Följ oss

Nyheter

Fritt fall i Northland Resources

Publicerat

den

Gruvbolaget Northland Resources

Gruvbolaget Northland ResourcesVeckans stora kursfall stod Northland Resources för sedan företaget meddelat att det skulle komma att behöva ta in ytterligare 375 miljoner USD i form av nya aktier och olika sorters skuldförbindelser. Fördelningen beräknas bli 250 miljoner USD i nya aktier och 125 miljoner USD i obligationer. Då har Northland Resources redan gjort en överenskommelse med brittiska Stemcor om en förskottsbetalning på upp till 50 miljoner USD. Aktien rasade och Northlands aktieägare kunde se värdet på sitt kapital minska med två tredjedelar.

Frågan är emellertid om dessa pengar räcker? Vi har talat med en branschkollega till Northland Resources som listar ett antal faktorer som gör att denne VD tror att Northland Resources ännu inte sett det värsta.

Högre Opex, Northland Resources hade räknat med 62 USD dmt, men nu ser det ut att bli dubbelt så högt, 118 USD per dmt.

Betydligt högre Capex, denna har stigit från 222 miljoner USD till 1.096 miljoner USD.

Ett lägre pris på järnalmen. Northland Resources har räknat med ett genomsnittligt pris om 151 USD per ton, men får bara 130 USD per ton. Priset på järnmalm vid den kinesiska hamnen i Tianjin som brukar anses vara ett globalt riktmärke låg i veckan på 145,90 USD per ton.

Northland Resources har nu sänkt prognosen för valutaparet USD/SEK. Tidigare har ledningen räknat med att de skulle kunna får 8,125 SEK per USD, nu sänktes prognosen till 6,90 SEK per USD.

Valutakurs USD SEK under 5 år

Källa: Stockletter

6,90 SEK känns fortfarande väldigt högt. Historiskt sett, från 1972 till och med 2013 har valutaparet USDSEK handlats till 6,73. Toppen nåddes i juni 2001 då detta valutapar handlades till 11,03 och botten 3,87 noterades i mars 1975. Att Northland Resources då tror att de skall fortsätta få ut 6,90 SEK per USD känns synnerligen högt.

Northland Resources aktiekursDet värsta är att Northlands prognoser i vissa fall bygger på data från februari 2012, alltså sådana uppgifter som är ett år gamla. Förutsättningarna har förändrats radikalt sedan dess. Lägg dessutom till det faktum att Northland Resources har stora problem med sin logistik, att frakta malm till Narvik tar tid och kostar en hel del.

Så vitt vi kan se har Northland Resources stora problem som emellertid inte delas av sektorn i övrigt, men samtliga bolag i segmentet kommer att drabbas negativt av detta eftersom marknaden kommer att vara försiktig med att uppvärdera nya fynd och prognoser. Det gäller således för de andra företagen i sektorn att vara konservativa i sina prognoser, något som kommer att medföra att branschkollegorna står inför ett pedagogiskt problem, hur förklara för marknaden att de tror på högre siffror men att de på grund av Northlands miss väljer att kommunicera ett sämre alternativ än vad som annars kunde förväntas?

Under fredagen den 25 januari kommer Northland Resources att hålla en videokonferens klockan 15:30 vilket förhoppningsvis kommer att räta ut en del frågetecken, men som det ser ut nu så ser vi inga skäl till att rusa efter denna aktie. Det intressanta är att då Northland Resources deltog på Mines & Money i december 2012 såg företagets ledning mycket positivt på framtiden. Det är sju veckor sedan…. Att ledningen inte haft koll på detta är inte bra, speciellt som det i gruvkretsar har varit ett välkänt faktum sedan jul att Northland haft problem.

Den spontana frågan är, kommer något av de större företagen med mer välfyllda kassor att börja räkna på Northland Resources? Enligt uppgift finns det corporate financeföretag som anser att detta är en bra idé, men om de kan övertyga sina kunder om detta låter vi vara osagt.

Förstsätt läsa
2 Kommentarer

2 Comments

  1. Pat

    25 januari, 2013 vid 03:29

    Jag hoppas någon polisanmäler ledningen i Northland

  2. Kenneth

    15 mars, 2013 vid 13:37

    Det ligger nära till hands att hålla med Pat. Verkar som ledningen är helt aningslös mot den bakgrund man lätt kan läsa sig till

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Outokumpu vill stärka leveranskedjan för hållbart nickel genom att förvärva andel i FPX Nickel

Publicerat

den

Nickelfyndighet

Outokumpu har ambitiösa hållbarhetsmål och letar ständigt efter möjligheter för att ytterligare minska utsläppen från sitt rostfria stål. Utöver att titta på vår egen produktionsverksamhet, försöker Outokumpu också stärka sin leveranskedja av hållbara råvaror för framtiden. Därför har bolaget idag tecknat ett avtal om att bli delägare i det kanadensiska bolaget, FPX Nickel, som den enda tillverkaren av rostfritt stål, med en ägarandel på 9,9 %. Koldioxidavtrycket för FPX Nickel-produkten beräknas vara bland de lägsta 10 % inom nickelindustrin och den är lätt att använda inom den rostfria stålindustrin, vilket gör den väl lämpad för Outokumpus tillverkning av rostfritt stål.

Med bas i Vancouver, Kanada, äger och utvecklar gruv- och prospekteringsföretaget FPX Nickel nickelfyndigheten Baptiste i Decar Nickel District i centrala British Columbia. Den nuvarande uppskattningen är att nickelproduktionen skulle kunna inledas i slutet av det här årtiondet. Outokumpu kommer att investera 11 miljoner euro i företaget. Med investeringen säkrar Outokumpu en rätt till andel av FPX Nickels framtida produktion.

Nicklet som finns i Baptiste-fyndigheten är i form av en naturligt förekommande nickel-järnlegering som kallas awaruite, som kommer att generera en ny ferronickelprodukt. Med tanke på dess ferromagnetiska egenskaper kan denna legering återvinnas till en högvärdig ferronickelprodukt med hjälp av en enkel process av magnetisk separation och flotation, vilket innebär vissa kostnads- och hållbarhetsfördelar i jämförelse med de traditionella smältugnstekniker som används för att producera ferronickel. Dessutom kommer närheten för Baptistefyndigheten till det kanadensiska vattenkraftsnätet att hjälpa FPX att uppnå nickelproduktion med något av den lägsta kolintensiteten inom den globala nickelindustrin.

”Vårt partnerskap med Outokumpu är ett bevis på Baptistes potential att producera en premium nickelprodukt som inte behöver mellansmältningsstadiet och därmed bli ett mycket eftertraktat råmaterial för ansvarsfull produktion av koldioxidsnåla färdiga produkter på flera konsument- och industrimarknader, inklusive rostfritt stål. FPX är glada över att vara Outokumpus föredragna partner då de försöker säkra de hållbara nickelmaterial med lång livslängd som bäst passar deras strategiska mål”, kommenterar Martin Turenne, FPX:s VD och koncernchef.

”Koldioxidavtrycket för Outokumpus rostfria stål är redan det lägsta i världen, men vi vill minska koldioxidutsläppen ytterligare i vår produkt. Detta kräver också en minskning av utsläppen från vår försörjningskedja. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att stärka hållbarheten i hela leverantörskedjan – inklusive miljömässiga, sociala aspekter samt bolagsstyrning. Det nickel som finns i fyndigheten som utvecklats av FPX Nickel i Kanada har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Därför är vi glada över att vara en del av detta utvecklingsprojekt som aktieägare, vilket, när det väl förverkligats, skulle innebära en utmärkt lågemissionskälla för nickel och i en sammansättning som passar vår egen produktion, säger Marc-Simon Schaar, chef för Raw Material Sourcing på Outokumpu.

Förstsätt läsa

Nyheter

Så ser planen ut för ny kärnkraft i Sverige enligt Vattenfall

Publicerat

den

Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft på Vattenfall, gästar Rejlers Play och svarar på frågor om hur planen för ny kärnkraft i Sverige ser ut från Vattensfalls synvinkel. Desirée leder en förstudie om förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer (SMR) i Sverige som ska vara klar vid årsskiftet.

Förstsätt läsa

Nyheter

Citi ser silver handlas till 30 dollar inom sex till tolv månader

Publicerat

den

Silvermynt

Silverpriset kan nå 30 dollar per troy ounce under de kommande sex månaderna till ett år, med ett nära förestående stöd från köpare som ser värdet på metallen efter dess skarpaste prisfall på en månad sedan februari, säger Citigroup.

”Vi tror att den senaste tidens svaga priser erbjuder en stark köpmöjlighet, vilket upprepar vår prognos på 30 dollar per troy ounce silver under de kommande 6-12 månaderna när tillväxten i USA rullar över, även om tillväxten på tillväxtmarknaderna stagnerar”, sa Citis analytiker.

”Vi förväntar oss att silver kommer att stiga i väntan på fallet i amerikanska räntor och realräntorna som sannolikt kommer att följa med en förväntad omsvängning av USA:s tillväxt under Q4’22 eller början av 2024” sa Citis analytiker. ”Detta borde tynga dollarn, och Citi-ekonomerna förväntar sig att amerikanska räntor och dollarn kommer att försvagas ytterligare (DXY till 96).”

Med vissa marknadsspelare som tror att Federal Reserve kommer att sänka räntorna redan i september, trots att centralbankens mer hökaktiga tjänstemän förespråkar en stramare penningpolitik under överskådlig framtid, ser silver fundamentalt ut att vara redo för en bättre utveckling, sa Citis analytiker.

”Allt detta borde understödja ETFers efterfrågan på silver” sade analytikerna och hänvisade till börshandlade produkter kopplade till råvaran. ”Svagare konkurrens om investeringskapital från andra tillgångsklasser borde också stödja silverprissättningen eftersom marknaderna i allt högre grad prissätter recessionsrisker i USA.”

Kina kan komma att öka efterfrågan under det 2023

Citis analytiker tror också på en potentiell silverefterfrågan från Kina från andra halvåret i år. ”Våra ekonomer förväntar sig att Kina kommer att fortsätta att gradvis återhämta sig och varje associerad återhämtning i EM-tillväxtsentimentet kan vara en stegvis medvind för silver – Tillväxtmarknadernas efterfrågan på silver har varit svag med Kina och Indiens lagernedgång. Vi förväntar oss att Kinas efterfrågan kan återhämta sig under 2H 23 efter ytterligare lättnader från PBoC.”

”Kinas tröga ekonomiska återhämtning har drabbat efterfrågan på silver, med lokala premier som föll till 0,3 procent i april. Ytterligare lättnader för att stärka Kinas ekonomi kan leda till en starkare efterfrågan på silver under 2H’23.”

Indien var en annan lovande marknad, sa Citi-analysen. ”Indien är en priskänslig marknad som kan fortsätta att minska sina lager med högre priser under 2023” sa analytikerna.

Förstsätt läsa

Populära