skyskrapor.jpg

Europas banker undviker råvaruföretag

Under det senaste halvseklet har en liten grupp europeiska banker finansierat handeln med råvaror och skapat ett symbiotiskt förhållande till råvaruhandlarna som satte dem i…

enquest-jonathan-swinney1.png

EnQuest gör en ovanlig finansiering

EnQuest, som tidigare knoppats av från Lundin Petroleum, är ett företag som fokuserar på produktion av olja och gas, till skillnad från många andra bolag som fokuserar på…