Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 31 mars 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityLagerstatistiken och den tillhörande odlade arealen i USA var ultrabaissiga. Priserna på majs stängde limit-down. Vete och sojabönor föll kraftigt de också. Pristrenden kommer att gå nedåt härifrån.

Marknadens missbedömning var en av de största någonsin och marknadsrörelsen på Skärtorsdagen en av de största någonsin, i majs bara dämpad av den största tillåtna prisrörelsen.

Tendens för priser på råvaror från jordbruket den 31 mars 2013Sådden av majs väntas ske på 97.3 miljoner acres, något över marknadens förväntningar. Det är den största arealen sedan 1936.

De amerikanska börserna var stängda på Långfredagen, men är öppna på Annandag Påsk. Europa är dock stängt och öppnar först på tisdag. Vi kan förvänta oss betydligt lägre priser på tisdag.

Läsaren kanske kommer ihåg att jag här förra veckan skrev att den rekyl uppåt som vi sett fram till i torsdags, var ett bra tillfälle för lantbrukare att prissäkra. Jag skrev också att risk / reward var på nedsidan, eftersom de senaste rapporterna lett till uppgångar. Nu tänker förmodligen många att ”det är för sent” att prissäkra. I synnerhet som priserna kommer stå ännu lägre på tisdag när Europa öppnar. Att inte prissäkra på tisdag tror jag är ett misstag. Det kommer säkerligen att gå nedåt härifrån. Låt inte ett misstag bli ett misslyckande.

Vi går över till säljrekommendation på alla grödor.

Stocks & Plantings – rapporten i siffror

Lagren av vete, majs och sojabönor var per den 1 mars betydligt högre än vad marknaden förväntat sig, som vi ser i tabellen nedan.

Lager av vete, majs och sojabönor

Lagerestimaten år så stora att man undrar om det inte var fel – för låga siffror i decemberrapporten, eller om lagren nu möjligtvis är för stora. Om marknaden tror på siffrorna, och det gör den med all säkerhet, så finns knappast längre någon anledning till oro för att det är kallt och sådden blivit försenad. Vad gäller sojabönor försvann också oron för att sojabönorna ska ta slut i USA innan Brasilien får ut sina.

Sådd areal, som vi ser nedan hade marknadens analytiker bättre koll på, utom för vårvete och durum. Men vi vet redan tidigare att sådden väntas bli mycket stor i år.

Sådd areal

Nedan ser vi prisförändringarna på de senaste årens rapportdagar. Prisreaktionen är uppmätt i respektive års decemberkontrakt för vete och majs och november för sojabönor.

Prisförändringar

Var hittar man terminspriser på nätet?

Den vanligaste frågan jag får via email från läsare av mitt veckobrev eller marknadskommentaren på ATL.nu är var man kan följa priserna på terminer på nätet. Oftast är det självklaraste svaret att man ska besöka respektive börs hemsida. Börserna publicerar priser som är fördröjda med 15 minuter. Besöker man den tyska börsen Eurex hittar man efter lite letande vad man söker. Men besöker man den franska börsen Matif (som nu är en del av New York Stock Exchange) hittar man det inte. Sidan är också en blandning av franska och engelska.

Ett betydligt bättre sätt är att besöka www.barchart.com.

Jag har än så länge inte sökt något där som jag inte hittat. För enkelhets skull har jag listat svaren på de vanligaste frågorna nedan:

Kvarnvete på Matif
www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Milling_Wheat_Futures/MLX11

Raps på Matif
www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Rapeseed_Futures/XR

Smör på Eurex
www.barchart.com/commodityfutures/Eurex_Butter_Futures/QYH13

SMP på Eurex
www.barchart.com/commodityfutures/Eurex_Skimmed_Milk_Futures/MRN13

Priserna är fördröjda med 15 minuter. Det duger väldigt väl för att följa med i marknaden och är vad de allra flesta har ändå. Realtidspriser kostar så mycket att bara traders och kundhandlare på bankerna har dem. När det är skarpt läge och man vill handla på telefon kan man få priserna av dem.

Odlingsväder

Det har inte varit några stora förändringar i klimatet i USA. Det är fortsatt torrt.

Odlingsväder i USA - 26 mars 2013

I siffrorna för torkan ser vi att det inte heller där märks av någon skillnad.

D3, D4, Drought - USA

Vete

Priset på november (2013) hann falla ner till 211.50 i torsdags innan marknaden föll. Det var lite handel vid femtiden, men sedan hade handlarna på spannmålsfirmorna gått hem och tagit helg de också. Tekniskt ser vi att 210 är en viktig stödnivå. Den lär brytas på tisdag med 200 som nästa stödnivå.

Vetepris den 30 mars 2013

Decemberkontraktet på CBOT föll ner till botten på nedgången från december. Den nivån kommer säkert att testas på måndag och förmodligen brytas. 700 cent är en viktig nivå att hålla koll på. Bryts även den nivån, öppnas för ytterligare prisfall.

Vete (W Z3) den 30 mars 2013

Terminskurvorna (alla i euro / ton) visar att prisfallet varit mycket kraftigare i USA och att lagerstatistiken påverkade alla löptider även för leverans långt bort i tiden. Lagren satt som en propp i marknaden. Matif hann inte alls falla lika mycket i torsdags och har en del ”catch up” att göra på tisdag.

Terminskurvor på vetepriser, i euro per ton

Crop condition för vintervetet i USA börjar publiceras på måndag klockan 22:00. Den senaste uppdateringen är från den 23 november förra året. Då var 33% i good / excellent condition.

Möjligen kan man tänka sig att en ny siffra, som förmodligen inte är sådär fantastiskt bra, kan få vetemarknaden att rekylera uppåt på tisdag. En sådan uppgång kan förmodligen vara ett bra tillfälle att sälja på.

Vi har säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har fortsatt att ligga högre än kvarnvetet på Matif. Eftersom maltkorn är en så pass illikvid terminsmarknad reagerade inte priserna på torsdagens rapport. Förmodligen gjordes inget avslut efter 17:00, men jag har inte kollat i detalj. Vi ser att när priset på maltkorn dragit ifrån, som nu, har det alltid återvänt till sin stadiga ”spread” till kvarnvetet. Maltkornet är just nu särskilt säljvärt, mer så än kvarnvetet.

Vi har säljrekommendation på maltkorn.

Maltkornspriser - 31 mars 2013

Majs

Majspriset (december 2013) föll kraftigt, som vi redan nämnt. Lagerrapporten var ultranegativ för majsen. Priset föll förbi botten från nedgången från december, men stängde pga limit-down stopp i handeln över stödet på 530 cent. Den nivån kommer naturligtvis att testas på måndag. På måndag är dessutom största tillåtna prisrörelse utökad eftersom torsdagen stängde limit down.

Majspris, termin

Som nämnt ovan är arealen sådd med majs den största i USA sedan 1936. Sådden är igång i södra USA. Det kommer att bli väldigt gott om majs i år, om det inte blir en ny tork-katastrof. Vi går över till säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) gick genom stödet på 1254, då lagren visade att USA INTE har någon brist på sojabönor. Möjligen kan detta ifrågasättas, eftersom export inspections har legat tidigt i säsongen – började öka tidigt och började falla tidigt. Det är viktigt för en kort position att priset faller genom stödet på 1250 också och för det behövs bara 2 cent.

Terminspris på sojabönor

Marknaden har i flera veckor ojat sig över att lastningen i hamnarna i Brasilien tar så lång tid. Regnigt väder och arbetslagstiftning är två av orsakerna. En annan är att själva storleken på skörden. Det är flera miljoner ton mer sojabönor som ska exporteras. Om vi tänker på hur våra hamnar i Sverige, Danmark eller Tyskland skulle reagera på några miljoner ton extra att hantera, kanske man får lättare att förstå att det kan bli kö på fartygen.

Nedan ser vi Brasiliens export av sojabönor i miljoner dollar FOB. Diagrammet visar de olika kalenderåren. Vi ser att årets export kom igång sent. Säkerligen kommer den vita kurvan att hamna på rekordnivåer senare i år.

Sojabönor Brasilien på export

Ser vi till skörden av sojabönor i USA, ser vi att det i förhållande till förra året är nästan 20 miljoner ton mer!!!

Sojabönor USA

Det är alltså inte konstigt att det är ett problem med sojabönorna i hamnarna i Brasilien. Problemet har varit mycket regn, framförallt, men det stora problemet är skördens och exportens enorma storlek. Det är knappast något som motiverar att priset ska stiga. Snarare tvärtom. Vi går över till säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) som gick upp och rörde vid 440 euro per ton, följde med sojabönorna ner. Nu kommer priset med största sannolikhet att ge tillbaka vinsterna till marknaden och falla ner mot stödet på 415 euro igen. Vi går nu åter till säljrekommendation på raps.

Rapspris på termin den 31 mars 2013

Gris

Grispriset (Maj 13) har stabiliserat sig mellan 86 och 90 cent. Det är för tidigt att säga om det här är en konsolidering för en rekyl uppåt, eller en paus inför ytterligare en nedgång.

Grispriset (Maj 13) har stabiliserat sig mellan 86 och 90 cent

Mjölk

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor.

BUT1 = priset på det kortaste terminskontraktet på Eurex, på smör.
FSP1 = priset på det kortaste terminskontraktet på Eurex, på SMP.
DPEUWEWM = USDA:s notering på SMP FOB Western Europe.
SMPPMHW2 = Fonterra’s auktionspris på SMP.

Mjölkpriser, but1, fsp1, dpuwewm, smppmhw2

Priset på SMP har rusat och USDA:s notering på europeiska SMP-priser har följt med. Priset på SMP på Eurex har inte följt med, utan ligger på samma nivå som i september och oktober. Terminspriset på smör har däremot handlats upp och ligger nu på all-time-high.

SEB Commodities erbjuder ett litet ”prova-på” kontrakt som består av 0.5 ton Eurex-smör och 0.9 ton Eurex SMP. Ett paket som motsvarar 10 ton flytande mjölkråvara. Just nu är det underliggande värdet på ett sådant kontrakt drygt 33 000 kronor.

Den som vill följa priset på SMP på Eurex gör det via länken:
www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/14016/

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära