Följ oss

Nyheter

Fortsatt stark efterfrågan på guld från Kina

Publicerat

den

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen - Köper och säljer fysiskt investeringsguldDe kinesiska guldköpen har fortsatt i en märkbart hög takt under 2014, bland annat stött av lägre priser och det kommande kinesiska nyåret. Premium för fysiskt guld i Kina har nu stigit till cirka 20 USD per troy ounce, vilket är en fördubbling sedan föregående vecka, något som indikerar att det finns en god underliggande efterfrågan på guld i Kina. Samma tendens märks i Hong Kong och i Thailand.

Volymerna på de terminskontrakt i guld som handlas på Shanghai Gold Exchange har ökat och volymen närmar sig toppnoteringen för ett halvår sedan. Under december 2013 omsattes det dagligen guld för cirka 18 ton per dag, en siffra som under de första dagarna i januari nådde 24 ton per dag. Under måndagen omsattes rekordhöga 34 ton guld på Shanghai Gold Exchange.

Den ökade aktiviteten i Kina är förenlig med typiska säsongsmönster som styrs av det kinesiska nyåret i slutet av månaden. De fallande priserna i slutet av 2013 kan ha kommit att uppmuntra köparna till ytterligare investeringar i fysiskt guld, något som bör dra ned på de befintliga lagren.

Nedgången i ädelmetallpriserna under det senaste året är inte den enda drivkraften bakom de kinesiska guldköpen. Den kinesiska ädelmetallindustrin har nu börjat bygga upp lagren inför det kinesiska nyåret som i år infaller i månadsskiftet januari/februari. Under den senaste handelsdagen 2013 föll guldkursen till sin botten från juni 2013, som i sin tur var den lägsta nivån sedan sommaren 2010. Guldkursen har även med de senaste återhämningarna backat med nästan 40 procent sedan toppen 2011.

Nya importlicenser

Den kinesiska ädelmetallindustrin efterfrågar nya importlicenser för 2014. I och med att de kinesiska nyårsfestligheterna som en följd av nymånen ligger tidigare i år än tidigare är tiden från det att licenserna fastslås och guldet kan skickas till kunderna begränsad.

Panda-guldmynt från KinaDen kinesiska efterfrågan på fysiskt guld kommer sannolikt att komma att öka ytterligare om Indien väljer att minska sina begränsningar av landets guldimport. Under 2013 införde den indiska regeringen ett antal åtgärder i syfte att bromsa importen av guld och därmed minska landets bytesbalansunderskott, bland annat infördes ett antal importtullar som i dag uppgår till tio procent. Indiens regering införde dessutom den så kallade ’80/20-regeln’ som säger att minst 20 procent av allt guld som importeras måste exporteras innan ytterligare importer tillåts. Om den indiska marknaden skulle öppnas kommer det sannolikt att uppstå en brist på utbudssidan vad gäller fysiskt guld och silver. För närvarande räcker utbudet till att möta efterfrågan från den kinesiska marknaden och övriga Sydostasien.

Enligt den brittiska banken HSCB har de indiska myndigheterna påbörjat diskussioner om att minska importtullarna på guld och samtidigt mjuka upp reglerna vad gäller importkvoterna. Enligt nyhetsrapporter har det skett en ökning av smugglingen av guld till Indien sedan importtullarna höjdes vilket fick den officiella importen att backa kraftigt.

Om Indien återkommer som en större importör av guld kommer detta att vara av godo för guldkursen, men det är fortfarande oklart när eller om de indiska myndigheterna kommer att sänka tullarna på guld.

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakaobönder i Brasilien gör sig redo för en comeback

Publicerat

den

Kakao och choklad

En gång var Brasilien en framstående global leverantör av kakao, men sedan förlorade landet allt till en träddödande sjukdom som decimerade skördarna på 1980-talet. Nu gör kakaobönderna i Brasilien sig redo för en comeback. Det strömmar in nya pengar i kakaoindustrin, producenter ger sig in i nya områden och traditionella odlare får ekonomiskt stöd. De har stöd av jättar som Cargill och en investeringsfond skapad av Vale.

Brasilien strävar efter att fördubbla kakaoproduktionen i landet till 2030. Det är ett av målen från en plan som landets kakaokommission Ceplac tillkännager denna vecka. Redan 2025 borde Brasilien producera tillräckligt för att tillfredsställa den inhemska efterfrågan. Det skulle minska Brasiliens behov av att importera kakaobönor, och hjälpa till att lindra en allvarlig global brist på chokladingrediensen.

Av alla kakaoproducerande länder har Brasilien den största tillväxtpotentialen

Utvecklingen innebär en välbehövlig lättnad för kakaomarknaden, som har drabbats av dåligt väder och växtsjukdomar hos toppodlarna Elfenbenskusten och Ghana. Bakslag har dramatiskt krympt de globala lagren, vilket gör att kakaoterminerna stigit med nästan 70 procent i år. Priset för det mest aktiva kontraktet i London stängde i fredags så högt 3 476 GBP per ton.

CocoaAction Brasil kartlade minst 24 pågående projekt för att hjälpa den lokala kakaoförsörjningskedjan, med en total investering på över 150 miljoner brasilianska reais (30,6 miljoner USD).

Brasiliens kakaoboom är redan mer än bara ett löfte. Bönder i olika delar av landet planterar nya träd, som kommer att bära frukt under de kommande två till tre åren. Kakao har blivit ett så hett ämne att även ett biobränsleföretag nu är ute efter att producera chokladingrediensen. Brasil Biofuels fokuserar på bränsle tillverkat av palmolja, men började lägga till kakaoväxter till sin plantskola i hopp om att odla 1 000 hektar nästa år.

Den brasilianska kakaoproduktionen är fortfarande en bråkdel av vad som odlas i Afrika, en kontinent som står för nästan tre fjärdedelar av den globala tillgången. Det som gör Brasilien relevant är det faktum att åtminstone några av dess bönder har möjlighet att svara på en ökad global efterfrågan genom att öka utbudet. Många bönder i Afrika lever under fattigdomsgränsen och deras lön bestäms av myndigheterna, så de kan inte dra nytta av högre terminspriser. Producenterna behöver pengar för att investera, särskilt som nya europeiska regler kräver utgifter för spårbarhet för att bevisa att grödor inte odlades i avskogad mark.

En större brasiliansk produktion kan få ner kakaopriserna, även om det bara skulle vara en faktor på lång sikt. För närvarande fortsätter priserna att drivas av de dåliga utsikterna i Västafrika.

Det kanske största hotet mot Brasiliens ambitiösa kakaoplaner ligger fortfarande i trädhälsan. Mer än 30 år efter det första dödliga utbrottet förföljer en ny sjukdom som kallas witch’s broom landets kakaobönder.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tre rytmer sammanfaller för guldpriset i mars 2024

Publicerat

den

Teknisk analys på guldpriset

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på guldpriset inför 2024 och det är hela tre separata rytmer som sammanfaller under mars 2024 vilket gör det hela mycket spännande. Den långsiktiga trenden för guldpriset, dvs under de kommande åren, är positiv och ser ut att bli en förändring från den rörelse i sidled vi har sett under en längre tid.

Teknisk analys på guldpriset av Ingemar Carlsson
Fortsätt läsa

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Populära