Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 4 mars 2015

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Fortsatt full fart framåt

MARKNADEN I KORTHET

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTemat från förra veckans Råvarubrev med full fart fortsätter. Olika marknader går i olika takt och olika data för samma land kan säga olika saker. Ett exempel är Sverige, där förra veckans BNP-siffra överraskade positivt: Förändringen årsvis var 2,8 procent, jämfört med marknadens konsensus om 1,5 procent. Riksbankens stödköpsprogram fortsätter denna vecka, men senast i morse konstaterade Ingves att Sveriges ekonomi är i en ”extremt ovanlig” situation. Vi ser oväntat stark BNP-tillväxt och låg inflation som riskerar att pressas ytterligare nedåt i och med att valutan stärks.

Ett annat land som ständigt är i fokus är Kina och den senaste tidens data är tämligen likriktade. PMI kom för andra månaden i rad in på under 50 som, även om siffran var bättre än förväntat, i sig betyder att ekonomin är i kontraktionsfas. Samtidigt kom beskedet att Kinas centralbank sänkte räntan för att stimulera ekonomin, men enligt data från Bloomberg fortsätter trenden med i genomsnitt sjunkande priser på nybyggda hem i 70 kinesiska städer. Implikationerna är förstås flera, men den uppenbara tolkningen är att ekonomin saktar in. Som världens största importör av guld får det naturligtvis påverkan på guldpriset – se avsnittet nedan.

Brentoljan stängde på sin årshögsta veckostängningsnotering i fredags och den höga volatiliteten fortsätter. Som vi tidigare har beskrivit är effekterna av det låga oljepriset tudelade – det slår mot vissa delar av ekonomin samtidigt som andra gynnas. Länder som kämpar med låg inflation och är stora importörer av olja, exempelvis Japan, är uppenbart missgynnade då situationen innebär ett ytterligare tryck nedåt på inflationen.

Förra veckans uppgång i oljepriset i kombination med positiva makrofaktorer fick priserna på basmetaller att börja stiga under samma period. Det kinesiska nyåret är snart slut och marknaden förväntar sig en ökad aktivitet efteråt. Läs mer i kommentaren nedan!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Fortsatt geopolitisk oro i världen
 • Kina minskar import av guld
 • Tecken på ökad global efterfrågan på olja
 • Antalet amerikanska oljeriggar fortsätter att minska, men i fallande takt
 • Nordisk el fortsatt sidledes rörelse med möjligheter för den aktiva investeraren

REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

En tajt marknad för gasolja lyfter europeiska gasoljepriser och stödjer BrentoljanBrentoljan steg med 3,9 procent i förra veckan då priset hoppade upp med 4,2 procent på fredagen och stängde på 62,58 US-dollar/fat. Det innebar således en veckostängning på årshögsta. Prisökningen i Brentoljan kom trots en 1,1 procent ökning i USD-index. Brentoljan fick skjuts av en tajt marknad för gasoljeprodukter i USA och det spiller över i den globala marknaden med kraftig backwardation i amerikanska gasoljeterminer som driver upp gasoljepriser även i Europa. En andra faktor som påverkade priset positivt är tecken på ökad efterfrågan globalt. Detta kan utläsas av Kinas inköpschefsindex (publicerat av HSBC) som kom ut bättre än väntat, Energy Aspects som såg 2,2 procents tillväxt i efterfrågan på olja mätt årsvis i december, Saudiarabien som uttalar sig angående bättre efterfrågan samt IEA:s chefsekonom Fatih Birol som kommenterar att oljemarknaden kommer att stabilisera sig under de kommande månaderna. Hårda data avseende en starkare efterfrågan är dock svåra att hitta, då vi tvärtom exempelvis ser japansk import av råolja ner 8,3 procent i årstakt i december och ner 12,8 procent i årstakt i januari. Om Saudiarabiens utlåtande om ökad efterfrågan är sanna borde vi se en justering uppåt i Saudiarabiens officiella försäljningspris (OSP) för april vilket förväntas enligt en undersökning som nyligen publicerades av Reuters.

REKOMMENDATION

 • Förra veckans rekommendation i BEAR OLJA X5 B S gick tyvärr med förlust, och vi går ur den positionen. För den kommande veckan är vi neutrala.

SEB om olja

GULD

Förra veckan valde vi att gå ur vår kortposition i guld vilket visade sig vara ett klokt beslut. Trots ett starkare dollarindex steg guldpriset i dollartermer cirka 1,6 procent. För kommande vecka ser vi inga tydliga signaler för ett högre guldpris. Förväntningarna att FED kommer att höja styrräntan i år stärktes då statistik visade att amerikansk inflation hamnade under nollstrecket för januari månad. Detta har inte skett sedan oktober 2009. Amerikanska konsumentpriser steg vilket också spädde på förväntningarna om en räntehöjning. En räntehöjning från den amerikanska centralbankens sida skulle innebära en ökad alternativkostnad för att hålla guld.

Spotpris på guldI lördags annonserade den kinesiska centralbanken att man återigen sänker räntan i ett försök att stimulera ekonomin. Problemen i Kina är främst kopplade till en svag utveckling på husmarknaden där priserna på bostäder visar tecken på en accelererande nedgång i många av Kinas större städer. Enligt en sammanställning av Bloomberg föll priset på nybyggda bostäder i 64 av de 70 största städerna i januari. Samtidigt är inflationen fortsatt låg och det finns en ökande oro för att priserna till och med kan komma att falla. Kina, som är världens största importör av guld, såg en minskning av importen av guld vilken föll till den lägsta nivån på fem månader. Eurozonens finansministrar fortsätter diskussionerna med Greklands regering vilken öppnat upp för eftergifter. En sista minuten-lösning och Grekland kvar i eurozonen kommer att dämpa intresset för guld. Generellt har vi emellertid inte sett någon större påverkan på guldpriset av oron i Grekland.

TREND

 • Kina minskar sin import av guld och generellt har vi emellertid inte sett någon större påverkan på guldpriset av oron i Grekland.
 • En räntehöjning från den amerikanska centralbankens sida skulle innebära en ökad alternativkostnad för att hålla guld.

REKOMMENDATION

 • Short Guld D S rekommenderas på 1 till 2 månader.

BASMETALLER

Aluminium & Zink

AluminiumprisFörra veckan inleddes trevande med allmän avvaktan inför att kineserna återgår till arbetet efter en veckolång ledighet. Förlängningen av Greklands stödprogram, en något ”mjukare” Yellen i sitt tal inför kongressen samt ett stigande oljepris, räckte för att metallpriserna skulle börja röra sig uppåt. Onsdag och torsdag steg priserna på bred front. Fredagen bjöd dock på motstånd, främst beroende av den fortsatt starka dollarn. Den något motsägelsefulla effekten gjorde sig gällande, där dollarkomponenten tar ut den positiva effekten av starka amerikanska konjunktursiffor. Innevarande vecka har börjat på samma tema. Förväntan om ökad industriell aktivitet i Kina efter nyåret kvarstår, men marknadens aktörer är avvaktande. Priserna på aluminium och zink har varit svagt fallande under perioden. Ur ett tekniskt perspektiv har zinkpriset fallit till stödnivån 2050 US-dollar/ton. Aluminium har i skrivandes stund brutit under stödet vid 1800 US-dollar/ton, vilket öppnar upp för en ytterligare potentiell nedgång mot ca 1750 US-dollar. Vår rekommendation på metallerna är på 3-6 månaders sikt och vi begränsar oss till certifikat utan hävstång.

ZinkprisTREND

 • I takt med att den fundamentala balansen förbättras bedöms priserna på aluminium och zink succesivt stärkas under året.
 • Flera gruvstängningar i år och nästa, kommer inte fullt ut att ersättas. Risk för brist 2016 (zink).
 • Efterfrågan på aluminium har ökat 4-7 procent den senaste 3-4 åren, en trend som förväntas fortsätta.
 • Terminskurvorna på båda metallerna är attraktiva. Terminspremien (contangon) är endast ca 2 procent sett 12 månader framåt.
 • Bra köpläge nu efter det Kinesiska nyåret.

REKOMMENDATION

 • Köp Aluminium S och Zink S

SOCKER

Socker, terminskontraktet maj 2015 (US-dollar per pound)Priset på socker har under förra veckan fortsatt att falla kraftigt, vilket fick Maj15-kontraktet att bryta igenom 14 US cent och därmed notera en ny lägsta nivå. Säljtrycket verkar vara tekniskt baserat för att dra nytta av ett svagt momentum, där den ena försäljningen triggar den andra vartefter priserna sjunker. Fallet i den brasilianska valutan real har också varit en bidragande faktor liksom den senaste rapporten från International Sugar Organization (IS0) som visar att den globala produktionen av socker förväntas nå rekordhöga 172,1 miljoner ton under 2014/15 – detta trots prognoser om lägre skördar i flera ledande producentländer, däribland Brasilien, Kina och Thailand.

TREND

 • Slutsatsen som vi drar är att det för närvarande inte finns tillräckligt med fysiska köpintressen för att ge stöd åt marknaden – vilket signalerar att konsumenter bara är villiga att köpa mer på ”billiga nivåer”. Så länge motståndet på 14 US cent håller så föredrar vi en kort position.

REKOMMENDATION

 • Neutral/kort

EL

Sedan vår senaste kommentar om el för två veckor sedan har marknaden fortsatt att utvecklas ungefär som förväntat. SEB rullar nu från den innevarande Q215-terminen till Q315-terminen.

El, kvartalskontraktet Q2 2015 (EUR/MWh)Det är svårt att med nuvarande fundamentala situation se att vi varaktigt ska bryta vad som snarast är ett dödläge vad gäller prisutvecklingen på el. Trots att priset rör sig inom ett väl definierat intervall bjöd dock förra veckan på ett imponerande rally som så småningom reverserades till dito baisse. I skrivande stund handlas Q215-terminen strax över 25 euro per MWh, vilket är i den nedre delen av det intervall som kontraktet har rört sig i sedan årsskiftet. Vi tror att botten sannolikt är nådd i den längre nedåtgående trenden, även om det säkert kommer att fortsatt finnas ett visst nedåttryck.

För en aktiv investerare som dagligen följer marknaden kan det vara intressant att handla inom det aktuella intervallet då rörelserna trots allt procentuellt sett kan vara stora under kort tid, men någon rekommendation inom ramen för detta marknadsbrevs tidsperspektiv är svårare att ge. För en investerare som redan har gjort en god vinst på nedåttrenden kan det vara värt att avvakta och se om en ytterligare nedgång i priset sker, men för en trendföljande investerare är det nog klokt att vänta på att intervallet bryts.

TREND

 • Priset på el rör sig inom väldefinierat intervall
 • Korta rörelser kan ge möjligheter för aktiva investerare

REKOMMENDATION

 • Neutral

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *