Analys

SEB Jordbruksprodukter, 31 mars 2013

Publicerat

den

Lagerstatistiken och den tillhörande odlade arealen i USA var ultrabaissiga. Priserna på majs stängde limit-down. Vete och sojabönor föll kraftigt de också. Pristrenden kommer att gå nedåt härifrån.

Marknadens missbedömning var en av de största någonsin och marknadsrörelsen på Skärtorsdagen en av de största någonsin, i majs bara dämpad av den största tillåtna prisrörelsen.

Sådden av majs väntas ske på 97.3 miljoner acres, något över marknadens förväntningar. Det är den största arealen sedan 1936.

De amerikanska börserna var stängda på Långfredagen, men är öppna på Annandag Påsk. Europa är dock stängt och öppnar först på tisdag. Vi kan förvänta oss betydligt lägre priser på tisdag.

Läsaren kanske kommer ihåg att jag här förra veckan skrev att den rekyl uppåt som vi sett fram till i torsdags, var ett bra tillfälle för lantbrukare att prissäkra. Jag skrev också att risk / reward var på nedsidan, eftersom de senaste rapporterna lett till uppgångar. Nu tänker förmodligen många att ”det är för sent” att prissäkra. I synnerhet som priserna kommer stå ännu lägre på tisdag när Europa öppnar. Att inte prissäkra på tisdag tror jag är ett misstag. Det kommer säkerligen att gå nedåt härifrån. Låt inte ett misstag bli ett misslyckande.

Vi går över till säljrekommendation på alla grödor.

Stocks & Plantings – rapporten i siffror

Lagren av vete, majs och sojabönor var per den 1 mars betydligt högre än vad marknaden förväntat sig, som vi ser i tabellen nedan.

Lagerestimaten år så stora att man undrar om det inte var fel – för låga siffror i decemberrapporten, eller om lagren nu möjligtvis är för stora. Om marknaden tror på siffrorna, och det gör den med all säkerhet, så finns knappast längre någon anledning till oro för att det är kallt och sådden blivit försenad. Vad gäller sojabönor försvann också oron för att sojabönorna ska ta slut i USA innan Brasilien får ut sina.

Sådd areal, som vi ser nedan hade marknadens analytiker bättre koll på, utom för vårvete och durum. Men vi vet redan tidigare att sådden väntas bli mycket stor i år.

Nedan ser vi prisförändringarna på de senaste årens rapportdagar. Prisreaktionen är uppmätt i respektive års decemberkontrakt för vete och majs och november för sojabönor.

Var hittar man terminspriser på nätet?

Den vanligaste frågan jag får via email från läsare av mitt veckobrev eller marknadskommentaren på ATL.nu är var man kan följa priserna på terminer på nätet. Oftast är det självklaraste svaret att man ska besöka respektive börs hemsida. Börserna publicerar priser som är fördröjda med 15 minuter. Besöker man den tyska börsen Eurex hittar man efter lite letande vad man söker. Men besöker man den franska börsen Matif (som nu är en del av New York Stock Exchange) hittar man det inte. Sidan är också en blandning av franska och engelska.

Ett betydligt bättre sätt är att besöka www.barchart.com.

Jag har än så länge inte sökt något där som jag inte hittat. För enkelhets skull har jag listat svaren på de vanligaste frågorna nedan:

Kvarnvete på Matif
www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Milling_Wheat_Futures/MLX11

Raps på Matif
www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Rapeseed_Futures/XR

Smör på Eurex
www.barchart.com/commodityfutures/Eurex_Butter_Futures/QYH13

SMP på Eurex
www.barchart.com/commodityfutures/Eurex_Skimmed_Milk_Futures/MRN13

Priserna är fördröjda med 15 minuter. Det duger väldigt väl för att följa med i marknaden och är vad de allra flesta har ändå. Realtidspriser kostar så mycket att bara traders och kundhandlare på bankerna har dem. När det är skarpt läge och man vill handla på telefon kan man få priserna av dem.

Odlingsväder

Det har inte varit några stora förändringar i klimatet i USA. Det är fortsatt torrt.

I siffrorna för torkan ser vi att det inte heller där märks av någon skillnad.

Vete

Priset på november (2013) hann falla ner till 211.50 i torsdags innan marknaden föll. Det var lite handel vid femtiden, men sedan hade handlarna på spannmålsfirmorna gått hem och tagit helg de också. Tekniskt ser vi att 210 är en viktig stödnivå. Den lär brytas på tisdag med 200 som nästa stödnivå.

Decemberkontraktet på CBOT föll ner till botten på nedgången från december. Den nivån kommer säkert att testas på måndag och förmodligen brytas. 700 cent är en viktig nivå att hålla koll på. Bryts även den nivån, öppnas för ytterligare prisfall.

Terminskurvorna (alla i euro / ton) visar att prisfallet varit mycket kraftigare i USA och att lagerstatistiken påverkade alla löptider även för leverans långt bort i tiden. Lagren satt som en propp i marknaden. Matif hann inte alls falla lika mycket i torsdags och har en del ”catch up” att göra på tisdag.

Crop condition för vintervetet i USA börjar publiceras på måndag klockan 22:00. Den senaste uppdateringen är från den 23 november förra året. Då var 33% i good / excellent condition.

Möjligen kan man tänka sig att en ny siffra, som förmodligen inte är sådär fantastiskt bra, kan få vetemarknaden att rekylera uppåt på tisdag. En sådan uppgång kan förmodligen vara ett bra tillfälle att sälja på.

Vi har säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har fortsatt att ligga högre än kvarnvetet på Matif. Eftersom maltkorn är en så pass illikvid terminsmarknad reagerade inte priserna på torsdagens rapport. Förmodligen gjordes inget avslut efter 17:00, men jag har inte kollat i detalj. Vi ser att när priset på maltkorn dragit ifrån, som nu, har det alltid återvänt till sin stadiga ”spread” till kvarnvetet. Maltkornet är just nu särskilt säljvärt, mer så än kvarnvetet.

Vi har säljrekommendation på maltkorn.

Majs

Majspriset (december 2013) föll kraftigt, som vi redan nämnt. Lagerrapporten var ultranegativ för majsen. Priset föll förbi botten från nedgången från december, men stängde pga limit-down stopp i handeln över stödet på 530 cent. Den nivån kommer naturligtvis att testas på måndag. På måndag är dessutom största tillåtna prisrörelse utökad eftersom torsdagen stängde limit down.

Som nämnt ovan är arealen sådd med majs den största i USA sedan 1936. Sådden är igång i södra USA. Det kommer att bli väldigt gott om majs i år, om det inte blir en ny tork-katastrof. Vi går över till säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) gick genom stödet på 1254, då lagren visade att USA INTE har någon brist på sojabönor. Möjligen kan detta ifrågasättas, eftersom export inspections har legat tidigt i säsongen – började öka tidigt och började falla tidigt. Det är viktigt för en kort position att priset faller genom stödet på 1250 också och för det behövs bara 2 cent.

Marknaden har i flera veckor ojat sig över att lastningen i hamnarna i Brasilien tar så lång tid. Regnigt väder och arbetslagstiftning är två av orsakerna. En annan är att själva storleken på skörden. Det är flera miljoner ton mer sojabönor som ska exporteras. Om vi tänker på hur våra hamnar i Sverige, Danmark eller Tyskland skulle reagera på några miljoner ton extra att hantera, kanske man får lättare att förstå att det kan bli kö på fartygen.

Nedan ser vi Brasiliens export av sojabönor i miljoner dollar FOB. Diagrammet visar de olika kalenderåren. Vi ser att årets export kom igång sent. Säkerligen kommer den vita kurvan att hamna på rekordnivåer senare i år.

Ser vi till skörden av sojabönor i USA, ser vi att det i förhållande till förra året är nästan 20 miljoner ton mer!!!

Det är alltså inte konstigt att det är ett problem med sojabönorna i hamnarna i Brasilien. Problemet har varit mycket regn, framförallt, men det stora problemet är skördens och exportens enorma storlek. Det är knappast något som motiverar att priset ska stiga. Snarare tvärtom. Vi går över till säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) som gick upp och rörde vid 440 euro per ton, följde med sojabönorna ner. Nu kommer priset med största sannolikhet att ge tillbaka vinsterna till marknaden och falla ner mot stödet på 415 euro igen. Vi går nu åter till säljrekommendation på raps.

Gris

Grispriset (Maj 13) har stabiliserat sig mellan 86 och 90 cent. Det är för tidigt att säga om det här är en konsolidering för en rekyl uppåt, eller en paus inför ytterligare en nedgång.

Mjölk

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor.

BUT1 = priset på det kortaste terminskontraktet på Eurex, på smör.
FSP1 = priset på det kortaste terminskontraktet på Eurex, på SMP.
DPEUWEWM = USDA:s notering på SMP FOB Western Europe.
SMPPMHW2 = Fonterra’s auktionspris på SMP.

Priset på SMP har rusat och USDA:s notering på europeiska SMP-priser har följt med. Priset på SMP på Eurex har inte följt med, utan ligger på samma nivå som i september och oktober. Terminspriset på smör har däremot handlats upp och ligger nu på all-time-high.

SEB Commodities erbjuder ett litet ”prova-på” kontrakt som består av 0.5 ton Eurex-smör och 0.9 ton Eurex SMP. Ett paket som motsvarar 10 ton flytande mjölkråvara. Just nu är det underliggande värdet på ett sådant kontrakt drygt 33 000 kronor.

Den som vill följa priset på SMP på Eurex gör det via länken:
www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/14016/

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version