Connect with us

Nyheter

Med en inomhustemperatur som i mitten av 1990-talet klarar sig Europa utan Ryssland

Published

on

Pierre Andurand är en framgångsrik hedgefondförvaltare med en stor erfarenhet från energimarknaden. Igår gav han en kort kalkyl på hur Europa kan klara sig utan naturgas från Ryssland de kommande 2-3 åren.

Naturgas från Ryssland stod för 30 procent av Europas konsumtion under 2021. 103 bcma av 342 bcma.

Om vi antar att importen av naturgas från Ryssland under de kommande åren är noll och att Europa fortsätter importera lika mycket LNG som i början av året då behöver vi minska efterfrågan med 15 procent för att balansera marknaden.

Hittills har industrins efterfrågan minskat med 30 procent i en kombination av nedstängningar och övergång till olja. Industrins efterfrågan stod för 24 procent av naturgasefterfrågan 2021. Elektricitet stod för 19 procent år 2021. Bostäder (främst för uppvärmning) stod för 50 procent. I runda slängar måste vi alltså minska användningen av naturgas för tillverkning av elektricitet med 10 procent och uppvärmning av bostäder. För elektricitet kan substitut som olja och kol till stor del hantera det. Vad som återstår för att lösa problemet är att vi måste få ner naturgasbehovet för uppvärmning med 10 procent.

Det motsvarar en sänkning av inomhustemperaturen under vintern med 3 grader, från 22 till 19 grader. 19 grader är den genomsnittliga inomhustemperatur som Europa hade i mitten av 1990-talet, och det var som bekant inget problem.

För att detta ska fungera så måste Europa fortsätta köpa tillräckligt med LNG. Vid år 2025 kommer det finnas tillräckligt med LNG för att Europa åter kan skruva upp inomhustemperaturen till 22 grader under vintern.