Connect with us

Nyheter

Fjäderfän, ingen placering för kycklingar…

Published

on

Kyckling och fjäderfän och majspriserDenna gång tittar vi närmare på en vara som inte handlas på råvarubörserna, men som är en av våra viktigaste stapelvaror och dessutom är starkt beroende av priserna på en av de standardiserade råvarorna. Det är kyckling som vi tittar närmare på, en vara som de flesta av oss konsumerar varje vecka. Att vi skriver om detta beror på att vi vill visa vilka effekter som prisförändringar på en marknad för med sig både på andra delmarknader men också för slutkonsumenterna. Vi är av den åsikten att detta ger en ökad förståelse för råvarumarknaden i sin helhet.

Den amerikanska marknaden för fjäderfä uppgick under 2007 till 43 miljarder USD i konsumentledet. Priset på kycklingkött är en faktor på priset på foder, framförallt majs, sojabönor och distiller’s dry grain, en biprodukt som uppstår i samband med etanoltillverkning. I själva verket utgör kostnaderna för foder 65 procent av de totala kostnaderna för att föda upp en kyckling, vilket gör att priset på kyckling är extremt beroende av majspriset.

Även om de stigande kostnaderna för majs har ökat kostnaderna för att producera kyckling med mer än en tredjedel i början av 2008, har stora inhemska leveranser gjort att detaljhandelspriserna är relativt oförändrade.

Marknadspris på kyckling

Vilka företag drar nytta av högre kycklingpriser?

Företag som Pilgrim’s Pride (PPC) och Tyson Foods (TSN), är exempel på stora kycklingproducenter (de har 25 % och 20 % marknadsandel på den amerikanska marknaden), gynnas när priset på kyckling stiger.

Mindre, kycklingproducenter och förädlare, såsom Perdue Farms med 8% av USA: s marknad och Wayne Farms med en 5% marknadsandel i USA, drar nytta av att priset på kyckling stiger.

Kycklingfoder och fodertillsatsföretag, till exempel Land O’Lakes, Inc. gynnas av högre efterfrågan av kycklingar, vilket leder till ökad efterfrågan på deras produkter.

Vilka företag drar nytta av lägre kycklingpriser?

Yum! Brands (YUM), ägare av Kentucky Friend Chicken, och AFC Enterprises (AFCE), ägare av Popeyes Chicken, är exempel på kycklingfokuserade snabbmatskedjor som köper stora mängder kyckling och väldigt känsliga för fluktuationer i prissättning av kyckling.

ConAgra Foods (CAG) och Kraft Foods (KFT) är producenter av färdigpackade livsmedel som köper stora mängder kyckling.

Stormarknader som Wal-Mart Stores (WMT), Safeway (SWY) och Kroger Company (KR) köper stora mängder av färska och förpackade kycklingar och gynnas av lägre priser på kyckling då detta ofta är en lockvara för denna typ av företag.

Trender och drivkrafter

Stigande foderpriser ökar priset på kyckling

Kycklingpriset är starkt beroende av en gynnsam prissättning av foder, såsom majs och sojabönor, då foder utgör majoriteten av kostnaderna för att hålla fjäderfän.

Majspriset har stigit kraftigt sedan början av 2007 – mer än 60% under 2007 och början av 2008 – då etanolproducenter ökade sin efterfrågan på denna råvara till följd av stigande oljepriser som i sin tur har ökat efterfrågan på etanol.

Majs är också den viktigaste insatsvaran för många andra livsmedel, såsom majssirap som efterfrågas alltmer på global bas. Det som är förvånande är att det amerikanska jordbruksverket bedömer att de amerikanska bönderna kommer att plantera minskade mängder majs, något som i sin tur leder till sänkt utbud och högre priser. Långsiktigt kan betydande ökningar av foderpriserna således komma att medföra prishöjningar på fågel.

En föränderlig global efterfrågan och utbud gör att priserna fluktuerar

Även priset på kyckling är mest mottagligt för priserna på kycklingfoder, påverkas de också av internationell konkurrens, hög inhemsk produktion, säsongsvariationer och rädsla för fågelinfluensa. Trots att endast 16 procent av den amerikanska produktionen gick på export under 2007, kan den internationella konkurrensen pressa priserna nedåt eller driva dem högt uppåt.

Starka exportmarknader har varit de främsta drivkrafterna på marknaderna för kött och andra produkter från fjäderfän, vilket medför att ett globalt överskott får negativa effekter på den inhemska produktionen.

Ett globalt överskott kan förvärras av inhemska överskott, vilket kan orsaka långvariga prisfluktuationer. Nästa säsongs kläckningar skapar en förändrad leverans av kycklingar som i sin tur får priserna att fluktuera ytterligare.

Slutligen, rädsla för fågelinfluensa kan minska efterfrågan på kyckling, och kycklingpriser, eftersom konsumenterna reagerat på utbrott av sjukdomen och ersätter kyckling med andra proteinkällor, såsom fläsk- eller nötkött.

Kycklingproducenterna övergår till större andelar färdiglagad mat

Allt fler livsmedelsproducenter går över till att producera färdiglagad mat, till exempel panerad kyckling, chicken wings, chicke nuggets etcetera. Denna typ av produkter har en högre marginal än färsk kyckling då dessa säljs ett steg närmare konsumenten, och tillåter producenten att ta ett steg framåt i värdekedjan. Det gör att producenterna kan sälja direkt till livsmedelskedjor, eller i alla fall till grossister, istället för som tidigare till slakteriföretag. För ett företag som Pilgrim´s Pride (PPC) minskar foderkostnaderna till 17 – 24 procent procent av produktionskostnaderna när det gäller färdigproducerad mat, att jämföra med 65 procent för färsk kyckling.

Ökade produktionskostnader är kostnader som delvis kan vältras över på konsumenterna, men det går inte att göra detta i sin helhet. Att istället ta ett steg framåt i värdekedjan gör att producenterna kan föra över större delar av sina kostnader till konsumenterna.

Marknadsandelar inom kycklingindustrin

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Populära