Följ oss

Nyheter

Fracking kommer till Europa inom kort

Publicerat

den

Skiffergas snart i Europa

Skiffergas snart i EuropaEuropaparlamentet avvisade i december 2012 ett förslag om att förbjuda nya hydrauliska spräckningsoperationer, så kallad frakturering eller fracking på engelska, inom EU:s territorium. Detta kommer att medföra en rad möjligheter för de operatörer som är verksamma på den europeiska marknaden för skiffergas, men det kommer inte att revolutionera marknaden – ännu.

Europaparlamentets beslut var nödvändigt. Det var helt enkelt för mycket på spel. Rysslands grepp om marknaden har blivit för stark, EUs gasproduktion är på nedgång, och konsumenterna har inte gynnats av den amerikanska naturgasboomen.

Om EU inte drar nytta av sin skifferpotential kan dyr energi komma att leda till att energiintensiva industrier lockas bort från den europeiska marknaden, till exempel till USA, vilket på sikt skulle kunna komma att leda till en fortsatt nedgång av den europeiska ekonomin. Redan i dag betalar europeiska industriföretag tre gånger så mycket för sin gas som sina amerikanska konkurrenter.

I Europa finns en stor oro för allvarliga miljöproblem orsakade av frakturering. Det kommer att krävas en hel del tankemöda för att räkna ut hur detta hot skall hanteras med hjälp av lämpliga bestämmelser. Oron för de problem som fraktureringen kan komma att medföra har istället lett till att den europeiska importen av förorenande kol från USA som behövs för att fylla på energigapet har rusat i höjden. I slutändan är det alltså så att anti-fracking-kampanjerna som bedrivits av miljögrupper och lobbyister inte har gjort något för miljön utan att det kanske till och med har lett till ökad miljöskövling i och med uppgången av kolanvändningen.

De 27 medlemsländerna i EU kommer att ta sina egna beslut om hur man ska gå vidare med sina skifferreserver, och medan vissa är ombord har andra utsatts för betydande mängder politiska påtryckningar för att böja sig för miljön. Det kommer att finnas ett antal motstånd för dem som vill se en skifferrevolution i Europa, så som oöverkomliga miljöbestämmelser, regler som reglerar äganderätten till mark och komplikationer avseende utvinningen.

Miljöaktivister å sin sida är oroade för att fracking kan komma att utlösa jordskalv, över risken för att de kemikalier som används vid fracking kan komma att förorena grundvattnet och över den mängd vatten som behövs för fracking.

Hur mycket skiffer talar vi om?

I östra och centrala Europa finns det stora skifferreserver i Polen, Rumänien, Ukraina, Litauen, Ungern och Bulgarien, medan Frankrike, Storbritannien och Tyskland har de stora reserverna i Västeuropa.

 • 346 miljarder – 768 bcm i Polen (Exxon ger upp skiffergas i Polen)
 • 5 biljoner kubikmeter i Frankrike
 • 480 miljarder kubikmeter skiffergas / 120 miljarder kubikmeter utvinningsbara reserver i Litauen
 • 150 miljarder kubikmeter (onshore) i Storbritannien, potentiellt ytterligare 1.000 TCF till havs
 • Upp till 2300 miljarder CBM av tekniskt utvinningsbar skiffergas i Tyskland
 • 538 miljarder kubikmeter av skiffergas gemensamt i Rumänien, Bulgarien och Ungern
 • Uppskattad 5,5 tcm/1.18 TCM i Ukraina

Vad säger lagstiftningen?

 • Österrike tillåter fracking, men har inrättat ett avskräckande regelverk, och investerare har mer eller mindre gett upp om skiffer här
 • Frankrike har förbjudit fracking helt, så dess massiva Parissedimentbassäng är tabu för nu. Förbudet är ett resultat av protester som utbröt när allmänheten fick veta att regeringen hade utfärdat tillstånd för hydraulisk spräckning i södra Frankrike till Total och andra.
 • Bulgarien utfärdade ett moratorium för fracking i januari 2012, efter att ha backat beslutet om att tilldela Chevron en prospekteringslicens. Även är Chevron gör sitt bästa för att tvinga fram en förändring.
 • Rumänien har lagt ett moratorium för skiffergasprospektering, och Tjeckien överväger att göra samma sak.
 • Storbritannien införde ett tillfälligt förbud mot fracking under 2011, men lyfte detta tillfälliga förbud i slutet av 2012.

Möjligheter

Intressanta saker händer i Ukraina som plötsligt visar mod efter att ha utsatts för rysk mobbning under många år. Vi tror att detta kommer att ge ett eko i skiffersektorn. För första gången sedan självständigheten har Ukraina börjat köpa gas från Europa, i detta fall Tyskland, i ett försök att minska sitt beroende av ryska Gazprom.

Detta skedde under november 2012 efter det att Ryssland vägrat att omförhandla ett avtal med Ukraina som skulle inneburit lägre gaspriser. Detta skedde samtidigt som Ryssland valde att använda sig av South Stream-ledningen för att minska sitt eget beroende av ukrainska pipelines.

Ryssland har positionerat sig för att ytterligare öka sin förhandlingsstyrka gentemot Ukraina. Ukraina såg detta komma och valde att göra affärer med Tyskland. I november började Ukraina köpa gas från tyska RWE till ett lägre pris än vad de ryska leverantörerna kunde erbjuda. Ukraina kommer emellertid fortfarande vara beroende av Ryssland, landets import av gas från Ryssland kommer endast att minska med 4 procent under 2012, och 16 procent under 2013.

Detta är emellertid endast en kortsiktig lösning. Det långsiktiga målet är att utöka Ukrainas egen gasutvinning i Svarta havet och just nu investeras det i nya borriggar. Initialt kommer denna gas att transporteras genom Polen, men från och med nästa år kommer det även att ske genom ungerska pipelines, och på sikt också genom Slovakien, Rumänien och Bulgarien. En effekt av detta är att Gazprom, som just nu utreds av EU, långsamt förlorar makt i Europa.

I augusti 2012 tilldelade Ukraina ett konsortium lett av ExxonMobil rätten att utforska ett olje- och gasfält i Svarta Havet till vilket även Chevron och Shell inbjudits att köpa in sig i. TNK-BP Holding, ett konsortium mellan brittiska BP och ett antal ryska intressenter, har meddelat att bolaget har för avsikt att investera upp till 1,8 miljarder USD i ukrainska skifferprojekt.

Italienska ENI SpA har för en icke offentliggjord summa förvärvat en andel i Ukrainas LLC Westgasinvest, som äger skiffergasterritorium. Chevron Corp förhandlar för närvarande om ett produktionsavtal om med Ukraina.

Den polska skiffergasmarknaden har varit lite av en berg-och dalbana av upp-och nedgångar, men det är en fråga om perspektiv. Tidigare uppskattningar av de polska skifferreserverna har minskats till 187 biljoner kubikmeter vilket fortfarande är imponerande. ExxonMobil har visserligen övergett sin polska skifferprospekteringsverksamhet, men andra företag fortsätter att visa intresse för regionen. Franska Total SA, Royal Dutch Shell plc och ConocoPhillips (US) har alla prospekteringsrättigheter i Polen och visar inga tecken på tillbakadragande.

Litauen är också lovande. Chevron har nyligen köpt in en litauisk skiffergassatsning. Polska Lotos Group och Warren Buffets CalEnergy Resources har köpt in sig i olika litauiska skiffergasprojekt.

Summan av kardemumman är att det finns stora möjligheter för den europeiska skiffergasen, men av en rad orsaker kommer inte all skiffergas att utvinnas på samma sätt eller i samma hastighet som i USA. För det första har Europaparlamentets förkastande av frackingsförbudet inte löst problemet med miljön. För det andra är de geologiska förutsättningarna i Europa sämre än i USA, vilket gör europeisk fracking mer komplicerad och dyrare. Slutligen, medan de underjordiska markrättigheter för skifferfyndigheterna i USA i allmänhet ägs av privata ägare är dessa rättigheter i Europa ofta i händerna på regeringarna.

Detta betyder inte att möjligheterna inte är stora. Du behöver bara vara lite smartare för att lokalisera dem. Är du inte smartare så försök lokalisera ett företag vars ledning är det och investera i detta.

Fracking i Lycoming County Pennsylvania

Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

2 Comments

 1. Ingalill Näslund

  14 mars, 2013 vid 22:40

  Osmakligt! Det går inte ihop med att vi ska minska utsläppen
  av fossila bränslen o samtidigt börja med att ta fram gas, vars
  utvinningsmetod dessutom förstör o slösar på vårt gemensamma vatten!

  Tänk inte bara på pengar o makt!
  Tänk på kommande generationer o tex bin,fåglar o växter.

  • Gett upp...

   23 januari, 2015 vid 13:18

   Det verkar som om de som beslutar ger blanka fan i miljön ens på liten skala. se dokumentären ”gasland” och om så bara 10 % är sant så är det själ nog att totalförbjuda fracking! vi vill ha kvar vår gröna skog och rena vatten.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ökat intresse för oljeterminer i Mellanöstern

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange (DME), den främsta internationella energiterminsbörsen i Mellanöstern, noterade en ökning med 18 procent i fysiska leveranser jämfört med föregående år, tillsammans med en femtonprocentig ökning av handelsvolymer, under första halvåret 2023, jämfört med samma period förra året.

DME Oman-kontraktet fortsatte att attrahera ett brett spektrum av deltagare från hela världen, vilket understryker dess status som det främsta råoljeriktmärket i East of Suez-marknaden. DME Omans frontmånadshandelsvolymer har ökat från 361 miljoner fat under de första sex månaderna 2022 till 415 miljoner fat för samma period 2023. Den fysiska leveransvolymen nådde 106 miljoner fat från mars till augusti 2023 jämfört med 90 miljoner fat för samma period 2022.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Populära