönor uppmuntrar jordbrukarna att plantera så pass mycket majs som möjligt. Förväntningarna är emellertid att en växande marknad och den amerikanska inhemska efterfrågan skall fortsätta att stödja majspriset. Vi förväntar oss en uppgång i priset under årets första sex månader som en följd av att produktionsuppskattningarna kommer att sänkas som en följd av La Niña.

Om förhållandet mellan lager och konsumtion, speciellt när det handlar om majs, faller under 5 procent i början av 2012, skulle detta kunna komma att motivera stigande majspriser vilket skulle kunna få andra spannmål att följa efter. Om denna siffra understiger det tioåriga genomsnittet på 12,5 procent kan detta indikera på stigande priser på majs och andra spannmål. För närvarande ligger denna kvot på 6,8 procent.

Rapporten i mars, avseende planterade tunnland, kommer tillsammans med de månatliga WASDE-rapporterna från USDA att hjälpa marknaderna för sädesslag att anpassa sig till de 94 miljoner acres som potentiellt kan sås med majs, förväntas vid sidan av vädret bli nyckelfaktorerna för grödor under 2012. I de rapporter som kommer från USDA kan priset på sojabönor förväntas dra fördel av mer än 94 miljoner acres på vilka det odlas majs.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära