Följ oss

Nyheter

Guld, råvara eller valuta?

Publicerat

den

Guldmynt - Decus

Guldmynt - DecusUnder de senaste tio åren har guldpriset stigit mer eller mindre konstant. En av effekterna av detta är att vi nu ser hur det dyker upp företag som köper guld och hur guldrushfester har ersatt förortens Tupparware-partyn, men också hur en helt ny kategori av människor köper guld som aldrig förr. Vi har också sett hur antalet ”gold bugs” som tidigare predikade ädelmetallernas förträfflighet i det tysta nu har fått en betydligt större uppmärksamhet.

Det finns ett antal fraser som oftast används av dem som anser att guld alltid kommer att öka i pris. Det är bland annat

  • Guld har alltid haft ett värde
  • Under kristider kommer guld alltid att behålla sitt värde
  • Alla investerare bör ha ett innehav av guld som en hedge

Till grund för alla dessa antaganden ligger att när domedagen väl kommer så kommer alla människor att vilja ha guld. Logiken fungerar dock inte alltid. För närvarande prissätts guld i förhållande till valuta, men om eller när domedagen väl kommer, vad kommer då guldet att vara värt? I en tid av kris där valutorna har förlorat ett betydande värde, kommer guld att värdas i förhållande till andra varor.

I dag är guldpriset cirka 1700 USD per troy ounce men om det uppstår en komplett kris som gör att valutorna tappar allt värde kommer värdet på guld att prissättas mot råvaror som sädesslag, industrimetaller, boskap, jordbruksmark etcetera.

Så varför köpa guld när du kan köpa dessa varor? I en tid av kris är det sannolikt att anta att folk kommer att ägna sig åt byteshandel och att de kommer att köpa de råvaror som är av störst betydelse för deras överlevnad för sitt guld. I dag kommer den största efterfrågan på guld från smyckesindustrin, en mycket konjunkturkänslig bransch som har en hög korrelation till aktiemarknaden. Det enda verkliga värdet guld har kommer från efterfrågan på smycken och ett fåtal industriella tillämpningar, det har föga verkligt värde.

De så kallade ”gold bugs” säger att guld inte har de risker som FIAT-valutorna har eftersom det inte finns någon regering som kan manipulera denna metall, något som är fallet med en valuta. Detta är delvis sant, värdet på guld bestäms inte av någon centralbank, utan det bestäms av marknaden. Människor kommer alltid att värdesätta mat och bostäder högre än en gul metall.

Genom denna logik kan inte priset på guld öka snabbare än priset på jordbruksmark, olja, naturgas, boskap, sädesslag och andra typer av reella varor. Dessa verkliga varor har en ständigt lika stor exponering till inflationen och upprätthåller en mycket oelastisk efterfrågekurva.

Det är därmed inte sagt att guldpriset inte kan komma att stiga till 10.000 USD per troy ounce i framtiden som vissa ”gold bugs” förutsäger. Det finns ett gammalt talesätt som lyder ”marknaden kan stanna irrationellt längre än du kan hålla dig solvent”. Varje rationell investerare som intresserar sig för guld bör emellertid bedöma den risk som de tar när de väljer att köpa ”världens säkraste valuta”.

Se Marc Faber diskutera huruvida guld är en valuta eller en råvara. Videoklippet är från mars 2011, och även om det är gammalt så anser vi att det är relevant.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära