Är QE 3 redan inprisat i oljepriset?

USA går under hösten till val och vi har sedan en tid tillbaka noterat hur leveranserna av råolja åter har stabiliserats vilket föranleder många bedömare att tro att priset…