Connect with us

Nyheter

Kraftig ökning av sockerproduktionen i Thailand

Published

on

Sockerrör på fält

Sockerrör på fältProduktionen av socker i Thailand, näst Brasilien världens största producent, kommer troligen att stiga med 15 procent under 2014 och nå rekordhöga nivåer som en följd av ökade planteringar och en satsning på produktionsökningar.

Exporten bedöms att uppgå till 8,5 miljoner ton under 2014, att jämföra med uppskattningsvis 7,4 miljoner ton i år. Thailands produktion av socker kommer att öka med 10 procent till ett all-time high på 11 miljoner ton i den odlingssäsong som startar den 15 november. Den höga produktionen är ett resultat av den högsta skörden av sockerrör någonsin i Thailand, cirka 110 miljoner ton.

Thailändskt socker ökar det globala överflödet

De ökade leveranserna av thailändskt socker kommer att addera till det redan existerande globala överskottet, vilket kan leda till ett fall i sockerpriset på sikt.

Det globala överskott beräknas uppgå till 4,66 miljoner ton under säsongen 2013-2014, då den stigande asiatiska produktionen mer än väl kommer att kompensera för nedgången i Brasiliens största sockerodlande regioner.

Både Thailand och Indien kan bli aggressiva exportörer under 2014 vilket bland annat beror på att dessa länders valutor har försvagats kraftigt. I en nyligen publicerad rapport från Macquarie spås att det globala överskottet kan minska till 3,2 miljoner ton under säsongen 2013-2014, att jämföra med säsongen 2012-2013 då det uppgick till 10,6 miljoner ton. Minskningen är emellertid inte en effekt av ökad efterfrågan på socker utan istället en följd av att asiatiska köpare väljer att bygga upp lager när sockerbetsodlarna minskar sin produktion som en följd av ett svagare sockerpris.

Odlare växlar gröda

Ökningen av produktionen är en effekt av att flera thailändska sockerrörsplantager expanderar samtidigt som många risbönder växlar från ris till sockerrör. Den thailändska sockerproduktionen spås fortsätta öka även 2014-2015 då den inhemska efterfrågan fortsätter att öka.

Den thailändska regeringen uppmuntrar landets bönder att byta från risodling till sockerrör som ger en bättre avkastning. Av de totalt 73,4 miljoner rai (cirka 11,7 miljoner hektar) som det i dag odlas ris på i Thailand bedöms 6,7 miljoner rai vara lämpliga att odla socker på.

De 50 thailändska sockerkvarnarna planerar att öka områden med sockerrörsplantager med 7,2 miljoner rai under de kommande tre åren vilket är i linje med regeringens plan. Under den nuvarande säsongen odlas det sockerrör på 9,33 miljoner rai vilket gör att ökningen av Thailands sockerproduktion kommer att ge effekter på världsmarknaden.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Egypten planerar att dra sig ur FNs spannmålsavtal

Published

on

Pyramiderna i Egypten

Egyptiska myndigheter har meddelat att landet planerar att dra sig ur ett FNs spannmålsavtal i slutet av juni, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Egypten, en av världens största veteimportörer, undertecknade den multinationella spannmålshandelskonventionen Grains Trade Convention (GTC) vid starten 1995. Egypten har varit medlem i rådet som styr spannmålshandelskonventionen sedan starten 1945 då det hette International Wheat Agreement. 

Egyptens begäran i februari att dra sig tillbaka följer en period av turbulens på spannmålsmarknaderna på grund av kriget i Ukraina och oro för livsmedelssäkerhet.

International Grains Council (IGC), som administrerar fördraget, sade att flera delegationer inom IGC är ”förvånade och ledsna över beslutet.” Flera medlemmar kommer sannolikt att be Egypten att ompröva sitt beslut, sade Arnaud Petits verkställande direktör för regeringskonferensen.

Egyptens utrikesdepartement bekräftade att beslutet togs efter att en bedömning av försörjnings- och handelsdepartementen fann de inte att deras medlemskap gav något mervärde.

Flera internationella spannmålshandlare säger att de inte förväntade sig någon inverkan på spannmålsmarknaden, men att symboliskt sett kan Egyptens avgång ses som oroande.

Kriget i Ukraina störde Egyptens veteinköp förra året. Krigets ekonomiska effekter förvärrade också en brist på utländsk valuta i Egypten, vilket ledde till en avmattning av importen, en eftersläpning av varor i hamnar och ett finansiellt stödpaket på 3 miljarder dollar från IMF.

Continue Reading

Nyheter

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa

Published

on

Jomafjellet

Bluelake Mineral är ett bolag fokuserat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Bolagets huvudprojekt utgörs av koppar-zink-projekten Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickelprojektet Rönnbäcken. Bolagets målsättning på medellång sikt är att sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Bluelake Mineral har den största kända oexploaterade nickelfyndigheten i Europa och är positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen och regulatoriska medvindar.

Nedan är en video där VD Peter Hjorth presenterar verksamheten i samband med att bolaget just nu gör en företrädesemission på 26,5 miljoner kronor.

Continue Reading

Nyheter

Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Published

on

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett samarbetsavtal om ny småskalig kärnkraft, SMR, i syfte att minska utsläppen av CO2 från Outokumpus ståltillverkning.

För en framgångsrik omställning är det nödvändigt att storskaligt fasa ur de fossila bränslena ur industri- och transportsektorn. Det är en central del av Fortums strategi. Det gör vi genom bland annat i samarbete med våra partners kring fossilfria lösningar. Syftet med samarbetsavtalet är att bedöma möjligheterna att bygga ny småskalig kärnkraft i Finland. En möjlig placering för SMR är nära Outokumpus största stålverk i Torneåregionen. I det första skedet är målsättningen att identifiera möjliga affärsmodeller och tekniska lösningar för den fortsatta utvecklingen. Eventuella investeringsbeslut fattas i ett senare skede.       

– Ska Europa klara utsläppsmålen måste industrins utsläpp reduceras kraftigt ned mot netto-noll, något som förutsätter stora mängder fossilfri el. Norden har goda förutsättningar med sin tillgång till fossilfri el och konkurrenskraftiga priser. Fortum är idag ett av få europeiska energiföretag som redan nu tillförlitligt kan leverera stora mängder fossilfri el till sina kunder. Behovet de kommande decennierna växa mycket och jag är glad för att vi tillsammans med Outokumpu, som är en föregångare inom stålindustrin, kan kartlägga möjligheterna för små modulär kärnkraft i Norden, säger Fortums VD och koncernchef Markus Rauramo.

– Vi ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Att titta på framväxande teknologier, såsom SMR, i vår energiförsörjning, är ett naturligt steg i vår ambition att minska CO2-utsläppen. Förutom vind-, sol- och vattenkraft behöver energiintensiva industrier och hela samhället en stabil och koldioxidfri elproduktion. Idag är kärnkraft det enda alternativet för detta. Därför är vi glada över att utforska möjligheterna som små modulära reaktorer erbjuder tillsammans med Fortum, som en del av vår hållbarhetsresa, säger Heikki Malinen, VD och koncernchef, Outokumpu.

Samarbetsavtalet är en del av Fortums förstudie gällande möjligheterna för ny kärnkraft i Norden. Förstudien inleddes i november 2022. Inom ramen för den tvååriga studien gör Fortum en omfattande undersökning av de ekonomiska, teknologiska, samhälleliga, politiska och lagstiftningsmässiga kriterierna för byggande av både småskaliga och större kärnanläggningar i Finland och Sverige. Fortum tittar även på olika former av nya partnerskap och affärsmodeller för att realisera ny kärnkraft. Som en del av förstudien har Fortum, utöver överenskommelsen med Outokumpu, även träffat samarbetsavtal med brittiska Rolls-Royce SMR, franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska kraft- och fjärrvärmebolaget Helen.

Continue Reading

Populära