Följ oss

Nyheter

Kraftig ökning av sockerproduktionen i Thailand

Publicerat

den

Sockerrör på fält

Sockerrör på fältProduktionen av socker i Thailand, näst Brasilien världens största producent, kommer troligen att stiga med 15 procent under 2014 och nå rekordhöga nivåer som en följd av ökade planteringar och en satsning på produktionsökningar.

Exporten bedöms att uppgå till 8,5 miljoner ton under 2014, att jämföra med uppskattningsvis 7,4 miljoner ton i år. Thailands produktion av socker kommer att öka med 10 procent till ett all-time high på 11 miljoner ton i den odlingssäsong som startar den 15 november. Den höga produktionen är ett resultat av den högsta skörden av sockerrör någonsin i Thailand, cirka 110 miljoner ton.

Thailändskt socker ökar det globala överflödet

De ökade leveranserna av thailändskt socker kommer att addera till det redan existerande globala överskottet, vilket kan leda till ett fall i sockerpriset på sikt.

Det globala överskott beräknas uppgå till 4,66 miljoner ton under säsongen 2013-2014, då den stigande asiatiska produktionen mer än väl kommer att kompensera för nedgången i Brasiliens största sockerodlande regioner.

Både Thailand och Indien kan bli aggressiva exportörer under 2014 vilket bland annat beror på att dessa länders valutor har försvagats kraftigt. I en nyligen publicerad rapport från Macquarie spås att det globala överskottet kan minska till 3,2 miljoner ton under säsongen 2013-2014, att jämföra med säsongen 2012-2013 då det uppgick till 10,6 miljoner ton. Minskningen är emellertid inte en effekt av ökad efterfrågan på socker utan istället en följd av att asiatiska köpare väljer att bygga upp lager när sockerbetsodlarna minskar sin produktion som en följd av ett svagare sockerpris.

Odlare växlar gröda

Ökningen av produktionen är en effekt av att flera thailändska sockerrörsplantager expanderar samtidigt som många risbönder växlar från ris till sockerrör. Den thailändska sockerproduktionen spås fortsätta öka även 2014-2015 då den inhemska efterfrågan fortsätter att öka.

Den thailändska regeringen uppmuntrar landets bönder att byta från risodling till sockerrör som ger en bättre avkastning. Av de totalt 73,4 miljoner rai (cirka 11,7 miljoner hektar) som det i dag odlas ris på i Thailand bedöms 6,7 miljoner rai vara lämpliga att odla socker på.

De 50 thailändska sockerkvarnarna planerar att öka områden med sockerrörsplantager med 7,2 miljoner rai under de kommande tre åren vilket är i linje med regeringens plan. Under den nuvarande säsongen odlas det sockerrör på 9,33 miljoner rai vilket gör att ökningen av Thailands sockerproduktion kommer att ge effekter på världsmarknaden.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära