Köpläge i nickel – Trading case

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenIndonesien införde under januari ett exportförbud på nickelmalm som inte förädlats. På så vis försöker man tillgodogöra sig en större del av förädlingsvärdet genom att tvinga gruvbolagen till investeringar i förädlingskapacitet. Indonesien var världens andra största nickelproducent och nickelpriset sköt upp med 55 % från januari till toppen i maj månad.

Sedan dess har priset gått i sida i väntan på att Indonesiens presidentval skulle avklaras och att lagernivåerna av nickelmalm som Kina hamstrat inför exportförbudet skulle betas av.

Nu ser det ut som att Filippinerna som är världens största producent av rent nickel och näst störst, efter Indonesien på produktion av oförädlad malm skall gå samma väg och införa exportstopp. Ett förslag har väckts och idag har regeringspersoner uttalat sig positiva. Två saker avgör effekten:

  • Stöd i regeringen krävs
  • Timing –om förbudet dröjer allt för länge kommer Indonesien ha fullföljt en del investeringar i förädlingskapacitet som kan kompensera för Filippinernas bortfall.

Det finns inget ytterligare land som kan kompensera för eventuellt bortfall från Filippinerna och införs exportförbud kommer nickelmarknaden gå i ett stort underskott 2015.

Köper man nickel nu gör man det på ”Buy the rumor”-fasen. Det var den som gav störst prisgenomslag när Indonesien lanserade sitt exportförbud.

Nedan visas placeringsalternativ för att ta del av vår syn.

Placeringsalternativ för nickel

Nickel – potential på uppsidan vid eventuellt exportförbud

Teknisk analys på nickelpris

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top