Nyheter

Storbanken säger att guld inte hör hemma i rika kunders portföljer

Publicerat

den

”Gå inte på hypen. Guld har ingen roll i rika klienters portföljer”, sade Mossavar-Rahmani på Goldman Sachs. ”Guld är endast lämpligt om du har en mycket stark uppfattning om att den amerikanska dollarn kommer att krossas. Vi har inte den åsikten” säger Mossavar-Rahmani, investeringschef för privat förmögenhetsförvaltning på Goldman Sachs, som tycker att guld är för dyrt och inte har någon tydlig roll i portföljerna för hennes privata kunder.

”Vi tror att dollarn behåller sin status som reservvaluta. Dollarn kan bli litet billigare för att den är måttligt övervärderad men det betyder inte att den kommer att rasa eller att vi kommer att få enorm inflation och att guld är en bra ersättare” sade Mossavar-Rahmani avslutningsvis.

Strategiskt och taktiskt

Under en intervju på CNBC under torsdag morgon förklarade Mossavar-Rahmani att hennes förmögenhetsförvaltningsgrupp har två faktorer som den fokuserar på när den tänker på guld: strategiskt och taktiskt.

Hon sa att guld inte är ett bra deflationsskydd, att guld inte genererar några intäkter och inte är knuten till ekonomisk tillväxt och företagsvinster, så det misslyckas med det strategiska hindret eftersom Goldmans förmögenhetsförvaltningsgrupp bedömer dess relevans i en balanserad portfölj.

För det andra förklarade hon att taktiskt är guldinvesteringar ett svårt val att göra om inte investerare har en uppfattning om att den nuvarande svagheten i den amerikanska dollarn är början på en svårare nedgång för dollar och en möjlig förändring i ledarskapet för den monetära enheten som ses som världens primära reservvaluta.

”Så all denna spänning och prat om guld är inte något som vi köper” sa Mossavar-Rahmani. ”I själva verket tycker vi att människor bör titta på det omvända och tror att det finns mer nackdelar med guld än vad det finns fördelar” sade hon.

Mossavar-Rahmanis kommentarer går stick i stäv med vad Goldmans råvaruteam anser, som tidigare denna vecka höjde sin 12-månadersprognos för guld till 2 300 USD per troy ounce från det tidigare målet 2 000 USD per troy ounce.

Detta uttalande kom av ”en potentiell förskjutning av den amerikanska centralbanken Fed som går mot en inflationsförspänning mot bakgrund av stigande geopolitiska spänningar, förhöjd amerikansk inhemsk politisk och social osäkerhet och en växande andra våg av COVID-19-relaterade infektioner” sade ett team med analytiker inklusive Jeffrey Currie.

Bränsle för att investera smartare

Guldprisets uppgång har kommit i kölvattnet av stigande fall av COVID-19 i USA och runt om i världen. Guldprisets uppgång har dock också sammanfallit med en försvagning av dollarn mot dess stora rivaler, vilket kan ge guld kraft eftersom guld- och andra ädelmetaller prissätts i den valutan och dess värdeminskning kan göra metaller mer attraktiva för köpare med alternativa valutor.

Ett mått på detta är ICE US Dollar Index DXY, det så kallade dollarindexet, som handlas kring sin lägsta nivå sedan 2018. DXY har fallit med mer än 4,5 procent i juli månad, medan guldpriset steg med mer än åtta procent.

1 kommentar

  1. Bengt Johansson

    1 september, 2020 vid 08:52

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version