Följ oss

Nyheter

La Ninã skapar rally i jordbrukssektorn

Publicerat

den

Under den senaste tiden har de amerikanska jordbrukarna varit aktiva med att se över sin bokföring och sina affärer, något som bland annat omfattat inköp av jordbruksmark, expansion av befintlig verksamhet och förberedelser av vårens planteringar.

Vädret över det så kallade Corn Belt har varit mycket milt jämfört med förra året, men det skall hållas i åtanke att kyla ger en hälsosam frost i form av låga temperaturer i marken som bidrar till att bryta upp denna och att motverka sjukdomar och skadedjur av olika slag.

Den nuvarande La Niña har orsakat ett mycket varmt och torrt väder i Sydamerika vilket har lett till ett sent rally på marknaderna för olika typer av sädesslag efter minskad global efterfrågan hade pressat råvarupriserna lägre.

Spannmålspriser

Under december 2011 steg majspriset med 7,7 procent och stängde på 6,47 USD per bushel. Majspriset startade i december med ett fall på 3,7 procent som en följd av faktorer som låg utanför marknaden och för att priset på sojabönor minskade. Under december visade WASDE-rapporten att en ökad kinesisk produktion om 7,3 miljoner ton, som ökar den totala globala produktionen till 867,5 miljoner ton. De amerikanska lagren av majs steg med 5 miljoner bushels till 848 miljoner bushels, främst på grund av en minskad användning till utsäde och djurfoder. De kinesiska myndigheterna har meddelat att dessa har för avsikt att öka sina lager om priset på majs faller till 5 USD per bushel.

Priset på sojabönor på Chicago Board of Trade steg under december 2011 med 5,9% till 11,98 USD per bushel. USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet, uppskattar att den amerikanska exporten av sojabönor minskade med 25 miljoner bushel till 1,3 miljarder bushel, främst på grund av långsamma transporter, en enastående försäljning under november 2011 och en stark export från de sydamerikanska konkurrentländerna.

Priset på sojabönor föll med 1,9 procent till 11,10 USD per bushel efter det att december månads WASDE rapport offentliggjordes, men utsikterna för de sydamerikanska skördarna försämras snabbt i takt med att rapporter om att La Niña orsakar en extrem torka i de topproducerande länderna som Argentina och Brasilien men också i övriga Latinamerika.

Vetepriste steg med 9,7 procent under december 2011, till 6,53 USD per bushel, främst på grund av ökade spekulationsköp och som en korrelation till utvecklingen av sojaböns- och majspriserna. Under mitten av december föll priset på vete som en följd av den baissade-efterfrågan som förutspåddes i WASDE-rapporten. Lagren för USA-vete var vid slutet av året 50 miljoner bushels högre jämfört med året innan, främst på grund av försämrade utsikter för export av Hard Red Winter, Soft Red Winter och White Wheat. De globala vetelagren för 2011/2012 beräknas ha stigit med 9,3 miljoner ton som en följd av större lager i Australien och Argentina och en ökad global produktion om 5,7 miljoner ton.

Värdet på jordbruksland

Creighton University Farmland Price steg till rekordhöga 84,1 i december, och utgör den 23:e månaden i rad som detta index har visat en stigande tillväxt. Indexet som visar på försäljningen av jordbruksrelaterad utrustning steg till 73,8, från novembersiffran 68,4, vilket är den högsta nivån sedan februari 2008.

Samtidigt ombads bankerna att rapportera in hyresnivåerna för jordbruksland i deras område. Den genomsnittliga kontanta hyresnivån uppgick till 191 USD per acre, och 22 procent av bankerna rapporterade genomsnittshyror överstigande 250 USD per acre. Värdet på jordbruksland ökar stadigt i Corn Belt som en följd av att de amerikanska bönderna fortsätter att köpa odlingsbar mark under vintermånaderna. Detta låter sig göras efter en stark skörd av högt prissatta grödor som försett jordbrukarna med extra inkomster.

2012 Grain Outlook

Majslagren bör öka under året eftersom 2012 spås ge den största globala majsskörden någonsin. De låga priserna på sojabönor uppmuntrar jordbrukarna att plantera så pass mycket majs som möjligt. Förväntningarna är emellertid att en växande marknad och den amerikanska inhemska efterfrågan skall fortsätta att stödja majspriset. Vi förväntar oss en uppgång i priset under årets första sex månader som en följd av att produktionsuppskattningarna kommer att sänkas som en följd av La Niña.

Om förhållandet mellan lager och konsumtion, speciellt när det handlar om majs, faller under 5 procent i början av 2012, skulle detta kunna komma att motivera stigande majspriser vilket skulle kunna få andra spannmål att följa efter. Om denna siffra understiger det tioåriga genomsnittet på 12,5 procent kan detta indikera på stigande priser på majs och andra spannmål. För närvarande ligger denna kvot på 6,8 procent.

Rapporten i mars, avseende planterade tunnland, kommer tillsammans med de månatliga WASDE-rapporterna från USDA att hjälpa marknaderna för sädesslag att anpassa sig till de 94 miljoner acres som potentiellt kan sås med majs, förväntas vid sidan av vädret bli nyckelfaktorerna för grödor under 2012. I de rapporter som kommer från USDA kan priset på sojabönor förväntas dra fördel av mer än 94 miljoner acres på vilka det odlas majs.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Publicerat

den

elled

Trots en kall vinter med hög efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre lägre än motsvarande period 2023. Och trenden med låga priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

När elprisprognosen för kvartal ett i år, den så kallade elterminen, sattes i slutet av december 2023 förutspåddes ett genomsnittligt pris på 93 öre per kWh. Men trots att delar av Sverige upplevt den kallaste vintern sedan 2013 blev utfallet ändå endast 66 öre per kWh.  

– Den svaga konjunkturen, med lägre bränslepriser som följd, är största anledningen till att vi ligger betydligt lägre prismässigt i år än under fjolåret, trots den höga efterfrågan i vintras. Men februari månad, med rekordvärme i Europa på upp till 20 grader och vindrekord i Sverige, bidrog också till att ytterligare trycka ner priset, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Halverade elpriser i april

De låga elpriserna ser ut att fortsätta under våren. Prognosen för april är ett genomsnittspris per kilowattimme på runt 40 öre, vilket är mindre än hälften än för ett år sedan då snittkostnaden per kilowattimme landade på 88 öre.   

För personer med timprisavtal kan en viss planering av elkonsumtionen löna sig under april månad. 

– April är en lite lurig månad där högre temperaturer och ljusare dagar påverkar elpriset positivt samtidigt som totalproduktionen av el minskar på grund av det årliga underhållet av kärnkraftsreaktorer.  Om vi får ytterligare en köldknäpp kan det få effekten att vissa timmar blir väldigt dyra. För dem som har timprisavtal och laddar sin elbil kan det därför vara värt att planera sin elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Större skillnader mellan norr och syd

Elpriset för april till juni väntas bli 35 öre/kWh för hela Sverige. Men medan skillnaderna i elpris i Sveriges fyra elområden har varit små under kvartal ett kan vi förvänta oss större variationer under andra kvartalet, när snön i norr smälter och den så kallade vårfloden drar i gång.   

– Vårfloden brukar dyka upp någon gång mellan vecka 17 och 20 och då måste vattenkraftsproducenterna i norr producera el. Det gör att elpriset tidvis kan bli nära noll i elområde 1 och 2 medan elområde 3 och 4, som exporterar el till andra elområden, kan komma att få helt andra priser, säger Johan Sigvardsson. 

Fortsätt läsa

Nyheter

USAs stigande konsumtion av naturgas

Publicerat

den

Spis som använder naturgas

USA har under mycket lång tid varit en stor konsument av naturgas. Redan på 1970-talet började man bygga importterminaler för LNG. En andra våg av importterminaler byggdes under andra halvan av 00-talet, men togs aldrig i bruk utan började efter ett tag att byggas om till exportterminaler. För då hade entreprenörer i USA lärt sig att kombinera hydraulisk spräckning och horisontell borrning, vilket ledde till en makalöst stor inhemsk produktion. Idag är USA inte bara världens största LNG-exportör, man har dessutom enormt låga inhemska gaspriser.

Nedan är en graf över USA:s konsumtion av naturgas. När man behövde börja importera så slutade konsumtionen att öka, för att sedan ta fart igen när man åter hade en riklig inhemsk tillgång.

Graf över USA:s konsumtion av naturgas sedan slutet av 1940-talet till idag.
Konsumtion av naturgas i USA. Grafik från Global LNG Hub.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaomarknaden är extrem för tillfället

Publicerat

den

Kakaofrukt

Dåligt väder och skördesjukdomar i Västafrika har påverkat redan åldrande kakaoträd och decimerat skördarna. Elfenbenskusten, världens största kakaoproducent, räknar nu med att produktionen kommer att sjunka med cirka 25 procent den här säsongen. I grannlandet Ghana, som är den näst största kakaoodlaren, kommer produktionen att minska med 35 procent jämfört med förra säsongen. I båda länderna råder det brist på kakao i bearbetningsanläggningarna och vissa riskerar att stängas ned. Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare, förväntar sig att det globala underskottet kommer att fortsätta medan tillverkarna Hershey och Cadbury har varnat för högre priser för konsumenterna, när chokladtillverkare söker efter kakao. Kostnaden för bönor har mer än fördubblats på mindre än tre månader. I mars steg terminspriserna på kakao till över 10 000 dollar per ton för första gången.

Steve Wateridge på Tropical Research Service säger att vi de kommande 12 månaderna kommer att se priserna på chokladkonfektyr öka betydligt mer i förhållande till andra snacks som är konfektyrens främsta konkurrenter, och det kommer att leda till ett förändrat konsumentbeteende. Han säger att han har arbetat med kakao i 40 år och att han aldrig sett något liknande.

Ändå har bönderna kämpat för att dra nytta av dessa rekordpriser, även efter att ha fått ett avtal om högre ersättning. Det beror på att västafrikanska odlare betalas fasta priser på grund av en sträng statlig reglering. Inte heller bönerna i Elfenbenskusten och Ghana kommer inte att gynnas eftersom de säljer större delen av sin skörd ett år innan skörden börjar. De skulle potentiellt kunna sälja till priser på spotmarknaden, men de har slut på lager mitt i den ökande efterfrågan.

Europeiska unionens nya regler förbjuder import av bönor som odlats på avskogad mark vilket också riskerar att begränsa produktionen ännu mer. Allt detta innebär att en härdsmälta på chokladmarknaden kan vara nära förestående. Om det inte sker långsiktiga strukturella förändringar.

Bloomberg rapporterar om kakaomarknaden
Fortsätt läsa

Populära