oljefat-2.jpg

Oljan kan nå 200 dollar per fat

Pierre Andurand, en råvaruhandlare, som har sett en av sina fonder skjuta i höjden med 109 procent under årets första tre månader, efter sensationella uppgångar både 2020…