Connect with us

Nyheter

Fortsatt stark efterfrågan på guld från Kina

Published

on

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen - Köper och säljer fysiskt investeringsguldDe kinesiska guldköpen har fortsatt i en märkbart hög takt under 2014, bland annat stött av lägre priser och det kommande kinesiska nyåret. Premium för fysiskt guld i Kina har nu stigit till cirka 20 USD per troy ounce, vilket är en fördubbling sedan föregående vecka, något som indikerar att det finns en god underliggande efterfrågan på guld i Kina. Samma tendens märks i Hong Kong och i Thailand.

Volymerna på de terminskontrakt i guld som handlas på Shanghai Gold Exchange har ökat och volymen närmar sig toppnoteringen för ett halvår sedan. Under december 2013 omsattes det dagligen guld för cirka 18 ton per dag, en siffra som under de första dagarna i januari nådde 24 ton per dag. Under måndagen omsattes rekordhöga 34 ton guld på Shanghai Gold Exchange.

Den ökade aktiviteten i Kina är förenlig med typiska säsongsmönster som styrs av det kinesiska nyåret i slutet av månaden. De fallande priserna i slutet av 2013 kan ha kommit att uppmuntra köparna till ytterligare investeringar i fysiskt guld, något som bör dra ned på de befintliga lagren.

Nedgången i ädelmetallpriserna under det senaste året är inte den enda drivkraften bakom de kinesiska guldköpen. Den kinesiska ädelmetallindustrin har nu börjat bygga upp lagren inför det kinesiska nyåret som i år infaller i månadsskiftet januari/februari. Under den senaste handelsdagen 2013 föll guldkursen till sin botten från juni 2013, som i sin tur var den lägsta nivån sedan sommaren 2010. Guldkursen har även med de senaste återhämningarna backat med nästan 40 procent sedan toppen 2011.

Nya importlicenser

Den kinesiska ädelmetallindustrin efterfrågar nya importlicenser för 2014. I och med att de kinesiska nyårsfestligheterna som en följd av nymånen ligger tidigare i år än tidigare är tiden från det att licenserna fastslås och guldet kan skickas till kunderna begränsad.

Panda-guldmynt från KinaDen kinesiska efterfrågan på fysiskt guld kommer sannolikt att komma att öka ytterligare om Indien väljer att minska sina begränsningar av landets guldimport. Under 2013 införde den indiska regeringen ett antal åtgärder i syfte att bromsa importen av guld och därmed minska landets bytesbalansunderskott, bland annat infördes ett antal importtullar som i dag uppgår till tio procent. Indiens regering införde dessutom den så kallade ’80/20-regeln’ som säger att minst 20 procent av allt guld som importeras måste exporteras innan ytterligare importer tillåts. Om den indiska marknaden skulle öppnas kommer det sannolikt att uppstå en brist på utbudssidan vad gäller fysiskt guld och silver. För närvarande räcker utbudet till att möta efterfrågan från den kinesiska marknaden och övriga Sydostasien.

Enligt den brittiska banken HSCB har de indiska myndigheterna påbörjat diskussioner om att minska importtullarna på guld och samtidigt mjuka upp reglerna vad gäller importkvoterna. Enligt nyhetsrapporter har det skett en ökning av smugglingen av guld till Indien sedan importtullarna höjdes vilket fick den officiella importen att backa kraftigt.

Om Indien återkommer som en större importör av guld kommer detta att vara av godo för guldkursen, men det är fortfarande oklart när eller om de indiska myndigheterna kommer att sänka tullarna på guld.

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *