Kommer guldet att fortsätta upp under vintern?

Teknisk analys på guld från Axier EquitiesI vår analys av Guldpriset den 8 november var priset 1 796 USD/oz och vi var inställda på att en rekyl ned skulle påbörjas eftersom vi fått 60 dagar mellan två toppar. Det är alltid en förvarning om nedgångar i den tekniska analysen.

Det som dock var viktigast att notera, var att signalerna i Guldet talade för att nya, långsiktiga uppgångar kunde starta igen efter ett par månaders nedgångar. Vi såg den tänkta rekylen ned som köpläge där 1 750 USD/oz samt 1680-1700 USD/oz framstod som extra intressanta att bevaka.

Med facit i hand ser vi att guldet påbörjade sin nedgång samma dag som vi gjorde vår analys och första målet infriades redan den 10 november då vi fick en notering i 1736 USD/oz som lägst. Stödet höll och guldet studsade upp igen till de tidigare topparna, för att där vända nedåt igen.

Den lägsta noteringen därefter är 1 667 USD/oz från den 21 november och frågan är nu förstås om något ändrats eller om vi fortfarande ser nedgångar som köplägen i guldet inför en uppgång under vintern?

Teknisk analys på guld pris

Det är helt klart att genombrottet av vårt stöd vid 1680-1700 USD/oz ger oss anledning att se över situationen igen. Nedgången den 21 november talar för att guldet kommer att konsolidera ett tag istället för att redan nu sticka iväg uppåt. I denna sidledes rörelse under december bör guldet bygga upp styrka inför det vi ser som en kraftfull uppgång under 2012.

I konsolideringen kommer 1635-1645 USD/oz att vara ett mycket viktigt stöd. Hit ned, men inte lägre, får guldet gå. Skulle detta stöd ge vika, är uppgången under inledningen av nästa år inställd. Därför placerar vi vår stopploss på denna nivå (se diagrammet). Ned till denna nivå ser vi alltså nedgångar som tillfällen att stegvis öka innehaven i guld.

En ny uppgång bekräftas när den fallande trendlinjen på 1 770 USD/oz passeras.

Du kan handla GULD med följande minifutures:
Uppgång MINILONG GULD P med en hävstång kring 5,08
Nedgång: MINISHRT GULD R med en hävstång kring 5,45

Läs mer om minifutures på RBS hemsida

Denna analys publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Axier Equities.

Ansvarsfriskrivning

Den tekniska analysen har producerats av Axier Equities. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Axier Equities tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Axier Equities

Axier Equities erbjuder såväl institutionella placerare som privatpersoner den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv handel på de finansiella marknaderna. Axier Equities erbjuder ingen handel, vare sig för egen räkning eller för kunder utan arbetar endast med finansiell marknadsföring och informationshantering. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som till exempel det fullständiga morgonbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. Varje vecka tillkommer minst 30 analyser i Axier Equities analysarkiv. För ytterligare information se Axier Equities hemsida.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top