Följ oss

Nyheter

Affärsman vill återinföra silver som valuta

Publicerat

den

Hugo Salinas-Price about silver

Hugo Salinas-Price about silverHugo Salinas-Price, född 1932, är en framgångsrik, pensionerad affärsman som bor i Mexiko. Salinas-Price har sedan sin ungdom varit en anhängare av den österrikiska School of Economics. Salinas-Price har skrivit tre böcker på spanska om hur och varför silver skulle användas som pengar i Mexiko, parallellt med den mexikanska peson, och har även skrivit en rad artiklar kring detta ämne på såväl engelska som på spanska. Sin första bok, ”Silver: the road for Mexico,” skrev han redan 1995, efter det att den mexikanska peson devalverades.

Hans organisation, Mexican Civic Association Pro Silver, bedriver sedan mer än femton år en aktiv lobbying riktad till den mexikanska kongressen i syfte att få denna att godkänna lagstiftning som kommer att jämställa silvermyntet ”Libertad” som valuta.

Hugo Salinas-Price är grundare av den mexikanska butikskedjan Elektra som numera leds av hans son, Salinas Pliego. Elektra startades av hans far som en reparationsverkstad och montör av elektroniska apparater till en annan kedja, Salinas Y Rochas, en liten regional återförsäljare av elektronisk utrustning. Elektra satte sedan upp egna försäljningsställen och erbjöd bland annat installation av elektronisk utrustning som till exempel TV-apparater. Moderbolaget, Grupo Elektro har utöver betydande intressen i den mexikanska detaljhandeln förgrenat sig och äger även banker och TV-stationer. Grupo Elektro är även delägare i Black Iron, ett kanadensiskt gruvbolag med intressen i Ukraina som skall listas i Europa, endera i London, Oslo eller i Stockholm.

Efter sin pensionering har Hugo Salinas-Price arbetat för att popularisera sitt mål att införa ett silvermynt som en parallell valuta som skall komplettera den mexikanska peson samt agera som en förespråkare för en sund mexikansk politik. Han har under hela sin livstid varit intresserad av monetära frågor.

Silvermynt gjorda år 2007Salinas-Price mål är att uppnå monetariseringen av det silver ounce-mynt, som för närvarande präglas av den mexikanska centralbanken. Detta mynt har inget graverat penningvärde och kallas ”Libertad”, men det kan mycket lätt göras om till ett monetärt mynt, det vill säga, ett mynt med ett monetärt värde. Därmed skulle den som ägde ett sådant mynt kunna betala sina räkningar eller skulder nominerade i mexikanska pesos med ett sådant mynt. Tanken är att det monetära värdet av ett sådant mynt skulle bli något högre än dess ädelmetallvärde, men att det inte skulle fluktuera på sammas sätt som silverpriset. Däremot skulle det monetära värdet kunna komma att höjas om silverpriset stiger och närmar sig det penningpolitiska värdet.

Detta värde skulle sättas av den mexikanska centralbanken, enligt en formel som beskrivs i en proposition. Om priset på silver – mot förmodan – skulle sjunka till en USD per troy ounce, skulle Libertad-myntet ha kvar sitt monetära värde, vilket kan låta utopiskt. Salinas-Price argumenterar emellertid för att ett sådant mynt skulle vara en bättre valuta än någon av de FIAT-valutor eller de digitala valutor som existerar i dag.

Å andra sidan om silverpriset går till $ 50 dollar per troy ounce skulle värdet på detta mynt, för att det skall fortsätta vara kvar i omlopp och användbart som valuta, stiga till ett värde motsvarande 57 USD per troy ounce, vilket skulle utgöra dess monetära värde till dess att silverpriset åter steg. Detta skulle göra mexikanska silverpesos till en safe haven för sparare och locka till sig en mängd olika intressenter, något som också skulle öka intresset för Mexikos ekonomi.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära