Connect with us

Nyheter

La Ninã skapar rally i jordbrukssektorn

Published

on

La Ninã - Väder påverkar jordbruket och priserna på spannmål Under den senaste tiden har de amerikanska jordbrukarna varit aktiva med att se över sin bokföring och sina affärer, något som bland annat omfattat inköp av jordbruksmark, expansion av befintlig verksamhet och förberedelser av vårens planteringar.

Vädret över det så kallade Corn Belt har varit mycket milt jämfört med förra året, men det skall hållas i åtanke att kyla ger en hälsosam frost i form av låga temperaturer i marken som bidrar till att bryta upp denna och att motverka sjukdomar och skadedjur av olika slag.

Den nuvarande La Niña har orsakat ett mycket varmt och torrt väder i Sydamerika vilket har lett till ett sent rally på marknaderna för olika typer av sädesslag efter minskad global efterfrågan hade pressat råvarupriserna lägre.

Spannmålspriser

Under december 2011 steg majspriset med 7,7 procent och stängde på 6,47 USD per bushel. Majspriset startade i december med ett fall på 3,7 procent som en följd av faktorer som låg utanför marknaden och för att priset på sojabönor minskade. Under december visade WASDE-rapporten att en ökad kinesisk produktion om 7,3 miljoner ton, som ökar den totala globala produktionen till 867,5 miljoner ton. De amerikanska lagren av majs steg med 5 miljoner bushels till 848 miljoner bushels, främst på grund av en minskad användning till utsäde och djurfoder. De kinesiska myndigheterna har meddelat att dessa har för avsikt att öka sina lager om priset på majs faller till 5 USD per bushel.

Priset på sojabönor på Chicago Board of Trade steg under december 2011 med 5,9% till 11,98 USD per bushel. USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet, uppskattar att den amerikanska exporten av sojabönor minskade med 25 miljoner bushel till 1,3 miljarder bushel, främst på grund av långsamma transporter, en enastående försäljning under november 2011 och en stark export från de sydamerikanska konkurrentländerna.

Priset på sojabönor föll med 1,9 procent till 11,10 USD per bushel efter det att december månads WASDE rapport offentliggjordes, men utsikterna för de sydamerikanska skördarna försämras snabbt i takt med att rapporter om att La Niña orsakar en extrem torka i de topproducerande länderna som Argentina och Brasilien men också i övriga Latinamerika.

Vetepriste steg med 9,7 procent under december 2011, till 6,53 USD per bushel, främst på grund av ökade spekulationsköp och som en korrelation till utvecklingen av sojaböns- och majspriserna. Under mitten av december föll priset på vete som en följd av den baissade-efterfrågan som förutspåddes i WASDE-rapporten. Lagren för USA-vete var vid slutet av året 50 miljoner bushels högre jämfört med året innan, främst på grund av försämrade utsikter för export av Hard Red Winter, Soft Red Winter och White Wheat. De globala vetelagren för 2011/2012 beräknas ha stigit med 9,3 miljoner ton som en följd av större lager i Australien och Argentina och en ökad global produktion om 5,7 miljoner ton.

Värdet på jordbruksland

Creighton University Farmland Price steg till rekordhöga 84,1 i december, och utgör den 23:e månaden i rad som detta index har visat en stigande tillväxt. Indexet som visar på försäljningen av jordbruksrelaterad utrustning steg till 73,8, från novembersiffran 68,4, vilket är den högsta nivån sedan februari 2008.

Samtidigt ombads bankerna att rapportera in hyresnivåerna för jordbruksland i deras område. Den genomsnittliga kontanta hyresnivån uppgick till 191 USD per acre, och 22 procent av bankerna rapporterade genomsnittshyror överstigande 250 USD per acre. Värdet på jordbruksland ökar stadigt i Corn Belt som en följd av att de amerikanska bönderna fortsätter att köpa odlingsbar mark under vintermånaderna. Detta låter sig göras efter en stark skörd av högt prissatta grödor som försett jordbrukarna med extra inkomster.

2012 Grain Outlook

Majslagren bör öka under året eftersom 2012 spås ge den största globala majsskörden någonsin. De låga priserna på sojabönor uppmuntrar jordbrukarna att plantera så pass mycket majs som möjligt. Förväntningarna är emellertid att en växande marknad och den amerikanska inhemska efterfrågan skall fortsätta att stödja majspriset. Vi förväntar oss en uppgång i priset under årets första sex månader som en följd av att produktionsuppskattningarna kommer att sänkas som en följd av La Niña.

Om förhållandet mellan lager och konsumtion, speciellt när det handlar om majs, faller under 5 procent i början av 2012, skulle detta kunna komma att motivera stigande majspriser vilket skulle kunna få andra spannmål att följa efter. Om denna siffra understiger det tioåriga genomsnittet på 12,5 procent kan detta indikera på stigande priser på majs och andra spannmål. För närvarande ligger denna kvot på 6,8 procent.

Rapporten i mars, avseende planterade tunnland, kommer tillsammans med de månatliga WASDE-rapporterna från USDA att hjälpa marknaderna för sädesslag att anpassa sig till de 94 miljoner acres som potentiellt kan sås med majs, förväntas vid sidan av vädret bli nyckelfaktorerna för grödor under 2012. I de rapporter som kommer från USDA kan priset på sojabönor förväntas dra fördel av mer än 94 miljoner acres på vilka det odlas majs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära