SEB Råvarubrev 13 mars 2018

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTrump, tullar och tariffer.

MARKNADEN I KORTHET

TTT (Trumps tullar och tariffer) har fortsatt vara i fokus den senaste veckan men reaktionerna har än så länge varit relativt modesta sannolikt beroende på att det slutgiltiga resultatet verkar vara ett rörligt mål. En direkt effekt är i alla fall att en av de amerikanska aluminiumtillverkarna redan sagt att de ska återstarta ett smältverk, för även om internationella aluminiumpriser fallit så har vissa amerikanska stigit kraftigt. Vid torsdagens ECB-möte gjordes en liten hökaktig förändring i pressmedelandet (mot avslutande av obligationsköpen) men Draghi lyckades under presskonferensen sälja in det som duvaktigt varför EUR/USD reverserade den initiala uppgången och slutade dagen ordentligt på minussidan. Tinande (?) Nordkorea-relationer är positivt och bara att eventuella samtal kan komma igång bör ta ned riskpremien i området. SEB’s boprisindikator svängde tillbaka till ett litet plus och kronan har också förstärkts något efter den senaste tidens fall, även om vi tror att det är temporärt. På söndag går Ryssland till val och den som vill lyssna till vår tillväxtmarknadsekonom (plus Italienska valet och TTT) kan göra det här: https://sebgroup.com/sv/press/folj-oss-i-sociala-medier/makro-podd

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: En av konklusionen från förra veckans CERA veckokonferens (där alla som är något inom olja/gas samlas) var att synen på när ”peak” oljaefterfrågan nås ligger rätt långt fram i tiden. Flera av de stora oljebolagen ser fortsatt ökande efterfrågan kommande 20 år. Irans oljeminister uttryckte en önskan om att OPEC bör försöka få oljan att ligga runt $60, detta sannolikt för att undvika en allt för gynnsam miljö för amerikanska skifferoljeproducenter. De spekulativa positionerna har fortsatt att trimmas ned något, mer så i WTI än i Brentoljan. Industrimetallerna har i huvudsak backat något ledda av nedgångar i järnmalm, zink och aluminium. I och med att den kinesiska vintersäsongen officiellt avslutas den 15:e mars så upphör Terminspriserna på el har efter en kortare rekyl åter vänt upp. CO2 fortsätter sitt rally och är nu nästan upp 300 % sedan botten förra året. Kakao har också fortsatt att utvecklats väl, stängningar av korta kontrakt samt en sämre skördeprognos från Ghana eldar på uppgången.

Valuta: €/$ ser ut att vara på väg söderut så kortsiktigt ser det ut som om vi ska få en starkare dollar. Kronan är fortsatt svag men vi bör se en liten paus innan fortsatt fall. NOK/SEK har nått ett motstånd vid 1.0640.

Börser: Huvudspåret är, trots fortsatt uppgång, att vi korrigerar högre och att det finns en nedgångsfas kvar under våren. Riskerna är fortsatt störst i Europa.

Räntor: Obligationsräntorna ligger för närvarande mer eller mindre stilla smältandes den tidigare uppgången. När konsolideringen väl är färdig väntar högre räntor.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – vi väntar fortfarande på en nedgångsfas till.
 • Nickel – en ny topp på gång?
 • Guld – vände åter ned från motståndet.
 • DAX – korrektion i slutfas?
 • USD/SEK – fortsatt kraftsamling inför test av 233d mv.
 • OMX30 – utdelningssäsongen ställer till det.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $65,06 fat.Sedan förra veckan har marknaden verkligen varit obeslutsam med upp och nedgångar i huvudsak i ett 63.50 – 66 intervall. Spekulanterna har fortsatt att minska den fortsatt väldigt stora långa nettopositionen. Rykten säger att Saudiarabiens börsintroduktion av Aramco kan komma att skjutas upp till 2019 vilket ger landet ytterligare incitament att hålla oljepriset upp under 2018. Antalet borriggar föll den gångna veckan vilket fick oljepriset att studsa upp i fredags, uppgången höll dock inte i sig längre än till igår måndag. Vi förväntar oss mer nedgång innan denna korrigering är färdig.

Konklusion: I väntan på nästa nedgång.

OBSERVATIONER

+ Minskat antal borriggar.
+ Saudierna vill fortsätta samarbetet in i 2019 (börsintroduktionen av Aramco behöver ett relativt högt pris och den ser nu ut att kunna skjutas till 2019).
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning.
+ Långa spekulativa nettopositioner är fortsatt stora.
+ Ökad global efterfrågan och uppreviderad global tillväxt.
+ Produktionen i Venezuela faller och faller och faller.
– Officiella försäljningspriser (Saudi m fl) har justerats ned.
– Dollarkorrektionen ser ut att strax fortsätta,
– Nigerianska aktörer har skruvat upp aktiviteten.
– EIA reviderar åter upp US produktion (10,8–10,9m fpd).
– De stora spekulativa positionerna är fortsatt en nedåtrisk.
– Fortsatt ökning av DUC’s.
– De geopolitiska riskerna har minskat något.
– Tekniskt negativt brott under 55d mv bandet.
– Tekniska stöd vid 63.43 & 63.19.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $13870/tonNickelpriset fortsätter att visa styrka då andra industrimetaller backat tillbaka ned samtidigt som nickel i fredags steg kraftigt. De prognosticerade underskotten för 2018/19 bör redan vara prissatt och efterfrågan från batterisektorn är ännu för liten för att ha någon större påverkan varför vi fortsätter att ställa oss frågande till dagens nivåer. Mer information avseende Filippinsk produktion bör förhoppningsvis komma under våren. Efter miljöminister Lopez (avsatt förra våren) revision av gruvnäringen så är en hel del av de 41 nickelgruvorna stängda vilket fick produktionen att falla med 34 % under 2017. En del av detta bortfall bör så småningom komma tillbaka.

Konklusion: Vi är fortsatt skeptiska till ytterligare uppgång.

OBSERVATIONER

+ INSG’s senaste rapport pekar mot ett än större underskott 2018 än vid den föregående rapporten.
+ Billigare för batteritillverkare än kobolt.
+ Lägsta LME lagren sedan 2014.
+ Rostfritt har gått starkare än förväntat.
+ IMF har justerat upp global tillväxt och utsikterna i närtid goda.
+ Ökad optimism i råvaror vilket leder till inflöden i råvarufonder.
+ Optimism om elbilssektorn (vilket är för tidigt, tror jag).
+ Kostnadsgolvet har stigit.
+ Fortsatt högre toppar och högre bottnar.
+ Köpare i 55dagars bandet.
– Indonesiska exportlicenser har ökat.
– Kraftigt ökad kinesisk produktion under kvartal 4-2017.
– Den långa nettopositionen har fortsatt att minska.
– Lagren är stora men ses fortsätta falla 2018/2019/2020.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Negativt med få nya köpare vid en ny trendtopp.
– Negativt med den tekniska negativa divergensen.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1318/uns.Återigen så dök säljarna upp i den nedre delen av motståndsområdet och pressade tillbaka kursen. För att överhuvudtaget en positiv bild ska kunna etableras är det väldigt viktigt att stödet vid 1302 inte passeras. Utvecklingen i €/$, med två nyliga negativa dagssignaler, indikerar dock att risken för ett brott är relativt hög. Positioneringsmässigt så minskade korta positioner rätt mycket under föregående mätperiod. De långa minskade med hälften varför nettopositioneringen då ökade något

Konklusion: Eroderande 55dagars band?

OBSERVATIONER

+ Stigande kostnadsgolv men marginalerna är fortsatt mycket goda.
+ Inflationstrycket i USA fortsätter att byggas upp.
+ Rykten om minskad moms (f.n. 18 %) på investeringsguld i Ryssland
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden fortsatt positiv.
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt positivt att 55d mv bandet fortsätter (?) att vara stöd.
+ Positiv vändning vid tekniskt stöd.
– Realräntorna (längs hela kurvan) fortsätter upp.
– Något bättre riskaptit med fortsatt rekylerande börser.
– Den spekulativa (både netto och brutto) långa positioneringen har fortsatt att minska (både långa och korta kontrakt).
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett så är det negativt att marknaden återigen stöttes bort från motståndsområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12221Oklarheterna kring Trump’s tullar och tariffer kvarstår till stor del varför det är lite förvånande att marknaden verkar ta så lätt på dem. En annan faktor som marknaden inte heller verkar ta någon större notis om är hur en italiensk regering ska se ut eller överhuvudtaget kunna bildas.

Konklusion: Korrektion i slutfas?

OBSERVATIONER

+ Äntligen en regering på plats i Berlin.
+ Historiken, upp 7/10 senaste åren, är positiv för mars.
+ Fortsatt bra ekonomisk statistik (EU & Ty inköpschefsindex).
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Tekniskt positivt med ett falskt brott under augustibotten.
+ En positiv RSI divergens.
– Amerikanska tullar och tariffer.
– Den nya regeringen i Tyskland har ett svagt mandat.
– Vad blir det för regering i Italien? Sannolikt en anti-EU regering.
– Brottet tillbaka ned för eurozons bankindex.
– Den starka euron bör börja oro ECB.
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Brott under 233d mv.
– Negativt kort/medelsiktigt vågmönster och ett primärt korrektionsmål (12449) nu uppnått.
– Exit den positiva kanalen.
– Tekniskt lägre toppar och lägre bottnar.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK dagsgraf, 8.2365Sedan förra veckan har bara marginella rörelser noterats. I våra ögon är det dock ett styrketecken att kursen ligger kvar nära den senaste toppen vilket indikerar att säljtrycket är ringa. Nästa steg torde bli ett test av 233d mv och vid ett brott bör vi kunna sträcka oss upp in i 8.40 intervallet.

Konklusion: Fortsatt kraftsamling inför ett 233d mv test.

OBSERVATIONER

+ Nettopositioneringen i €/$ har minskat något (och lång positionering i $ index har ökat något, dock från väldigt låga nivåer).
+ Små exportberoende länder mår inte bra av tullar o tariffer.
+ Stark inköpschefsstatistik USA.
+ En något mjukare Riksbank.
+ Svensk inflation under förväntan.
+ Inflationen är så sakteliga i stigande i USA varför marknaden nu börjar prisa in fyra snarare än tre höjningar under 2018.
+ Fram tills Riksbanken gör sin första höjning kommer räntedifferensen USA – Sverige att öka.
+ Atlanta FED indikatorn pekar på 5,4 % årstillväxt under kvartal 1 2018.
+ Feds minskning av balansräkningen.
+ Tekniskt sett positivt med brott över 8.16.
– Financial conditions index är något lättare än förra veckan
– Den stora nettolånga €/$ positionen.
– Överoptimism över det amerikanska skattepaketet.
– Skuldtaket är ännu inte på plats i USA.
– Ökat budgetunderskott och därigenom ökad upplåning i USA.
– Fallande dollar trend.
– Tekniskt har vi fastnat strax under 233d mv.

Tillgängliga certifikat:
BULL USD/SEK X1 & X4 S
BEAR USD/SEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1602Negativa signaler i OMX blir nu, givet utdelningssäsongen, vanskligare att hantera varför en större försiktighet med eventuella säljsignaler anbefalles. Med marknaden tillbaka vid 55 dagarsbandet (vi spikade igår ovanför och håll koll på var dagens stängning hamnar, en andra spik idag ökar risken för nedgång) och den tidigare brutna stödlinjen, som nu agerar motstånd, bör det finnas en ökad risk för ett bakslag. Som vi tidigare pekat på så behövs ett brott över 1648 för att bekräfta att nya toppar är på ingång.

Konklusion: Återtest av trendlinjen.

OBSERVATIONER

+ Viss återhämtning av bostadsmarknaden (SEB Boprisindikator tillbaka på plus dvs. antalet som förväntar sig stigande priser är fler än de som tror på fortsatt fallande).
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen och fortsatt låg inflation stödjer den bilden.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Vi har en möjlig högre botten på plats.
+ Möjligt brott tillbaka över 55dagars bandet.
– Amerikansk protektionism ett växande hot.
– Fortsatt risk för svensk bomarknad.
– PMI vände åter ned.
– Vi har brutit under både 55d mv bandet och 233d mv och båda har en negativ lutning.
– En negativ månadsvändningssignal i november.
– Vi har nu ett, 55/233d, dödskors på plats (precis som 2000, 2006 (falskt alarm), 2007, 2011, 2015 och 2018).

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top