I väntan på havre och korn

Korn har fallit i onåd hos uppfödare av till exempel hästar som inte längre använder detta sädesslag som foder i samma utsträckning som förr. Bryggerinäringen är…

David Hargreaves on Iron Ore

Iron Ore: Now China wants pricing changes. When you have a commodity where three countries export 70 %, one country imports 60 % and three companies produce the majority, you are…