Följ oss

Nyheter

Första steget mot en börsnotering för Kilimanjaro Gold

Publicerat

den

Kilimanjaro-berget, i närheten av Kilimanjaro GoldDen 11 december 2012 höll Commodity Quest AB bolagsstämma i syfte att fatta beslut om att bolaget skall dela ut aktierna i Benchmark Oil & Gas Holding AB u n ä till Kilimanjaro Gold Holding AB. En befintlig aktie i Commodity Quest ger rätt till sakutdelning av en aktie i Benchmark Oil & Gas Holding AB.

Syftet med utdelningen är att Benchmark Oil & Gas Holding AB u n ä till Kilimanjaro Gold Holding AB senare skall lägga ett bud på aktierna i det befintliga bolaget Kilimanjaro Gold AB genom utgivande av egna aktier.

Vad är Kilimanjaro Gold?

Kilimanjaro Gold - FöretagslogotypKilimanjaro Gold AB:s delägda tanzaniska dotterbolag Mara Mine Development Ltd har erhållit gruvlicens för guldgruvan Mara i norra Tanzania. Mara är en gammal kolonial guldgruva som var i produktion mellan 1932 och 1970. Enligt mineralresursberäkningar finns ca 200 000 oz. guld (cirka 5 700 kg) baserat på ett borrprogram genomfört av den tidigare ägaren Afrikan Mashariki i slutet av 1990-talet.

Maragruvan ligger i norra Tanzania i Mararegionen sydöst om Viktoriasjön. Gruvan ligger i en väl känd och starkt mineraliserad skjuvzon, Mara Shear Zone. I denna zon, som sträcker sig ett flertal mil i nordväst-sydöstlig riktning, ligger flera stora gruvor som är i drift och opereras av Barrick Gold. Den kända North Mara-gruvan har bevisade mineraltillgångar på 4 miljoner oz. guld och en årlig produktion på ca 250 000 oz. North Mara ligger endast 4 km nordväst om Maragruvan som Kilimanjaro Gold förvärvat. I området ligger även flera äldre mindre gruvor som för närvarande inte är i drift.

Genom transferering av gruvlicensen för Maragruvan till dotterbolaget Mara Mine Development Ltd kan Kilimanjaro Gold nu igångsätta förberedelserna för geologiska undersökningar där målet är att verifiera mineraltillgångar på 200 000 oz. eller mer. Styrelsen i bolaget kommer även att undersöka möjligheterna att utöka licensområdet genom förvärv av geografiskt närliggande licensrättigheter för att på så sätt ytterligare öka mineraltillgången.

Avtal om förvärv av majoriten i Maragruvan ingicks i juni med den tidigare ägaren av gruvlicensen, Josephat Mwita, som är tanzanisk geolog och tidigare ingick i Barrick Golds ledning för North Mara-gruvan. Baserat på avtalet har Kilimanjaro Gold startat ett dotterbolag, Mara Mine Development Ltd, tillsammans med Josephat Mwita. Enligt avtalet har Kilimanjaro Gold initialt en ägarandel på 51 procent men har en option att successivt öka ägarandelen i dotterbolaget till 70 procent i takt med investeringar i prospekteringen.

Varför Tanzania?

Även om Tanzania är ett relativt nytt land för svenska företag att göra affärer i så finns det mycket som talar för landet. Bland de faktorer som gör Tanzania intressant är bland annat det faktum att landet har en mycket investerarvänlig gruvlagstiftning och förmånliga skatteregler vilket har bidragit till att gruvnäringen är den snabbast växande sektorn i Tanzania, mätt i andelen av landets bruttonationalprodukt och export.

Djurliv i TanzaniaTanzania är, till skillnad från många andra afrikanska länder, mycket politiskt stabilt. Tanzania har under de senaste årtiondena utfört en rad framgångsrika ekonomiska och strukturella reformer, som har resulterat i en bättre prestanda och en hållbar ekonomisk tillväxt. Detta är baserat på den solida grund av politiska och ekonomiska reformer som genomförts av regeringen sedan 1986. Det gör att Tanzania förväntas stå inför en längre period av ekonomisk tillväxt och bedöms fortsatt ha en hållbar inflation, något som andra afrikanska länder, till exempel Zimbabwe, saknar. I dag har landet dubbelbeskattningsavtal med Danmark, Indien, Italien, Norge, Sverige, Kenya, Uganda, Zambia och Finland och förhandlar sådana med till exempel Sydafrika, Sydkorea, Zimbabwe, Förenade Arabemiraten, Ryssland, Seychellerna, Mauritius, Egypten, Jugoslavien och Oman.

Investeringar i Tanzania garanteras mot nationalisering och expropriation eftersom Tanzania har undertecknat flera multilaterala och bilaterala avtal om skydd och främjande av utländska investeringar. Tanzania är bland annat medlem i Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) och International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Utöver landets lagstiftning åtnjuter gruvföretagen också fördelen av en mycket väl fungerande infrastruktur. Landet har ett mycket väl fungerande system av vägar, hamnar, järnvägslinjer och två internationella flygplatser. Fördelen med detta är att gruvföretagen kan frakta de maskiner och den personal som behövs vid fyndigheterna utan att kostnaderna bli oöverstigliga. Lagstiftning och infrastruktur är bara två av orsakerna till att brytningen av guld har varit Tanzanias största industri i mer än ett decennium.

Rika naturtillgångar

Karta över Afrika där Tanzania är utmärktTanzanias outnyttjade naturresurser erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter, åkermark, mineraler och naturliga turistattraktioner som alla väntar på potentiella investerare. Tanzania är internationellt känt för sitt rika djurliv och sina oexploaterade mineralreserver. De två sektorerna gruvdrift och turism drar nu fördel av ett stort flöde av utländska investeringar och spås av den anledningen bli de kommande tillväxtsektorerna i den tanzanianska ekonomin.

Tanzanias regering har som mål att öka antalet utländska direktinvesteringar i Tanzania, något som bland annat underlättas av lagstiftningen och skattesystemet, som i sin tur är direkta effekter av de senaste årens ekonomiska och strukturella reformer som har lett till betydande framsteg i upprättandet av en fungerande marknadsekonomi.

Privata näringslivet har fått upp farten i landets ekonomi

Under det senaste decenniet har Tanzania utmärkt sig som ett av de få afrikanska länder som radikalt har förändrat sina ekonomier – till det bättre. Dagens Tanzania drar fördelar av tidigare reformer, något som gör att landet kan visa upp starka makroekonomiska fundamenta och en stark tillväxt i ekonomin. En av de faktorer som bidragit till denna framgång är landets orubbliga engagemang att bygga en stark privat sektor.

En första licens är redan på plats

Redan i dag har det av Kilimanjaro Gold delägda dotterbolaget, Mara Mine Development Ltd, en licens för guldgruvan Mara som finns i den norra delen av Tanzania. Mara, belägen sydöst om Viktoriasjön, är en gruva som varit i produktion under tiden 1932 till och med 1970. Tanken är att med modern teknik kunna utvinna det guld som inte utvanns tidigare. Det tidigare ägarbolaget, Afrikan Mashariki, genomförde i slutet av 1990-talet en undersökning som visade på en mineralresursberäkning på 200.000 troy ounce guld, motsvarande 5.700 kilogram guld. Sedan dess har guldpriset stigit ytterligare och det är sannolikt att anta att det går att utvinna ytterligare mängder guld från Marafyndigheten.

Gruvan ligger i en väl känd och starkt mineraliserad skjuvzon, Mara Shear Zone. I denna zon, som sträcker sig ett flertal mil i nordväst-sydöstlig riktning, ligger flera stora gruvor som är i drift och opereras av det internationella gruvföretaget Barrick Gold. Den kända North Mara-gruvan har bevisade mineraltillgångar på 4 miljoner oz. guld och en årlig produktion på ca 250 000 oz. North Mara ligger endast 4 km nordväst om Maragruvan som Kilimanjaro Gold förvärvat. I området ligger även flera äldre mindre gruvor som i nuläget inte är i drift.

Ledningen för Kilimanjaro Gold avser att påbörja en rad geologiska undersökningar, där målet är att identifiera mineraltillgångar om 200.000 troy ounce guld eller mer. På sikt är tanken också att utöka licensområdet genom förvärv av geografisk närliggande licensrättigheter för att på så sätt ytterligare öka mineraltillgången.

Avtal om förvärv av majoriten i Maragruvan ingicks i juni med tidigare ägaren av gruvlicensen, Josephat Mwita, som är tanzanisk geolog och som tidigare ingick i Barrick Golds ledning för North Mara-gruvan. Baserat på avtalet har Kilimanjaro Gold startat ett dotterbolag, Mara Mine Development Ltd, tillsammans med Josephat Mwita. Enligt avtalet har Kilimanjaro Gold initialt en ägarandel på 51 procent men har en option att successivt öka ägarandelen i dotterbolaget till 70 procent i takt med investeringar i prospekteringen.

Verksamheten skapar mervärden för aktieägarna

I dagens Afrika bedrivs brytningen efter guld i första hand av stora multinationella företag som till exempel gruvjätten Barrick Gold, AngloGold Ashanti och Resolute som i dag driver sex gruvor med reserver på över 30 miljoner uns guld. I andra hand bedrivs brytningen i mindre form, ofta som småskalig brytning av mindre stammar eller klaner som har slagit sig ihop för att med gemensamma resurser utvinna det guld som finns i området. Denna mineralutvinning sysselsätter hundratusentals gruvarbetare.

Uns av guldproduktion och teknologi

Sedan 2000 har den industriella produktionen i Tanzania ökat i stor skala men de mindre och till och med medelstora fyndigheterna, som förkastas av de stora gruvjättarna, har inte alls exploaterats i samma omfattning. Att det finns guld är klarlagt, Tanzania är rikt på mineraltillgångar och det anses vara klarlagt att det finns mer än en miljard troy ounce guld i marken. Av dessa är det endast mellan 4 och 5 procent som är under utvinning. Därmed är Tanzania Afrikas tredje största guldproducent, endast Sydafrika och Ghana är större.

Även stora utländska investeringar är en relativt ny företeelse har guldprospektering och gruvdrift en lång historia i Tanzania. På 1890-talet upptäckte tyska prospektörer guld i området kring Victoriasjön. Betydande guldbrytning påbörjades i Tanganyika efter första världskriget (1914-18), då det brittiska protektoratet ersatt Tyska Östafrika (1919). Storskalig kommersiell gruvdrift tog fart på 1930-talet bara för att dö ut omkring 1950. Trots låga guldpriser överlevde den småskalig och alluviala gruvdriften medan den storskaliga gruvindustrin nästan försvann. Denna gruvnäring blev en viktig källa till officiell export och intäkter under 1990-talets början. Multinationella gruvbolag kom att dominera produktionen av guld och andra mineraler i Tanzania under slutet av 1990-talet.

Det finns med andra ord en ganska stor sannolikhet att vi under kommande år får se en hel del positiva nyheter från Kilimanjaro Gold och vi gör bedömningen att det finns all anledning att bevaka aktien när den väl kommer att listas, något som är sagt kommer att ske under Q1 2013.

Fortsätt läsa
Annons
3 Kommentarer

3 Comments

 1. Goldfinger

  12 december, 2012 vid 18:22

  Trevlig artikel, det var snabbt jobbat från er att få upp den så snabbt. Jag googlade på Kilimanjaro Gold då jag såg pressmeddelandet för jag undrade vad det innebar för mig som ägare i Commodity Quest och hittade denna direkt.

  Kommer ni att analysera bolaget närmare? Vore kul att få ta del av något sådant med

  • Redaktionen

   29 december, 2012 vid 21:07

   Kul att du gillade artikeln. Vi kommer nog att återkomma till Kilimanjaro Gold och skriva mer om företaget i takt med att de tar steg framåt på sin utveckling. Vi är helt klart intresserade av företaget.

 2. Magnus

  18 augusti, 2013 vid 16:54

  Klart spännande guldaktie, de känns som att företaget har koll på ekonomin, till skillnad från många andra svenska prospekteringsföretag.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Ökat intresse för oljeterminer i Mellanöstern

Publicerat

den

Dubai Mercantile Exchange (DME), den främsta internationella energiterminsbörsen i Mellanöstern, noterade en ökning med 18 procent i fysiska leveranser jämfört med föregående år, tillsammans med en femtonprocentig ökning av handelsvolymer, under första halvåret 2023, jämfört med samma period förra året.

DME Oman-kontraktet fortsatte att attrahera ett brett spektrum av deltagare från hela världen, vilket understryker dess status som det främsta råoljeriktmärket i East of Suez-marknaden. DME Omans frontmånadshandelsvolymer har ökat från 361 miljoner fat under de första sex månaderna 2022 till 415 miljoner fat för samma period 2023. Den fysiska leveransvolymen nådde 106 miljoner fat från mars till augusti 2023 jämfört med 90 miljoner fat för samma period 2022.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kan oljepriset nå 100 dollar per fat?

Publicerat

den

Produktion av olja

Det internationella råoljepriset har stigit med mer än 10 procent efter att oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland förlängt sina frivilliga produktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av året.

Priset på Brent-terminer steg till på 94,63 dollar under veckan som slutade den 15 september, det högsta sedan november 2022. Oljepriset är också på väg mot sin största kvartalsvisa ökning sedan Rysslands invasion av Ukraina under första kvartalet 2022, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Olja förväntas handlas högre och kan nå över 95 dollar, men marknadsanalytiker tror att priser som över 100 dollar är tveksamma. ”Marknaderna fruktar att denna trend kan stimulera till en ytterligare avkylning i den amerikanska ekonomin, vilket potentiellt kan minska efterfrågan på råolja”, säger mäklarföretaget Motilal Oswal.

USAs bränsleefterfrågan förväntas också svalna under de kommande månaderna, med slutet av den resetunga sommarsäsongen.

Tidigare den här månaden förlängde oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland sina frivilliga oljeproduktionsminskningar på sammanlagt 1,3 miljoner fat per dag (bpd) till slutet av december 2023. Dessa är ovanpå aprilsänkningarna som överenskommits av OPEC och dess allierade (OPEC+) som löper till slutet av 2024.

Även efter att ha tvivlat på oljepriser över 100 dollar, utesluter mäklarhus och marknadsanalytiker fortfarande inte möjligheten. ”Varje överraskande nedskärning av OPEC+ igen kan ge ytterligare positiv fart och pressa priserna högre över 100 dollar” sade den indiska råvarumäklaren Motilal Oswal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Populära