Följ oss

Nyheter

Taktisk råvarufond lanserad

Publicerat

den

Handla ETF-fond på börsen

Börshandel av råvarorEn ny taktisk råvarufond har lanserats på marknaden. Det är den börshandlade fonden First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) som i veckan började handlas på Nasdaq.

Fonden har som mål att ge investerare en bra utveckling genom exponering mot råvaror, samtidigt som fonden ska vara relativt stabil. Upp till 25 % kommer att investeras i råvaruterminer och börshandlade råvaruprodukter. Övrigt kapital kommer att placeras i kortsiktiga räntepapper med hög rating, penningmarknadsinstrument, ETF-fonder, andra investmentföretag och andra likvida tillgångar.

First Trust framhåller att fonden är ett kostnadseffektivt sätt att investera i råvaruterminer, samtidigt som investeraren har en daglig likviditet och en transparens vad gäller innehav och prissättning.

En nyckelorsak till att investera i råvaror är deras historiskt låga korrelation med traditionella tillgångsslag så som aktier och obligationer. Genom att kombinera okorrelerade tillgångsslag i en portfölj kan investeraren skapa en lägre volatilitet i sin portfölj. Råvaror kan även vara lockande för investerare som vill skydda sig mot inflation, då råvarupriserna vanligtvis stiger när inflationen stiger. Eftersom råvaror kan vara volatila så kommer fördelningen mellan de olika underliggande råvarorna att förvaltas aktivt och ombalanseras för att stabilisera risknivån.

”Råvaruinvesteringar har traditionellt gett investerare attraktiv totalavkastning och stark diversifiering, speciellt i perioder med hög inflation” säger Rob Guttschow, CFA och Senior Portfolio Manager för fonden. Han säger vidare

”Genom taktisk rotation mellan olika råvaruinvesteringar och genom att hantera den övergripande volatiliteten kan fonden ge investerare exponering mot råvaror på ett mer attraktivt sätt. Därutöver, genom att försöka välja de mest attraktiva terminerna vad gäller lösendatum för varje råvara, kan FTGC ge högre avkastning över en marknadscykel. “

Aktivt förvaltade ETF-fonder

ETF-fonder är traditionellt sett passiva fonder med låga kostnader som följer priset på exempelvis en råvara eller ett index. På senare år har det dock kommit allt fler aktivt förvaltade ETF-fonder, som ovanstående. Det blir på sätt och vis ett mellanting mellan en traditionell fond och en traditionell ETF. Orsaken är att många investerare vill ha en aktivt förvaltad fond, och samtidigt kunna köpa och sälja fondandelarna på samma sätt som aktier.

Förstsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Hansson

    31 oktober, 2013 vid 01:44

    Intressant. Men jag tror jag håller mig till Ålandsbankens råvarufond. Upptäckte den efter att ha läst några av förvaltarens artiklar här. Har varit en klart bra utveckling.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära