Enormt resursöverskott i Norden

Entelios veckans kommentar om elmarknaden v.04. 2020

Entelios

De senaste veckorna har vi upplevt en enorm förbättring av resursbalansen i Norden, den har gått från underskott i december till ett enormt överskott i januari. Resursbalansen beräknas som summan av allt vatten i magasin, snö i fjällen och befintligt grundvatten jämfört med ett genomsnitt från de senaste åren.

Vädret har alltid haft stor betydelse för kraftpriserna i Norden, men detta beroende har ökat avsevärt de senaste åren eftersom vi har fått mer vindkraft på kraftmarknaden. Denna vinter har upprepade lågtryck mot Norden gett ovanligt höga temperaturer, som bidrar till att hålla ner efterfrågan, ge extrema mängder med nederbörd och en hel del vind. Allt detta bidrar till att förbättra resursbalansen och därmed öka krafttillgången på marknaden.

Ökad tillgång – minskad efterfrågan

Eftersom prissättningen på kraftmarknaden är ett bra skolexempel på prisbildning på en marknad, påverkas elpriset såväl av ändringar i efterfrågan som ändringar i tillgången. Båda har gått i riktning av lägre pris, något som marknadsaktörerna visar genom kraftmarknaden. Spotpriset senaste veckan var det lägsta sedan juni 2017, medan januaripriset kan bli det lägsta sedan 2005. Jämför vi priserna för hela år 2020 med de rekordlåga priserna 2015, så har 2020 hittills levererat lägre priser. Marknaden har prisat in lägre priser för innevarande år än 2015, ända fram till maj 2020.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 15,3 TWh (+ 4,6 TWh)
Systempris: 24,12 €/MWh (- 2,54 €/MWh)
Terminspris YR-21: 29,30 €/MWh (- 2,65 €/MWh)

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top