SEB Råvarubrev 24 oktober 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVarningslamporna blinkar för börsen.

MARKNADEN I KORTHET

Inte helt överraskande så är signalerna från den Kinesiska partikongressen, som avslutas idag, att miljöfrågorna framgent kommer att vara av allt större vikt. Vikten kommer att läggas på kvalitet snarare än kvantitet vad gäller industrins framtida utveckling. Slutsatsen är att vi kommer att se mer stängningar och neddragningar inom råvaru/metallsektorerna något som på sikt bör kunna pressa t.ex. aluminiumpriset högre. Ett mycket ambitiöst mål för luftkvaliteten borgar också för en snabbare övergång till elfordon. En tillväxt på ~6.5% (ny 5-års plan) anses nödvändigt för att ha råd att genomföra förändringar/förbättringar. I Japan vann Abe som väntat valet, dock med större marginal än förväntat, vilket borgar för fortsatt expansiv politik och därmed stigande börs. Denna vecka är en riktig centralbanksvecka med Bank of Canada på onsdag följt av Riksbanken, Norges Bank och ECB på torsdag. Inga ränteförändringar förväntas utan fokus ligger på en eventuell neddragning och samtidigt förlängning av ECB’s obligationsköp, allt för att inte stärka euron.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Bloomberg rapporterar att satellitdata över kinesiska cisterner och raffinaderier visar på en möjlig underskattning av kinesisk oljekonsumtion. Om så är fallet så bör också de globala lagren minska i något snabbare takt. Marknadens fokus bör nu mer och mer flyttas till nästa OPEC möte, i slutet av november, och de eventuella förutsättningar som finns för en förlängning av innevarande produktionsneddragningar, som ju går ut per sista mars. Den saudiska oljeministern var t.ex. i Iraq i helgen sannolikt för att sondera terrängen. Metallerna har mer eller mindre oförändrade med undantaget järnmalm som fortsatt ned (-25 % sedan i somras). Kakao har fortsatt sin mycket slagiga men ändock stigning medan kaffe fortsatt att falla. Spannmålspriserna har nu fallit så mycket och så länge att handlare nu lämnar marknaderna i USA rapporterar Bloomberg. En signal att det värsta nu är över eller?

Valuta: Dollarn har fortsatt att ha lite medvind och hoppet om ett skattepaket i USA fortsätter att vara en positiv joker.

Börser: De amerikanska börserna steg på måndagen till en ny topp bara för att snabbt falla tillbaka skapandes en kortare säljsignal. Beteendet har upprepats med några månaders mellanrum och givit upphov till en kortare korrektionsfas. Låt se om historien upprepar sig igen. OMX i rapportperioden ser rätt svag ut med ett falskt brott på uppsidan i bagaget. Nikkei steg till 20-års högsta efter helgens parlamentsval. DAX visar osäkerhet

Räntor: Efter en kortare paus är nu räntorna åter i stigande och framför allt den amerikanska 10-åringen är nu nära att passera topparna från i våras/somras. Vi tror på fortsatt stigande räntor.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – konsolidering med positiv underton.
 • Majs – är det värsta över nu?
 • Guld – risken ligger på nedsidan.
 • DAX – osäkra och osynliga köpare.
 • USD/SEK – bottenformation?
 • OMX30 – falskt brott på uppsidan varnar för nedsidan.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $57.21/fat.Intressant nog så håller sig oljepriset rätt bra med tanken på att dollarn repat sig på sistone. Beteendet ska tolkas positivt tycker jag. Nedgången i amerikanska borriggar kommer också att inom några månader minska den amerikanska skifferoljeproduktionen något som ytterligare kan komma att press priset något högre. Om priset etablerar sig över $60 (Brent) så bör också ett antal av de tidigare borrade men ej färdigställda hålen (över 7000 stycken) tas i bruk vilket åter ökar produktionen men först 2018.

Konklusion: Konsolidering men med positiv underton.

OBSERVATIONER

+ Antalet borriggar föll igen förra veckan (-7).
+ Utvecklingen Kurdistan/Irak.
+ Turkiet hotar stänga Kurdistans pipelines.
+ Säger USA upp kärnavtalet med Iran? Senast 15/10 vet vi.
+ Långa spekulativa nettopositioner ökar fortfarande men marknaden är rekordlång Brent men en bra bit ifrån om vi tittar på WTI (flaskhalsar i US export bromsar WTI priset).
+ Lagren faller nu snabbare.
+ Ryssland o Saudi fortsätter diskutera en förlängning av
produktionsbegränsningarna bortom 31/3 2018.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja (satellitbilder fr Kina indikerar än större efterfrågan än tidigare estimat).
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket skakig.
+ Det generiska kontraktet har gjort ett gyllene kors (50/200d mv)
+ Tekniskt har brottet av $57.28 utlöst en ny köpsignal.
– Inget uppsagt kärnavtal med Iran.
– Stigande dollar
– EIA justerar upp amerikansk skifferoljeproduktion för 2018.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar.
– Den långa spekulativa nettopositioneringen är väldigt stor (tänk framtida försäljningar).
– Tekniskt utgör kanaltaket bevisligen ett motstånd.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

MAJS

Majs, dagsgraf, $7072/tonEfter en närmast konstant nedgång sedan i somras så ser vi nu några tidiga tecken på en eventuell vändning/korrektion. Den nordamerikanska skörden är försenad då bara 38 % av majsen är bärgad jämfört med ett snitt på 59 % för de senaste fem åren. Det amerikanska jordbruksdepartementet har justerat ned arealavkastningen för soja vilket också fick majspriset att reagera uppåt. Priset har varit så nedtryckt att det nu finns förväntningar om att vi nästa år kan se producenter ställa om till andra grödor varför det finns en begynnande tro att det värsta nu kan vara över. Spannmålspriserna har nu fallit så mycket och så länge att handlare nu lämnar marknaderna i USA rapporterar Bloomberg – ett vändningstecken?

Konklusion: Är det värsta över nu?

OBSERVATIONER

+ Troligen lägre arealavkastning
+ Troligen färre hektar med majs nästa säsong
+ Biobränsleförespråkarna avgick med segern i kampen om fortsatt utveckling av etanol som bränsle (majs används till etanol och soja till biodiesel).
+ Lägre förväntad produktion i Brasilien, Argentina och EU.
+ Den spekulativa korta nettopositioneringen är väldigt stor
+ Tekniskt ser vi ut att ligga i en kil, ett vanligt avslutningsmönster samt att denna understöds av en positiv divergens.
– Vi ligger fortsatt i en fallande trend.
– Lagren är stora.

Tillgängliga certifikat:
BULL MAJS X1 & X4 S
BEAR MAJS X1 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1278/uns.Tankarna från förra veckan om att korrektionen upp till 55dagars bandet var avslutad har än så länge visat sig ha bäring. En försiktigt stigande dollar är det huvudsakliga skälet till detta och då vi fortsatt tror på ytterligare dollarkorrektion så blir det svårt att inte ha en negativ syn på guldet kommande månad (under november så har dollarn stigit åtta av de senaste tio åren). Dollarn har också fått stöd av att sannolikheten för en skattereform i USA stigit den senaste tiden. Fed lär också fortsätta höja räntan i december.

Konklusion: Återtest av 2011 trendlinjen troligen på gång.

OBSERVATIONER

+ Indisk bröllopssäsong (dock i slutfasen).
+ Perth Mint fördubblade försäljningen av mynt i september.
+ Nordkoreaproblemet kvar men lite mindre i fokus.
+ Kurdistan vs. Irak, Turkiet och Iran.
+ Om det kommande kinesiska oljekontraktet i CNY, konvertibelt till guld, skulle bli en framgång.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ Ryska centralbankens guldinnehav fortsätter att öka
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
– Utsikterna till en skattereform i USA.
– Dollarkorrektion.
– Den spekulativa positioneringen år relativt stor men var den senaste veckan oförändrad med ungefär lika många nya långa som korta kontrakt.
– Realräntorna är i stigande.
– USA’s skuldtaksproblematik framflyttad 3m.
– Tekniskt negativt med brottet tillbaka under 55d mv bandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12996Situationen för DAX har fortsatt att försämras. Den tveksamhet, köpstrejk, som vi pekade på förra veckan har faktiskt förbytts till rena försäljningar varje gång ett försök att stiga görs. Beteendet tillsammans med nu fallande momentindikatorer har ökat risken för ett bakslag. Denna vecka kommer ECB med stor sannolikhet att presentera fler detaljer avseende normaliseringen av de kvantitativa lättnaderna (både storlek och återstående tid). Ett mjukare än förväntat budskap skulle kunna muntra upp börsen.

Konklusion: Köparna uppvisar stor osäkerhet.

OBSERVATIONER

+ Nya kursrekord.
+ Euron har börjat försvagas (dock för tidigt att säga permanent eller tillfälligt).
+ Tysk arbetslöshet föll ytterligare i september.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
– Producentpriserna ökade med 3.1% i september.
– Katalonien.
– Tysk regeringsbildning fortsätter att dra ut på tiden.
– Nordkorea.
– IFO föll senast mer än förväntat (ligger dock kvar på hög nivå).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starka euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Säljsignaler på de amerikanska börserna.
– Säljarna har haft övertaget den senaste veckan.
– Överköpt och möjlig negativ veckodivergens.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,1940Nu är det bara några dagar kvar innan vi går in i november, en av de två månader med det starkaste positiva säsongsmönstret (8/10 senaste åren har dollarn stigit i november). Dessutom har vi ju PPM flödena i början av december som årligen ger ett utflöde ur Sverige på många miljarder då mycket av PPM sparandet ligger i utländska fonder. Tekniskt så det också allt mer intressant ut då vi nu har lämnat den kända bottenformationen, huvud/skuldra. Historien får utvisa om denna formation åter förmår leverera ett positivt resultat. I sin bok Encyclopedia of Chart Patterns fastslår Bulkowski att denna formation (avseende aktier) är en av de mest pålitliga.

Konklusion: Bottenformation?

OBSERVATIONER

+ Hopp om en amerikansk skattereform.
+ Svagare svensk inflation gör det svårare för Riksbanken att börja normalisera räntan.
+ OMX falska brott.
+ Allt fler signaler om en avsvalnande husmarknad i Sverige.
+ Risken för oroligheter i Katalonien (EUR/USD ned).
+ Svårt att bilda en stark regering i Tyskland.
+ Hökaktigare FED, höjning trolig i december.
+ FED börjar minska balansräkningen under oktober.
+ Skuldtaket i USA har flyttats fram.
+ Kronindex, KIX, har vänt upp från en viktig teknisk nivå.
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Hösten är säsongsmässigt en bättre dollarperiod med framför allt november som en stark månad för USD/SEK.
+ Tekniskt har vi precis avslutat en nedåtkorrektion och skapar en positiv inverterad huvud/skuldra bottenformation.
– Om ECB på torsdag uppfattas som mer hökaktig.
– Den långa EUR/USD spekulativa positioneringen minskade med knappt 10% under den förra mätperioden men förblir relativt stor i ett historiskt perspektiv (= mer möjligt utbud). Kort $ index har ökat marginellt.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi inte tror sker förrän ECB visar vägen.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1651Även om det inte är lätt att få till det under rapportperioderna så kan vi inte annat än notera att glidningen, som tänkt, var korrektiv, att en ny topp följde därefter samt att denna skapade den tidigare saknade negativa divergensen. Lägg sedan till det falska brottet över motståndsområdet och det finns all anledning till att vara väldigt försiktig med köpandet. För den som kommer ihåg det så var det lite ståhej runt ett s.k. dödskors (50 genom 200d mv) i september, i fredags vände det tillbaka i ett s.k. gyllene kors. Vi anser fortfarande att 55/233d mv ger ett bättre utfall o bevakar det nogsamt.

Konklusion: Falskt brott = korrektion på väg.

OBSERVATIONER

+ Svagare svensk inflation.
+ Den starka kronan gör att räntehöjningar dröjer tills ECB agerar
+ Starkare dollar bör vara på väg (KIX index har vänt upp = svagare SEK).
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Tillbaka över det positivt lutande 233d mv.
+ Positiv 50/200d korsning (det blev alltså inget av det tidigare s.k. dödskorset).
– Svenska 5 & 10-års räntor bör snart fortsätta att stiga.
– Nordkorea ligger som ett konstant hot och så gör för närvarande situationen i Katalonien.
– Den starka kronan bör synas i rapporterna.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– Falskt brott över tidigare toppar.
– Negativ divergens på senaste toppen
– 55/233d ma nära en negativ överkorsning.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top