Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 13 februari 2018

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityNär kommer höjningen Riksbanken?

MARKNADEN I KORTHET

Börsfallet har om inte kommit av sig så åtminstone tagit en paus. Den oroande slutsatsen av de senaste veckorna är att både aktier och obligationer fallit i tandem så denna gång har inte obligationer (eller blandfonder) varit den säkra hamn de oftast brukat vara. Den ökade volatiliteten kommer också att fortsätta tvinga placerare att dra ned på sina exponeringar enligt olika riskmodeller. Om amerikansk löneökningskostnad anges som den primära utlösaren av oron så finns fog för att förvänta sig ytterligare stigande lönepress. En god indikation är att allt fler deltidsanställda får utökad arbetstid. Riksbanken kommer med besked onsdag fm. Ingen ränteförändring kommer nu utan frågan är när? Vår investerarundersökning visar att i september är huvudspåret men till skillnad mot i dec-17 så är det nu betydligt fler som tror att det dröjer inpå 2019. Imorgon onsdag kommer också amerikansk prisstatistik (KPI) för januari. En avvikelse från det förväntade, framför allt på uppsidan kan få oron att snabbt flamma upp igen. Kina börjar på torsdag sitt långa (t.o.m. 21/3) nyårsfirande av hundens år. Se dessutom upp med SDP’s medlemsomröstning om den nya storkoalitionen med CDU/CSU, inte på något vis ett garanterat ja och därigenom en underskattad risk för nyval.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Korrektionen i oljepriset har visat sig bli kraftigare än vad vi initialt trodde. Den nettolånga spekulativa positionen har nu börjat minska men är fortfarande oerhört stor i ett historiskt perspektiv varför ett svagare pris kommer att dra fram mer utbud i form av nedstängning av långa terminer. Guldet har inte svarat speciellt mycket på börsoron men vi kan ju hursomhelst notera att priset är ett av de få som inte fallit nämnvärt. Guld/silver relationen har åter fallerat över 80 (uns silver per uns guld) något som upprepats gång efter gång de senaste decennierna. Palladium/platina spreaden går nu allt fortare ihop, vilket faller sig naturligt tycker vi, givet den kraftigt översålda platinan. Bas-metallerna fortsätter att korrigera lägre och bör fortsätta att göra så. Kakao är tillbaka och testar sitt 55d mv band utbrott. Socker ser ut att ha avslutat en mindre uppåt korrektion och torde alltså vara sårbar för förnyade försäljningar. Elpriserna, både spot (som dock efter köldknäppen fallit tillbaka) och termin har klättrat något högre. Så ock utsläppsrätterna som nu har fördubblats sedan början av 2017

Valuta: Dollar och yen har åter visat sig fungera som trygga hamnar i tider av oro och i och med att vi ser ytterligare börsoro framför oss så bör dessa två valutor fortsätta att göra bättre ifrån sig.

Börser: Det troligaste scenariot kvarstår, dvs. en korrektiv studs och sedan en ny nedgångssekvens. Det blir alltså väldigt viktigt att se reaktionerna under förra veckans botten. Blir denna temporär eller ett misslyckande. OMXS30 har också fått ett ”dödskors” i form av 55d mv brytandes under 233d mv.

Räntor: Obligationsräntorna har, trots börsoro, fortsatt att hålla sig nära eller t.o.m. lyckats stiga över de senaste topparna. En amerikansk 10-åring ligger på 2,82 % efter att igår nått 2,89 % som högst, den högsta nivån på fyra år.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – större korrektion än förväntat.
  • Nickel – falskt brott upp ur den stigande kanalen.
  • Guld – relativt aktier stark utveckling.
  • DAX – faran är inte på något vis över än.
  • USD/SEK – oron talar för starkare dollar.
  • OMX30 – troligtvis en negativ triangel.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $62.45 fat.I och med brottet ned igenom 55d mv bandet har vi gått från en mindre till en större korrektion. Varningstecknet i form av fortsatt spekulativt köpande i en fallande marknad fungerade väl och spekulanterna har nu börjat sälja ned sin mycket stora långa nettoposition (som är fortsatt väldigt stor). EIA rapporten igår måndag visade på fortsatt ökning av borrningsaktiviteten och även antalet borrade men icke produktionsigångsatta källor. I årstakt förväntas skifferoljan öka med cirka 1,3m fpd vilket torde ge en total amerikansk produktion för 2018 om ca.10,85m fpd. Trots det så riskerar vi ett underskott för 2018 om OPEC fullföljer sina produktionsbegränsningar.

Konklusion: Nedgången börjar bli översåld.

OBSERVATIONER

+ Saudierna vill fortsätta samarbetet in i 2019.
+ Kinas import ökar åter.
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) gör det lönsammare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner är rekordstora, men minskar
+ Ökad global efterfrågan och uppreviderad global tillväxt.
+ Produktionen i Venezuela faller och faller och faller.
+ Tekniskt börjar nedgången bli översåld.
– EIA reviderar åter upp US produktion (10,8–10,9m fpd).
– De stora spekulativa positionerna.
– Fortsatt ökning av nya borriggar och DUC’s.
– Troligt att dollarn återtar en del förlorad mark givet oron.
– De geopolitiska riskerna har minskat något.
– Tekniskt negativt brott under 55d mv bandet.
– Tekniskt nästa stöd i låga 61 området.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $13245/tonFör närvarande verkar 14.000 nivån vara nog. Efter ett antal försök så har vi nu backat tillbaka till lägre nivåer. Den fortsatta uppgången i kobolt (spot har sedan ett år tillbaka gått från 33000 till 81280 $/t) gör dock att spekulationerna är höga om att nickel ska kunna, åtminstone till viss del, konkurrera med kobolt. Bilföretagen kämpar med näbbar och klor för att tillförsäkra sig framtida leveranser av kobolt och litium. Hursomhelst så är den näraliggande risken fortsatt på nedsidan men potentialen söderut begränsas naturligtvis en del av batteriproblematiken.

Konklusion: Tillbaka i kanalen och risk för mer säljande.

OBSERVATIONER

+ Billigare för batteritillverkare än kobolt.
+ 2017 kommer att landa på ett underskott och även 2018 spås göra så.
+ Lägsta LME lagren sedan 2014.
+ Rostfritt har gått starkare än förväntat.
+ IMF har justerat upp global tillväxt och utsikterna i närtid goda.
+ Lång spekulativ nettopositionering ökade till den högsta på ett år och det är långa kontrakt som öppnas upp.
+ Fallande dollar har pressat upp metallpriserna.
+ Ökad optimism i råvaror vilket leder till inflöden i råvarufonder.
+ Optimism om elbilssektorn (vilket är för tidigt, tror jag).
+ Kostnadsgolvet har stigit.
– Den långa nettopositionen har börjat minska och det genom både stängda långa och nyöppnade korta kontrakt.
– Större än förväntad kinesisk produktion.
– Lagren är stora men ses fortsätta falla 2018/2019.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Negativt tillbaka i kanalen dvs. falskt uppsidesbrott.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1329/uns.Den stora börs- och obligationsoron tog initialt även guldet med sig nedåt men nedgången blev ju väldigt begränsad jämfört med framför allt aktierna. Vi har dock även sett att guldpriset tappat något mot silverpriset då relationen åter blivit bortstött ovanför 80 (antalet uns silver för ett uns guld) något som skett gång efter annan under de senaste decennierna. Följaktligen ser guld dyrt ut jämfört med silver, i en relativprissättning.

Konklusion: Positiv bias ovanför 55d mv bandet.

OBSERVATIONER

+ Efterfrågan på guld inför det Kinesiska nyårsfirandet.
+ Newcrest Mining rapporterade om ett betydligt högre kostnadsgolv 2017.
+ Inflationstrycket i USA fortsätter upp, nu senast med löneökningstakten lite över förväntat.
+ Rykten om minskad moms (f.n. 18 %) på investeringsguld i Ryssland
+ Fortsatt risk för Bitcoin nedgång.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari normalt sett relativt bra månader för guldet.
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden.
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt positivt att 55d mv bandet fortsätter att vara stöd.
– Den spekulativa (både netto och brutto) långa positioneringen har fortsatt att minska och är nu tillbaka på nivåer vi inte sett sedan augusti.
– Reaktionen på börsnedgången fortsatt begränsad.
– En större dollarkorrektion bör snart vara på väg.
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– Dåligt gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Realräntorna är i stigande.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett så är det negativt att marknaden stöttes bort från motståndsområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12239För det första så ska vi vara försiktiga inför SDP’s medlemsomröstning om huruvida man ska acceptera det framförhandlade förslaget och ingå en ny storkoalition med Fru Merkel. Ett ja är inte på något vis garanterat och kom ihåg att den extra partikongressen gav grönt ljus med minsta möjliga marginal. Motståndet mot GroKo (Grosses koalition) är framför kompakt inom ungdomsrörelsen. Det italienska valet rycker också allt närmare. Summa summarum har vi en del orosmoment framför oss och det förutom det generellt skakiga börsläget.

Konklusion: Faran är inte på något vis över än.

OBSERVATIONER

+ Om SDP röstar ja till förslaget till ny koalition.
+ Historiken, upp 7/10 senaste åren, är positiv för mars.
+ Fortsatt bra ekonomisk statistik (EU & Ty inköpschefsindex).
+ Eurozons index för banker har brutit ut på uppsidan.
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
– Risken för att SDP’s medlemmar röstar nej till koalitionen.
– Det kommande Italienska valet.
– Den starka euron bör börja oro ECB.
– Tyska långa räntor är fortsatt i stigande mer än 100 % upp sedan mitten av december (0,3 – 0,75 %).
– Brittisk bilförsäljning har fallit kraftigt (en av de största exportmarknaderna för tysk bilindustri).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Brott under 233d mv.
– Negativt kort/medelsiktigt vågmönster.
– Exit den positiva kanalen.
– Tekniskt har vi nu säljsignaler i flera tidsintervall vilka också underbyggs av de negativa divergenserna.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK dagsgraf, 8.0525US financial conditions index (ett mått på tajtare/lättare likviditetssituation utifrån ett antal variabler i ränte och aktiemarknaderna i USA) har fortsatt att stramas åt vilket givit understöd till en starkare dollar. Fortsatt oro (vilket undertecknad tror på) bör fortsatt ge incitament till starkare dollar och yen. Håll koll på morgondagens Riksbanksbesked, inte för räntan utan för en eventuell förändring av den framtida räntebanan. Ett nyval i Tyskland (om SDP’s medlemmar gör tummen ned för överenskommelsen med CDU/CSU) kan också tänkas försvaga euron dvs. stärka dollarn. Håll också koll på onsdagens inflationsstatistik i USA med tanke på att högre löneökningar noterades i den senaste arbetsmarknadsstatistiken.

Konklusion: Tillbaka över åttan!

OBSERVATIONER

+ Global börsoro har en tendens till att stärka dollar och yen.
+ Inflationen är så sakteliga i stigande i USA varför marknaden nu börjar prisa in fyra snarare än tre höjningar under 2018.
+ Fram tills Riksbanken gör sin första höjning kommer räntedifferensen USA – Sverige att öka.
+ Atlanta FED indikatorn pekar på 5,4 % årstillväxt under kvartal 1 2018.
+ Feds minskning av balansräkningen.
+ Financial conditions har fortsatt att tajta till sig.
+ Fortsatt stor kort dollarposition mot euron.
+ Det kommande Italienska valet.
+ Amerikansk rapportsäsong har varit mycket starkare än den svenska.
+ Tekniskt sett i en möjlig bottenformation i och med det falska brottet under 7.8880.
– Långa €/$ positioner har börjat minska om än marginellt.
– Europa har fortsatt att överraska positivt.
– Överoptimism över det amerikanska skattepaketet.
– Skuldtaket är ännu inte på plats i USA.
– Ökat budgetunderskott och därigenom ökad upplåning i USA.
– Fallande dollar trend.
– Tekniskt är vi fortfarande negativt placerade under 55d mv bandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USD/SEK X1 & X4 S
BEAR USD/SEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1519Än så länge har vi till punkt och pricka följt skolboken. Vi först den lilla rekyl vi såg komma och den fyllde sedan det öppna gapet innan vi åter föll. Dock har vi ännu inte satt någon ny botten, vilket vi anser bör ske innan vi kan börja leta efter en botten formation. Det troligaste utfallet för närvarande är att vi skapar en negativ triangel, ett negativt fortsättningsmönster, för att därefter falla ned till en ny botten. Hur denna nya botten sedan tas emot, fyndköpare eller paniksäljare, avgör huruvida vi kan börja skapa en bottenformation eller ej. Håll koll på Riksbanksbeskedet onsdag fm då framför allt en något hökaktigare räntebana skulle kunna stärka kronan. Ny bostadsstatistik kommer också på onsdag (Valueguard).

Konklusion: Vi bör se minst en botten till.

OBSERVATIONER

+ Säsongsmässigt feb historiskt (upp 8/10 senaste år) starkt.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen trots högre KPIF.
+ Svensk ek statistik fortsätter att vara relativt positiv och EU dito allt starkare.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Om vi spikar under föregående botten eller kliver tillbaka över 55d mv bandet.
– Om Riksbanken är hökaktigare.
– Fortsatt risk för svensk bomarknad.
– PMI vände åter ned.
– Vi har brutit under 55d mv bandet och 233d mv.
– En negativ månadsvändningssignal i november.
– Negativa veckosignaler.
– Vi har nu ett, 55/233d, dödskors på plats.
– Vi har brutit under föregående korrektionsbotten.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära