Följ oss

Nyheter

En kopp av det globala överskottet av kaffe

Publicerat

den

Rostade kaffebönor

Rostade kaffebönorKaffe är en mycket komplex råvara, det är ingen råvara att handla för den som inte är påläst. Volatiliteten i terminskontrakt kan fungera som indikatorer på kort sikt, men om du vet mycket om hur kaffebönor odlas och skördas så vet du också att kaffe är ett långsiktigt spel. Det finns oftast bara en skörd per år eller möjligen två, beroende på land och typ av bönor (robusta, arabica eller gröna). Tänk på att den volatilitet vi ser i marknaden kan bero på att en större handlare bestämt sig för att gå lång, eller för att en större producent vill hedga sin långa position som en följd av de just nu låga priserna på kaffe, eller för att de ser säsongsmönster

Nästan överallt så kan vi läsa artiklar om hur kaffepriset kommer att hitta ett golv inom kort, och att detta kommer att ligga i paritet med produktionskostnaderna för bönorna. En närmare överblick av den globala kaffeproduktionen visar att det inte alltid är så pass okomplicerat. En del analytiker gör bedömningen att kaffepriset kan stiga något på kort sikt, men att det på längre sikt kommer att fortsätta ner, till vid detta laget legendariska bottennoteringar.

Hur lågt kan kaffet då falla? Tittar vi på JO, en ETN (börshandlat certifikat) vars värde bestäms av värdet på terminskontrakten på frontmånaden i kaffe, så ser vi att denna har tappat cirka 40 procent i värde under det senaste året.

Certifikat (ETN) på kaffe, JO, iPath Dow Jones

Råvaran i sig har under samma period fallit med cirka 1,12 USD per pound. Nu handlas kaffe i pounds och ton, men det är likväl intressant att se vart det handlas till på dollarnivå eftersom det gör det möjligt att snabbt titta på olika kafékedjors marginaler genom att jämföra med deras pris per enhet (exklusive handels- och importkostnader).

Till exempel är SBUX lägsta kostnad för ett paket med kaffe ungefär 8 USD. Dunkin Donuts (DNKN) billigaste paket kaffebönor säljs för ungefär 7,50 USD medan Green Mountain Coffee Roasters Inc’s (GMCR) billigaste paket kaffebönor säljs för cirka 11 USD. Alla tre av dessa företag har dragit nytta av priset på kaffe under de senaste kvartalen. GMCR och SBUX är de som verkligen påverkas mest och det råder ett omvänt förhållande mellan kaffepriserna och hur det påverkar deras slutresultat.

ICO Composite Indicator Price

Den som söker information om kaffe kommer snart att inse att det finns tre länder som dominerar, Brasilien, Columbia och Vietnam. Enbart Brasilien står för cirka en tredjedel av världens kaffeproduktion, främst på grund av sina stora odlingar med Arabicabönor, men landet har även stora plantager med Robustabönor. Vad gäller den sistnämnda sorten så är Vietnam världens största producent. Det är emellertid inte dessa länder som kommer att påverka kaffepriset i framtiden, utan resten av världen och speciellt Kina. Den som har för avsikt att handla med kaffe bör se till att följa den nuvarande tillväxten och de framtida tillväxtutsikterna för kaffeskördarna i Kina.

Fyra risker för Brasiliens kaffeodlare

För att vara tydlig, vi skall inte underskatta betydelsen av Brasilien när det gäller kaffeproduktion. Det gäller att hålla i åtanke att den brasilianska kaffeskörden under de kommande åren påverkar kaffepriset. Landets kaffeodlare utsätter sig för i huvudsak fyra risker.

  • Kaffebladsrost
  • Frost, eftersom kallt väder skadar skördarna.
  • Valutakursförändringar, om den brasilianska realen stärks i värde kommer landets konkurrenssituation att försämras.
  • Alternativ användning för marken där kaffet odlas.

En kort kommentar kring den sista risken. I en nyligen publicerad artikel i The Motley Fool, vilken till stor del citerade WSJ, sade att kaffepriset snart skulle hitta en botten eftersom marknadspriset närmar sig kostnaden för att producera kaffe i Brasilien. Författaren till artikeln hävdade att många odlare omvandlar sin odlingsmark till betesmarker för boskap istället för att plantera nya buskar.

Utan att veta något om dessa skribenter från WSJ och Motley Fool så bedömer vi att de aldrig har besökt en tillväxtmarknad som är beroende av sin kaffeexport. I ett land som Brasilien, något som än mer gäller för i länder i tredje världen, så är det otroligt svårt att konvertera marken till en annan gröda. Detta är inte bara på grund av att markens kvalitet inte alltid passar för andra typer råvaror, men också för att riskerna i detta inte skulle vara tilltalande för någon av tredje världens jordbrukare. Låt oss till exempel titta på Uganda i Afrika.

Dessa jordbrukare har normalt mindre jordlotter, tillräckliga för att producera en eller två små till medelstora skördar per år. De säljer vanligen den ena och lever sedan på den andra. Om de skulle få för sig att ändra sin inriktning till boskapshållning så är detta svårt, för att inte säga omöjligt. De skulle finna det svårt att hitta någon som skulle kunna finansiera inköpen av boskapen och de skulle sakna tillräckligt med operativt kapital till dess att de kunde börja sälja sina djur. Att hålla boskap är dyrt i Uganda, precis som i alla jordbruksländer i tredje världen. Uganda skiljer sig inte från övriga länder i tredje världen där jordbruket bedrivs småskaligt och i tillräckligt stor omfattning för att kunna sälja en skörd till de lokala uppköparna.

Detta betyder att de jordbrukare som redan är verksamma inom kaffeodling kommer att dra på sig allt för stora risker om de väljer att konvertera sina kaffeodlingar till boskapshållning. För de jordbrukare som bedriver större verksamheter i Brasilien eller på andra ställen runt om i världen är det annorlunda. De kan konvertera delar av sin mark för att hålla boskap och därmed uppnå en bättre risk/reward.

Men om de redan är involverade i kaffenäringen så kommer de inte vilja gå miste om eventuella framtida ökningar av kaffepriset. De vill inte heller stöta sig med sina uppköpare som är vana vid att handla vissa volymer med jordbrukarna. Det innebär att den areal som skulle avsättas för boskapshållning inte skulle ge en sund risk/reward eftersom den mark som de skulle avsätta skulle vara otillräcklig. Av den orsaken skall ingen gå lång i kaffeterminer för att de läst artiklar om hur kaffepriset kommer att bottna för att någon journalist kommit fram till att bönderna kommer att växla till boskap istället för kaffe. Att gå lång kaffe och sälja terminskontrakt på live stock är inte en optimal strategi, vilket är exakt vad dessa journalister förespråkar.

Det finns gott om andra odlare

En potentiell kaffehandlare måste komma ihåg att medan Brasilien, Columbia och Vietnam står för en betydande andel av världens kaffeproduktion så är dessa länder inte de enda som producerar kaffe. I och med den ökande konkurrensen så har uppköparna ett flertal olika alternativ att vända sig till om någon av de större producenterna drabbas av dålig skörd eller att en större del av odlarna trots allt bestämmer sig för att bli guachos och hålla boskap på sina forna kaffeplantager. Det finns således anledning att tro att överskottet på den globala kaffemarknaden kommer att fortsätta.

Tittar vi på data för kaffeproduktion per land som tillhandahålls av International Trade Centre så ser vi hur tillväxten i de övriga ländernas kaffeproduktion inte kommer att hjälpa till att bilda ett golv för kaffepriset, i alla fall inte på lång sikt.

På kort sikt kan emellertid händelser av engångskaraktär eller säsongsbetonade händelser orsaka att priset på kaffe stiger kraftigt på kort sikt. Uppgången kommer då emellertid endast vara kortsiktig eftersom det är sannolikt att anta att de övriga producentländerna kommer att fylla upp utbudsgapet. Det finns i synnerhet ett land som förtjänar att uppmärksammas för sin kaffeproduktion, nämligen Kina.

Världskarta, Yunnan i Kina och Sydamerika

Kinesiskt kaffe

Trots att Kina är ett enormt land så är det fortfarande en liten aktör inom kaffeindustrin. Den som vill kan läsa mer om Kinas accelererande tillväxt inom kaffeproduktion i den utmärkta och fängslande studien (pdf) som nyligen producerades av International Coffee Organization (ICO) med titeln Coffee In China. Studien övertygar läsaren om att Kina redan nu visar en betydande tillväxt i såväl import som export av kaffe och kommer att göra det i en högre utsträckning i framtiden. Studien gör en parallell till Japan, ett land där kaffekonsumtionen en gång i tiden var i det närmaste obefintlig, men under loppet av de två senaste decennierna har denna asiatiska önation visat en enorm tillväxt inom sin kaffekonsumtion och -produktion. Japan utgör nu världens fjärde största kaffeindustri. Studien fortsätter med att påpeka att Kina har passerat Japan i fråga om sin ekonomi och att Kinas snabba samlade tillväxt under de senaste åren skulle leda till slutsatsen att vi lätt kan se samma tillväxt i den kinesiska kaffeindustrin. Mellan 1998 och 2012 uppvisade Kina en årlig tillväxt på 15,1 procent i landets kaffeproduktion och en årlig ökning om 15,8 procent i landets kaffeexport.7

Diagram, kaffeproduktion i Kina

Det är inte enbart Kinas produktion som ökar, det gör även landets konsumtion vilket betyder att landet ökar sin import. Kina importerar sitt kaffe från främst Vietnam, Indonesien, USA och Uganda. Detta skulle ytterligare stärka den ovan nämnda punkten att medan Brasilien för närvarande spelar en stor roll i den globala kaffeproduktionen så skall inte de andra exportländernas roll ignoreras. Om Kinas produktionstillväxt fortsätter så kommer en handfull länder i tredje världen att ha en lika stor exportandel som Brasilien. Sambandet är tydligt, Kinas ökade betydelse för den globala kaffemarknaden syns tydligt, vilket i sin tur utgör en dyster framtid för prisutvecklingen av kaffe.

Finns det någon orsak att gå lång kaffe?

På terminsmarknaden kan en handlare köpa kontrakt, både på kaffe i allmänhet men också på specifika kaffebönor. Den som trots detta väljer att gå lång i kaffe bör ta en närmare titt på robustakaffe som handlas på bland annat NYSE Euronext. Detta på grund av att Uganda och en rad andra östafrikanska länder har drabbats av attack från skadedjur, ”twig borer”, som kan betyda att det finns en möjlighet att ta en lång position i robustakaffe. Det kräver emellertid en vaksamhet och att situationen övervakas noggrant.

De östafrikanska länderna producerar i första hand robustakaffe, i Uganda svarar kaffeproduktion för 93 procent av landets nettoexport och landet är en av världens tio största producenter av robustakaffe. Det betyder att när landets kaffeodlare ställs inför en dålig skörd så går det att förvänta sig en viss volatilitet på terminsmarknaden för robustabönor. Addera därtill att ”twig borer” ännu så länge är ett okänt skadedjur och det är därför svårt att bedöma hur stor påverkan denna insekt kan ha på kaffepriset i framtiden.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Hansson

    27 oktober, 2013 vid 00:51

    Någon som har en ETF-fond på kaffe att rekommendera?

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära