Följ oss

Nyheter

Storbanken säger att guld inte hör hemma i rika kunders portföljer

Publicerat

den

Guldtacka från Boldiden, Rönnskär

”Gå inte på hypen. Guld har ingen roll i rika klienters portföljer”, sade Mossavar-Rahmani på Goldman Sachs. ”Guld är endast lämpligt om du har en mycket stark uppfattning om att den amerikanska dollarn kommer att krossas. Vi har inte den åsikten” säger Mossavar-Rahmani, investeringschef för privat förmögenhetsförvaltning på Goldman Sachs, som tycker att guld är för dyrt och inte har någon tydlig roll i portföljerna för hennes privata kunder.

Logotyp för investmentbanken Goldman Sachs

”Vi tror att dollarn behåller sin status som reservvaluta. Dollarn kan bli litet billigare för att den är måttligt övervärderad men det betyder inte att den kommer att rasa eller att vi kommer att få enorm inflation och att guld är en bra ersättare” sade Mossavar-Rahmani avslutningsvis.

Strategiskt och taktiskt

Under en intervju på CNBC under torsdag morgon förklarade Mossavar-Rahmani att hennes förmögenhetsförvaltningsgrupp har två faktorer som den fokuserar på när den tänker på guld: strategiskt och taktiskt.

Hon sa att guld inte är ett bra deflationsskydd, att guld inte genererar några intäkter och inte är knuten till ekonomisk tillväxt och företagsvinster, så det misslyckas med det strategiska hindret eftersom Goldmans förmögenhetsförvaltningsgrupp bedömer dess relevans i en balanserad portfölj.

För det andra förklarade hon att taktiskt är guldinvesteringar ett svårt val att göra om inte investerare har en uppfattning om att den nuvarande svagheten i den amerikanska dollarn är början på en svårare nedgång för dollar och en möjlig förändring i ledarskapet för den monetära enheten som ses som världens primära reservvaluta.

”Så all denna spänning och prat om guld är inte något som vi köper” sa Mossavar-Rahmani. ”I själva verket tycker vi att människor bör titta på det omvända och tror att det finns mer nackdelar med guld än vad det finns fördelar” sade hon.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mossavar-Rahmanis kommentarer går stick i stäv med vad Goldmans råvaruteam anser, som tidigare denna vecka höjde sin 12-månadersprognos för guld till 2 300 USD per troy ounce från det tidigare målet 2 000 USD per troy ounce.

Detta uttalande kom av ”en potentiell förskjutning av den amerikanska centralbanken Fed som går mot en inflationsförspänning mot bakgrund av stigande geopolitiska spänningar, förhöjd amerikansk inhemsk politisk och social osäkerhet och en växande andra våg av COVID-19-relaterade infektioner” sade ett team med analytiker inklusive Jeffrey Currie.

Bränsle för att investera smartare

Guldprisets uppgång har kommit i kölvattnet av stigande fall av COVID-19 i USA och runt om i världen. Guldprisets uppgång har dock också sammanfallit med en försvagning av dollarn mot dess stora rivaler, vilket kan ge guld kraft eftersom guld- och andra ädelmetaller prissätts i den valutan och dess värdeminskning kan göra metaller mer attraktiva för köpare med alternativa valutor.

Ett mått på detta är ICE US Dollar Index DXY, det så kallade dollarindexet, som handlas kring sin lägsta nivå sedan 2018. DXY har fallit med mer än 4,5 procent i juli månad, medan guldpriset steg med mer än åtta procent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
2 Kommentarer

1 kommentar

 1. Bengt Johansson

  1 september, 2020 vid 08:52

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Saudiarabiens export av olja nere på covid-nivå

Publicerat

den

Produktion av olja

Priset på olja har på senare tid återhämtat sig med WTI-oljan uppe på över 80 USD och brentoljan på över 85 USD. En intressant graf som kan hjälpa till att förklara prisuppgången är den nedanstående där det framgår att Saudiarabiens export av olja är nere på samma nivå som under covid-pandemin.

Grafer över Saudiarabiens oljeexport
Fortsätt läsa

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära