Silver versus platina

Sedan silverpriset toppade i början av april i år har det fallit tillbaka från toppnoteringen kring 50 USD per troy ounce och har sedan etablerat sig kring dagens nivå om 32…