Följ oss

Nyheter

Kraftig ökning av sockerproduktionen i Thailand

Publicerat

den

Sockerrör på fält

Sockerrör på fältProduktionen av socker i Thailand, näst Brasilien världens största producent, kommer troligen att stiga med 15 procent under 2014 och nå rekordhöga nivåer som en följd av ökade planteringar och en satsning på produktionsökningar.

Exporten bedöms att uppgå till 8,5 miljoner ton under 2014, att jämföra med uppskattningsvis 7,4 miljoner ton i år. Thailands produktion av socker kommer att öka med 10 procent till ett all-time high på 11 miljoner ton i den odlingssäsong som startar den 15 november. Den höga produktionen är ett resultat av den högsta skörden av sockerrör någonsin i Thailand, cirka 110 miljoner ton.

Thailändskt socker ökar det globala överflödet

De ökade leveranserna av thailändskt socker kommer att addera till det redan existerande globala överskottet, vilket kan leda till ett fall i sockerpriset på sikt.

Det globala överskott beräknas uppgå till 4,66 miljoner ton under säsongen 2013-2014, då den stigande asiatiska produktionen mer än väl kommer att kompensera för nedgången i Brasiliens största sockerodlande regioner.

Både Thailand och Indien kan bli aggressiva exportörer under 2014 vilket bland annat beror på att dessa länders valutor har försvagats kraftigt. I en nyligen publicerad rapport från Macquarie spås att det globala överskottet kan minska till 3,2 miljoner ton under säsongen 2013-2014, att jämföra med säsongen 2012-2013 då det uppgick till 10,6 miljoner ton. Minskningen är emellertid inte en effekt av ökad efterfrågan på socker utan istället en följd av att asiatiska köpare väljer att bygga upp lager när sockerbetsodlarna minskar sin produktion som en följd av ett svagare sockerpris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlare växlar gröda

Ökningen av produktionen är en effekt av att flera thailändska sockerrörsplantager expanderar samtidigt som många risbönder växlar från ris till sockerrör. Den thailändska sockerproduktionen spås fortsätta öka även 2014-2015 då den inhemska efterfrågan fortsätter att öka.

Den thailändska regeringen uppmuntrar landets bönder att byta från risodling till sockerrör som ger en bättre avkastning. Av de totalt 73,4 miljoner rai (cirka 11,7 miljoner hektar) som det i dag odlas ris på i Thailand bedöms 6,7 miljoner rai vara lämpliga att odla socker på.

De 50 thailändska sockerkvarnarna planerar att öka områden med sockerrörsplantager med 7,2 miljoner rai under de kommande tre åren vilket är i linje med regeringens plan. Under den nuvarande säsongen odlas det sockerrör på 9,33 miljoner rai vilket gör att ökningen av Thailands sockerproduktion kommer att ge effekter på världsmarknaden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Priset på vete når sin högsta nivå på nio månader

Publicerat

den

Ett fält med vete

Vetepriset har nått sin högsta nivå på 9-10 månader. Det är flera faktorer som sammanfaller, men i grunden är det vädret som inte är vidare bra hos flera av de stora producenterna i världen. Prognoserna för Rysslands produktion från vinterodlingen har skrivits ner på grund av frost i maj. I Ukraina har det torra vädret minskat skördeutsikterna och enligt Bloomberg så har Australien historiskt låg nederbörd vilket skapar stress.

Det framförs även att priserna till viss del även stiger då bönder lagerhåller sina skördar för att se var turbulensen tar vägen innan de säljer.

Att priset går upp är visserligen dåligt på kort sikt för konsumenter, men som Torbjörn Iwarson var inne på för en vecka sedan så måste priset upp för att motivera bönder att odla mer, för vi kan inte leva utan vete.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aluminiumproducenten Novelis börsnoteras på NYSE

Publicerat

den

Aluminium på rulle

Aluminiumproducenten Novelis vill ta in närmare en miljard USD inför sin notering på NYSE-börsen i USA idag. Företaget kontrolleras av Kumar Mangalam Birla och hans företag Hindalco Industries. Novelis har under många arbetat med att expandera sin produktion och är världens största återvinnare av aluminium med 14 återvinningsanläggningar runt om i världen.

Aktierna erbjuds inom spannet 18-21 USD och ett pris på 21 USD innebär ett totalt börsvärde på 12,6 miljarder USD.

Fortsätt läsa

Nyheter

Africa Oil kan se fram mot bra kassaflöde – köp aktien säger Affärsvärlden

Publicerat

den

Africa Oil-anställda

Africa Oil-aktien går nästan att räkna hem enbart på de producerande tillgångarna och kassan skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation för investerare som accepterar en extra hög risk. bolaget kan se fram mot ett bra kassaflöde från oljeproduktionen i Nigeria samtidigt som det finns en stor uppsida i jätteprojektet utanför Namibias kust.

”Ett oljebolag med sina tillgångar Afrika och en stor del av substansen i ett outvecklat projekt är såklart inte en investering som passar alla. Den som kan leva med de extra riskerna kan dock överväga aktien som del i sin portfölj”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära