Följ oss

Nyheter

Vad har hänt med all kinesisk koppar?

Publicerat

den

Koppar

En grupp kinesiska företag undersöker varför en lagringsplats för råvaror i norra Kina bara har en tredjedel av den koppar som dessa företag finansierade, enligt personer som känner till situationen.

Koppar, Cu

Handlare från mer än ett dussin, mestadels statligt ägda företag, samlades i staden Qinhuangdao den här veckan efter att ha blivit medvetna om det saknade materialet efter oro för låntagarens ekonomi, sa personerna som bad att inte bli identifierade eftersom de inte har tillstånd att tala offentligt.

Gruppen har ett totalt anspråk på 300 000 ton kopparkoncentrat värt cirka 5 miljarder yuan (740 miljoner dollar), men det finns bara 100 000 ton vid depån. Dollarvärdet på det saknade materialet uppgår till cirka 490 miljoner dollar.

Kopparskillnaden i Hebei-provinsen kommer bara månader efter en separat tvist angående saknat aluminium värt en miljard dollar. Granskning av råvarufinansiering och lagerverksamhet i Kina växer, särskilt eftersom volatila globala marknader utsätter några av de mer ogenomskinliga finansieringsarrangemangen för större risk.

I centrum för det här senaste fallet är Huludao Risun Trading, en medelstor handlare som köper mellan 800 000 och en miljon ton importerat kopparkoncentrat per år för distribution till inhemska kinesiska smältverk. Företaget förlitar sig vanligtvis på större motparter för att finansiera materialet och återbetalar sedan lånen med räntor och avgifter efter avslutad handel.

Riskabla affärer

Råvaruhandlare har mött en tuffare miljö i år då banker blivit försiktiga i spåren av uppmärksammade förluster, särskilt på nickelmarknaden, och enorma prisvolatiliteter som förvärrats av Rysslands invasion av Ukraina. Det uppmuntrar alternativ finansiering, där mindre, privatägda företag pantsätter sina varor till stora statliga handlare för att få finansiering för verksamheten.

Men den vägen är också utsatt för risk eftersom tillväxtmodellen som har upprätthållit Kinas ekonomi i årtionden visar tecken på att vackla. Vissa statligt ägda företag, inklusive landets främsta stålverk, har bett enheter att dra ner på verksamheten – inklusive tredjepartshandel – för att bevara kontanter och undvika likviditetsåtstramningar.

Inverkan på spotkoncentratmarknaden från kopparhärvan i Qinhuangdao kan vara begränsad, sade konsultföretaget Mysteel i en analys på onsdagen. Kinesiska smältverk som tar material från den här handlaren borde kunna använda sitt befintliga lager, medan handlare kan omdirigera laster som kommer till Qinhuangdao-anläggningen till andra destinationer, heter det.

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära