Följ oss

Analys

SEB Råvarubrev 1 september 2015

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Koppar droppar – vi kortar för fulla muggar

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Veckan som gick präglades av trevande uppgångar på marknaderna efter den senaste tidens finansiella turbulens. Sett över veckan stängde flertalet både europeiska och amerikanska breda aktieindex på plus, medan Shanghaibörsen gick ned nästan 8 procent. Överlag är känslan i marknaderna att de söker något slags riktning. Den senaste tidens nedgångar och negativa sentiment har nog ingen missat och känslan sitter i. Mot slutet av veckan och speciellt i fredags sågs dock relativt kraftiga uppgångar, vilka till stor utsträckning berodde på att man täckte korta positioner då man inte ville ha exponering över helgen. Den här veckan har vi en del USA-data där konsensusestimaten överlag är positiva, till skillnad från de något sämre än förväntade siffrorna som vi såg under förra veckan. Signalerna från några av FED:s ledamöter under samma period var något motstridiga och sannolikheten som marknaden prisar in för en höjning av räntan i september sjönk. Vi tror dock fortsatt på en höjning av räntan, vilket sannolikt kommer att stärka US-dollarn. Det i sin tur har direkt påverkan på råvarupriserna, så håll koll på USA-data framöver!

Oljan var under början av förra veckan nere och nosade på nivåer strax över 42 US-dollar per fat; mycket som ett resultat av stora finansiella flöden. Sentimentet vände mot slutet av veckan och priset rörde sig nästan 21 procent mellan lägsta och högsta nivån. Som ett resultat av detta började investerare kliva av de stora korta positionerna som har ackumulerats under sommaren och effekten uppåt på priset blev därmed än större. Innevarande vecka har öppnat mycket starkt, men förra veckans nivå 42 US-dollar per fat finns där som en för marknaden sannolikt ganska lockande nivå och vi lär nog se försök att nå den igen. Läs mer i stycket om olja!

Basmetaller hade en volatil föregående vecka och rekylerade liksom oljan uppåt i de senare dagarnas handel. Det var egentligen föga förvånande med tanke på den tidigare utvecklingen och att marknaden hade ackumulerat stora korta positioner, vilka när rekylen kom drev på uppgången genom att investerare klev av dem. Igår måndag var London Metal Exchange (LME) stängd och då sentimentet var negativt genom nedgångar i metallpriser i Kina på måndagen så öppnade basmetaller idag tisdag lägre och fortsatte nedåt, samtidigt som sentimentet globalt på börserna var negativt. Vi tror fortsatt att risken är på nedsidan och utnyttjar senaste tidens uppgång genom att ta en kort position i koppar – läs mer i det avsnittet!

Jordbruksprodukter hade även de en volatil resa under förra veckan, men talande för att marknaderna söker en riktning just nu är att nedgången fredag till fredag för många jordbruksprodukter motsvarades av US-dollarns förstärkning. Fortsatt ger el Niño upphov till frågetecken, men än så länge ser vi fortsatt tryck nedåt, inte minst på grund av det allmänna sentimentet, och vi ligger kvar i våra rekommendationer.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Generell turbulens på råvarumarknaderna. En i flera avseenden teknisk rekyl uppåt i slutet av förra veckan
 • Fortsatt tryck nedåt i priset för Brentolja pga. potentiellt ökande amerikansk liksom OPEC-produktion
 • Basmetaller rekylerade uppåt förra veckan – skapar potential för ytterligare fall
 • Jordbruksprodukter nedåt med marknaderna generellt – el Niño fortfarande osäkerhetsfaktor

VECKANS REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

SEB om oljaUnder förra veckan bröt oljan nedanför januaris lägsta nivå och handlade på 42,23 US-dollar per fat. Det var onekligen att bryta ny mark och marknaden tryckte på för att nå de nya, lägre nivåerna. En viss nervositet fanns dock uppenbarligen, varför priset rekylerade tillbaka mot nivåer kring 50 US-dollar per fat. Huvudsakligen berodde rekylen på ett ändrat sentiment i aktiemarknaden, som i sin tur till stor del kan tillskrivas den kinesiska regeringens ansträngningar att förbättra förutsättningarna på de kinesiska börserna; sannolikt för att bättra på stämningen inför andra världskriget-paraden senare i veckan. Kinesiska marknader är stängda torsdag-fredag på grund av detta, vilket kan ha en avkylande effekt efter den senaste tidens turbulens, så vida inte sentimentet försämras ytterligare under tiden och återöppnandet blir som att dra ur proppen ur badkaret.

Oljan öppnade dock under början av denna vecka mycket kraftigt uppåt, baserat på uttalanden från OPEC, vilka var utan egentlig substans, men också genom att US Energy Information Administration, EIA, släppte data på lägre produktion. Sedan förra veckans lägsta notering har priset i skrivande stund rört sig uppåt cirka 25 procent – ett tecken på hur riktigt nervös och kortsiktig marknaden just nu är. Det skall dock påpekas att åter testa nivåer kring 42 US-dollar per fat sannolikt inte är psykologiskt lika dramatiskt som tidigare och vi kan mycket väl se så låga nivåer snart igen, även om utvecklingen under förra veckan drevs på av finansiella flöden.

Ingenting fundamentalt har egentligen förändrats sedan förra veckan: Amerikanska riggar har ökat med en i antal och över de senaste sex veckorna har de totalt ökat i antal med 37 stycken. Vad betyder det? Om vi tänker oss att dessa 37 nya riggar borrar två källor per månad och dessa källor i sin tur producerar genomsnittliga 500 fat per dag, så summerar den nya produktionen till cirka 250 000 fat per dag efter ett år – vilket i sanning är mycket olja och definitivt signifikant för prisbilden.

Inte minst på grund av detta är korta positioner enorma i omfattning, vilket förvisso säger en hel del om marknadens förväntningar, men också skapar en risk för en rekyl – som vi såg under förra veckan – i och med att investerare kan vilja täcka sina korta positioner, så kallad short covering, och på så vis driva upp priset.

Sammantaget ser vi potential för en rörelse ned mot förra veckans lägstanivåer och precis som att det minskade antalet oljeriggar i januari banade väg för ett högre pris har nu det högre antalet exakt motsatt effekt. OPEC gör heller ingenting, förutom att fortsätta att öka produktionen, samtidigt som marknaderna är negativa vad gäller Kinas utveckling. Risken i oljepriset är på nedsidan, med reservation för rekyler uppåt som resultat av en vilja att täcka korta positioner. Det är onekligen en intressant marknad just nu…

Bjarne Schieldrop
Chefsanalytiker råvaror
SEB

TREND

 • Förra veckan noterades nya lägstanivåer för Brentoljan
 • Priset över sitt 30 dagar glidande medelvärde för första gången sedan slutet av juni – skall ned och testa under denna nivå för att se om trenden verkligen är bruten
 • Korta positioner i Brentolja mycket stora
 • Vi tror att oljepriset kommer att trenda ned mot lägre nivåer, med risk för rekyler på grund av täckning av korta positioner

KAFFE

Kaffe, terminskontraktet december 2015, US-dollar/pundSedan förra veckans uppdatering då vi initierade vår rekommendation har kaffepriset – för vår rekommendation otrevligt nog – rört sig uppåt. Rörelsen beror delvis på regionala faktorer – regn i Brasilien har fördröjt skörden, den brasilianska realen har stärkts mot US-dollarn och man drar därför ned på exporten och skörden är till cirka 85 procent bärgad, jämfört med ungefär 94 procent vid samma tid för ett år sedan och 90 procent av ett femårssnitt – men också på grund av mer tekniska faktorer: Exempelvis har de flesta råvaror, liksom flera börser, visat gröna siffror i något slags allmän rekyl uppåt efter den senaste tidens massiva ”risk-av”, det vill säga försäljning. US-dollarindex har stärkts samtidigt som kaffepriset har gått upp, vilket är omvänt mot vad som normalt och oftast ses.

Vidare har effekten varit teknisk, då investerare som har legat i korta positioner har täckt dem i och med förra veckans prisrörelse. Sådana effekter spär generellt på och accelererar utvecklingen, vilket i det här fallet också har drivit priset högre.

Tekniskt ser vi ett fortsatt tryck på nedsidan där priset fortsätter att röra sig i sin trendkanal nedåt, men bör testa att bryta ned genom den mot lägre nivåer. Priset handlades tydligt uppåt under augusti, men uppenbarligen vann säljarna det försöket, vilket ger en signal om vad marknaden tror är rätt riktning.

Sammantaget tror vi fortfarande på ett lägre kaffepris, även om volatiliteten, som vi konstaterade förra veckan, lär kvarstå. Därför ligger vi kvar i vår position med ett certifikat med en gångers hävstång och väntar in den vad vi bedömer som troliga, vidare nedgången. Rekommendationen är förvisso över en vecka, men en intresserad investerare kan sannolikt anlägga ett längre tidsperspektiv.

TREND

 • Kaffepriset rekylerade uppåt under förra veckan baserat på både fundamentala liksom tekniska faktorer
 • Täckning av kort risk spädde på utvecklingen
 • Vi tror att kaffepriset kommer att fortsätta att trenda nedåt och ligger kvar i vår rekommendation

REKOMMENDATION

 • BEAR KAFFE X1 S

SOCKER

Socker, terminskontraktet oktober 2015, US-cent/pundSockerpriset har precis som kaffet fått stöd av den allmänna rörelsen mot högre nivåer i dyningarna efter den senaste tidens stora nedgångar relaterade till oro över Kinas tillväxt. Globala lager är dock som konstaterat mycket stora och även om den brasilianska realen har stärkts en del vilket har hämmat exporten från landet, kvarstår vyn att den över tid kommer att depreciera mot US-dollarn, det vill säga falla i värde. Detta kommer, allt annat lika, sannolikt att sätta press nedåt på priset.

Filipinerna, vilket är en stor exportör av socker, har dock i år endast skördat tillräckligt mycket för att täcka det inhemska behovet. Även detta har gett stöd åt priset.

Tekniskt ser vi att rörelsen nedåt börjar avta. Vid 11,60 US-cent per pund ser vi ett motstånd och vid 10,46 är nästa stöd, vilket också var den lägsta nivån som sågs efter tisdagen förra veckan. Med andra ord – vid den nivån är en signal att sälja och under den att sälja ytterligare då priset tekniskt har brutit igenom sitt stöd.

Fortfarande tror vi på att sockerpriset kommer att fortsätta på sin trend nedåt så fort de senaste dagarnas rekyl är klar. Därför fortsätter vi att ligga kvar i vår korta position. Det skall dock påpekas att trycket nedåt inte är lika tydligt längre som det tidigare har varit. Om vi skulle få se en rekyl uppåt i oljepriset på grund av att investerare täcker sina korta positioner, så kan det få genomslag i sockerpriset på grund av sockermarknadens exponering mot etanolindustrin. Då vi ligger i en kort position i socker bevakar vi därför hur oljepriset utvecklas, samtidigt som vi noga följer sockerprisets rörelse mot 10,46 US-cent per pund.

TREND

 • Fortsatt global överproduktion av socker
 • Volatil utveckling under veckan som varit men risken kvar på nedsidan
 • Nästa stöd nedåt vid 10,46 US-cent per pund
 • Vi ligger kvar i vår korta position i socker och bevakar stödnivån

REKOMMENDATION

 • BEAR SOCKER X1 S

KOPPAR

Koppar, rullande 3-månaderskontrakt, US-dollar/tonMarknaden för koppar har under flera år haft en bearish ton och den senaste tiden har det negativa sentimentet ytterligare spätts på av oro för den kinesiska efterfrågan.

Kort respektive lång positionering har under några månader varit tämligen konstant, samtidigt som forwardkurvan, som fortfarande är i backwardation, har blivit flackare; kanske på grund av något ökade lager. Mot bakgrund av det och med tanke på marknadens positionering och att konsensusestimatet för prognosen, som är mer eller mindre sidledes, känns det som om marknaden söker en riktning. Vi tror dock att den fortsatt är negativ och tar en kort position i koppar. De senaste dagarnas tickande uppåt i pris är som vi ser det ett bra tillfälle att gå kort, då vi tror på en rörelse nedåt i priset mot lägre nivåer. Tidsperspektivet är till en början en till två veckor. Vi bevakar marknaden noggrant och skulle produktionen störas eller marknaden börja kliva av sina korta positioner gör även vi det, då det finns risk för en volatil rörelse uppåt.

Någonting som alltid kan skapa volatilitet är att nästan en tredjedel av den globala produktionen av metallen sker i Chile och blir ibland störd av exempelvis kraftig nederbörd. Detta kan signifikant flytta marknaden, någonting som man måste vara medveten om när det gäller koppar.

TREND

 • Negativ ton i marknaden
 • Marknaden söker riktning med uppenbar risk på nedsidan
 • Senaste tidens rörelse uppåt i pris bra tillfälle att gå kort

REKOMMENDATION

 • BEAR KOPPAR X1 S – men bevaka en eventuell uppgång

EL

El, kvartalskontraktet Q4 2015, EUR/MWhPriset på nordisk el rörde sig relativt kraftigt under förra veckan, där uppgången i kolpriset säkerligen hade en påverkan, då det rörde sig uppåt i pris mot bakgrund av lättnad-rallyt i marknaderna mot slutet av förra veckan. Detta ger direkt genomslag i elpriset. Oljeprisets rörelse påverkade sannolikt i mindre utsträckning, men bidrog definitivt till rörelsen uppåt. Utsläppsrätter, som har direkt påverkan på elpriset, rörde sig mer eller mindre sidledes över veckan men är i fortsatt trend uppåt i pris.

Den hydrologiska balansen, det vill säga hur mycket vatten som är tillgängligt i magasinen och potentiellt kan generera elektricitet; räknat i terrawattimmar, ligger på ett överskott kring 12 TWh jämfört med normalnivån. Det är mycket, men inte uppseendeväckande mycket och den kan lätt förändras över en tvåveckorsperiod beroende på vädret.

I det kortare perspektivet tror vi att elpriset kommer att fortsätta att röra sig sidledes och vi ser ingen avgörande faktor, förutom en kraftig omställning i vädret, som skulle kunna ändra dynamiken radikalt. En intresserad och aktiv investerare kan hur som helst fortsatt tjäna pengar på marknadens rörelser.

TREND

 • Högre kolpris fick förra veckan genomslag i högre elpris
 • Hydrologiska balansen i överskott
 • Vi tror att elpriset kommer att fortsätta att röra sig huvudsakligen sidledes med möjligheter

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Rekommenderade investeringar

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära