Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 oktober 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB om jordbruksråvarorDet skedde en allmän återhämtning i priserna för spannmål och oljeväxter förra veckan. Sojamjöl, majs och vete steg med mellan tre och fyra procent. Både FAO / AMIS och USDA publicerade sina månadsvisa uppdateringar av sina estimat för produktion, konsumtion och utgående lager. Det var lite blandad kompott. Man kan tolka WASDE-rapporten som positiv för Chicagovete, men negativ för Matif. För majs var det negativt, men priset är så lågt att man måste börja ta hänsyn till hur populärt det kommer att vara att så majs nästa år och vilka konsekvenser det kan få på utbudet. För sojabönor var det en negativ rapport också, även om utgående lager i USA sjunker. Globala lager är på den högsta nivån sedan åtminstone 1961.

Även CONAB levererade estimat för Brasiliens kommande odlingssäsong och det var ytterligare en GASC.

Tysk ekonomisk statistik fortsätter att utvecklas svagt. Förra veckan var det IFO:s affärsklimatindex och den här veckan svag export. IMF sänkte utsikterna för global tillväxt i veckan. Eurozonen går mot recession.

Odlingsväder

Det extra nederbördsrika vädret över Europa väntas fortsätta i två veckor till. Som vi ser får nu även östra Europa mer nederbörd än normalt.

GFS

Prognoskartan för nederbörden i USA visar torrt väder i ’corn belt’ och blötare typiska veteodlingsområden som Kansas och Oklaholma.

Väder

Förra veckans extremt torra prognos för Ryssland, Vitryssland, Ukraina och västra Svarta Havskusten ser nu ut att få mer nederbörd.

Väder

I Brasilien har den extremt torra prognosen fått ge vika för mer normal nederbörd. Minas Gerais norra delar väntas få något över normal nederbörd. Mato Grosso, den stora sojaprocenten, väntas få 60-80% av normal nederbörd, vilket är väsentligt bättre än 0 – 40%, som förra veckans prognoskarta sade.

Väder

Indiens monsun fortsätter att vara mindre intensiv än normalt. Särskilt besvärande måste det vara i nordvästra Indien, som sett likadant ut i över en månad.

Väder

Australien som förra veckan väntades få nederbörd endast i South West, får nu regn inte bara där, utan även i sydvästra delen av landet.

Väder

Vete

Vetepriset (novmeberterminen på Matif) steg i fredags på WASDE-rapporten. Den tolkades initialt som positiv, men detta vände sedan under kvällen till negativt, efter att Matif stängt.

Socomac-silon fylldes också upp i veckan, och nu är alltså både Senalia och Socomac fyllda och tar inte emot leveranser. Dessa är leveranspunkter för terminerna på Matif-vete. Hur det kommer att gå att stänga novemberkontraktet på Matif när det finns ett stort incitament att leverera ut vete i och med stängningen, vet ingen. Vi tror det är säkrast att man tar sig ur Matif:s novemberkontrakt i god tid innan leverans.

Det ryska jordbruksdepartementet rapporterade i veckan att mer än 100 mt spannmål har skördats, med 10% av åkerarealen kvar att skörda. De rapporterade också att 78% av höstsådden är klar på 12.9 mHa jämfört med 8.7 mHa förra året. Sådden sker dock i ganska torr jord.

Vete

I nedanstående diagram ser vi hur Matifs ”spotkontrakt” utvecklat sig de senaste tio åren. Priset är på en nivå som tidigare varit bottennivåer. Därmed ska man inte utgå från att priset vänder upp från den här nivån genast. Tidigare har priset stannat på en låg nivå i flera månader, innan det vänt upp igen.

Vetepris

Chicagovetet (december) har en liten bit kvar på nedsidan innan marknaden rör vid ett starkt stöd.

Vetepris

Nedan ser vi terminskurvorna i fredags och en vecka tidigare för Matif respektive Chicago. Det är contango på båda marknader.

Vetepris

Matifs novemberkontrakt håller sig i samma relation som tidigare till Chicagos decemberkontrakt.

Vete

Sådden av höstvete har avancerat från 43% färdigt förra veckan till 56% den här veckan.

Vetesådden

FAO, som rapporterade i torsdags, dagen innan USDA:s WASDE-rapport, höjde det globala produktionsestimatet för 2014/15 till rekordhöga 719 mt. Detta beror på att FAO höjer produktionsestimaten för Kina, Indien, Ryssland och Ukraina.

Även USDA höjde produktionsestimatet på global basis till en rekordnivå, 721.12 mt (från 719.95). Medan skörden i USA lämnades nästan oförändrad på 55.39 mt, höjdes skördeestimatet för EU-28 med 3 mt till 153.98 mt. För fd Sovjetunionen sänktes dock skördeestimatet med 0.6 mt till 111.60 mt, med hänvisning till torkan.

Veteproduktion

FAO tänker sig en konsumtionstillväxt på 1.8% på årsbasis, huvudsakligen baserad på högre foderefterfrågan efter två år av lägre foderefterfrågan. FAO höjer trots detta utgående lager. De baserar detta dels på höjningen av produktionen, men också på att man tror att utgående lager 2013/14 var högre än man trott tidigare. FAO höjer alltså utgående lager med 4 mt.

USDA gick i fredagens rapport åt andra hållet och sänkte sitt estimat för utgående lager på global basis med nästan 4 mt från 196.38 mt till 192.59 mt. Den största sänkningen gjordes för USA. Eftersom Chicagobörsen ligger i USA är detta ”bullish” för Chicagovetet.

För Matif kan noteras att USDA lämnar utgående lager oförändrat på 15.13 mt. Den högre skörden i EU väntas öka exporten från 24 mt till 26 mt. Det låter sig knappast göras om inte priset är konkurrenskraftigt. USDA-rapporten kan därför tolkas som något ”bearish” för Matifvetet.

Vetecarry

Det var en GASC-tender den 10 oktober. Den togs hem av 2 x 60 kt franskt vete till 243 dollar per ton (C&F) och en last ryskt på 55 kt till 249 dollar per ton (C&F). Dessa priser var ett par dollar högre än den förra tendern den 1 oktober när frankrike vann 2 x 60 kt till 241 dollar genom att kraftigt sänka priset. Det lägsta budet exklusive frakt i fredags låg på 226 dollar / ton, vilket blir 179 euro per ton. GASC var erbjudna ryskt, rumänskt och franskt vete.

Globala lager som räcker i 98 dagar efter 2014/15 års slut är väsentligt högre än de under 80 dagar som rådde under slutet av 00-talet och som drev priset uppåt.

Globala  vete-lager

Non-commercials i CFTC:s rapport verkar ha passerat den mest korta positionen. I den senaste rapporten hade de köpt tillbaka en del av den korta positionen.

Non-commercials i CFTC:s rapport

Det börjar utveckla sig till köpläge i vete. Det finns antagligen utrymme för en liten nedgång på kort sikt, men på längre sikt finns en klar uppsidespotential.

Majs

Decemberkontraktet CZ4 tog sig upp till 350 cent, men föll kraftigt ner från 350 cent till 334 efter WASDE-rapporten.

Majspris

Crop condition låg oförändrat på höga 74% good/excellent i måndags.

Crop condition

DOE rapporterade i veckan som gick att etanolproduktionen i USA steg, vilket vi skrev redan förra veckan att den säsongsmässigt borde göra i den här veckans rapport, eller i nästa veckas rapport.

DOE

FAO höjde produktionsestimatet på global basis med 10 mt (!) till den nya rekordnivån 1018 mt. FAO höjer framförallt förväntningarna på produktionen i USA. USDA höjde även de produktionsestimatet för USA, men med 2 mt och på global basis med 3 mt till rekordnivån 990.69 mt. För USA höjdes yielden till 174.2 bushels per acre, vilket är i linje med vad vi påpekat tidigare. 174.2 är förmodligen för lågt ändå och kan komma att höjas. Skördad areal sänktes samtidigt av USDA från 83.8 miljoner acre till 83.1 miljoner.

USDA höjde även produktionsestimatet för EU-28 med nästan 3 mt, men sänkte fd Sovjetstaternas produktion med 2 mt till 40.66 mt. Det är huvudsakligen Ukraina som producerar majs av dessa länder.

Majsproduktion

CONAB levererade sitt första estimat för Brasiliens kommande produktion av majs och angav den till 76.6-78.9 mt. USDA som ligger på 75 mt, ligger alltså lågt i förhållande till CONAB.

FAO räknar med att konsumtionen av majs ökar med 2.7% på årsbasis, med den största delen av konsumtionsökningen i Kina, Brasilien, EU och USA. FAO, som justerat upp produktionen med 10 mt, tänker sig att utgående lager ökar med 4 mt till 211 mt.

USDA höjde utgående lager med inte fullt 1 mt, men den största ökningen väntas ske i USA med +2 mt till 52.85 mt. Eftersom Chicagobörsen ligger i USA var detta ”bearish” för terminspriset där. Lagren väntas minska i EU-28 från 7.43 mt som man trodde för en månad sedan till 6.90 mt nu.

Majscarry

December 2014 – kontraktet på majs i Chicago handlas på 334 cent. Nästa års skörd, CZ5, handlas på 381.75 cent. Vi vet att hälften av lantbrukarna i USA har en kostnad på 400 cent per bushel och då är nästa års terminspris i lägsta laget för att man inte ska förvänta sig väsentligt lägre areal nästa år. Man ska komma ihåg att 334 cent för årets skörd avser majs som befinner sig i en silo, redo att lastas på fartyg. ”Farmgate-” priset är lägre. Det har talats om priser ner mot 200 cent på en del ställen.

Globala lager i förhållande till konsumtion är helt tydligt på väg uppåt, som vi ser av diagrammet nedan.

Majslager

Non-commercials köpte ytterligare några kontrakt i veckan.

Non-commercials

Vi vänder alltså till köprekommendation.

Sojabönor

Sojabönorna (SX4) som vid månadsskiftet fick stöd vid 900 cent, rekylerade först upp tidigt förra veckan, men föll sedan rätt kraftigt efter USDA:s WASDE-rapport för oktober. Verkligheten gjorde sig påmind.

Sojabönor

Sojamjölet steg upp till 320, men föll tillbaka efter WASDE-rapporten och stängde på 311 dollar för decemberleverans.

Sojamjol

Sojaoljan föll mycket kraftigt efter WASDE-rapporten och ligger nu bara 44 cent över det tekniska stödet vid 32 dollar.

Sojaolja

 

Crop condition för sojabönor steg återigen upp till 72% good / excellent.

Crop condition för sojabönor

FAO höjer det globala produktionsestimatet +3mt till 309 mt, beroende på ljusare utsikter för USA och Brasilien.

USDA lämnar globalt produktionsestimat nästan oförändrat på 211.20 mt. Den enda justering de gör är en marginell uppjustering av skörden i USA från 106.50 till 106.87 mt, vilket beror på en höjning av yielden från 46.6 bu/acre till 47.1 och en samtidig sänkning av skördad areal med 500,000 acre från 84.1 mAr till 83.4. Förmodligen kommer arealen inte att justeras ner igen, men det är troligt att yielden höjs. Crop condition höjdes i veckan och ligger på smått fantastiska 73% good/excellent.

Sojaproduktion

CONAB:s första estimat för den kommande skörden är 88.83-92.41 mt. USDA:s estimat för Brasilien på 94 mt är alltså lite för högt. CONAB estimerar att exporten 2014/15 blir 48.50 mt jämfört med 46.57 mt under 2013/14.

FAO räknar med att global konsumtion ökar med 7-8% på årsbasis, väsentligt högre än de 5% årlig tillväxt de hade för 2013/14. De ser en stark efterfrågan på både sojaolja och sojamjöl. FAO sänker därför utgående lager med 1 mt från september till oktober till 41 mt. Detta är ändå 10 mt högre utgående lager än FAO såg för 2013/14.

USDA sänker utgående lager för USA från 12.93 mt till 12.26 mt, vilket alltså är bullish för terminerna som handlas i USA. De gör en liten höjning, marginell, av utgående lager på global basis till 90.67 mt (upp från 90.17 i september). Den stora höjningen av utgående lager väntas ske i Argentina med +1.75 mt till 34.98 mt, och så som landet ser ut, är detta material ganska avskärmat från resten av världens utbuds/efterfrågebalans. Häri finns också en händelserisk. Om Argentina skulle öppnas på vid gavel för export skulle utbudet på global basis öka kraftigt och därmed pressa priset. I status quo väntas som vi ser exporten minska, vilket innebär att den globala balansen blir mindre, dvs vi tänker oss att lagerökningen för Argentina räknas bort från globala lager. Då har vi en lagerminskning på nedersta raden, alltså en ”bullish” rapport från USDA, inte bara för USA, där börsen befinner sig, utan även på global basis.

Sojacarry

Det finns allts vissa positiva drag hos den här WASDE-rapporten, men det handlar trots allt om en ökning av utgående lager från september. Marknaden tolkade detta som negativt och det handlar om en lagerökning på 24 mt från förra året, som befästs, vilket också är helt påtaglig. Ett lågt majspris lär dessutom stimulera ett byte av gröda från majs och i stor utsträckning blir det säkert sojabönor istället. Det finns nog en del nedsidesrisk i priset på oljeväxter än.

Globala lager räcker till näsan 120 dagars konsumtion. Det är väsentligt högre än de ca 80 dagar som det var för ett par år sedan. Lager i termer av konsumtion är på global basis på den högsta nivån sedan 1961. Det perspektivet är knappast ”bullish” på lite längre sikt.

Sojalager

Non-commmercials köpte 7800 kontrakt i veckan och är nu nettosålda 71,000 kontrakt.

Non-commmercials

Vi vänder efter WASDE-rapporten till säljrekommendation igen.

Raps

Novemberkontraktet för rapsfrö fortsatte sin rekyl i början av veckan och priset steg från 325 euro till nästan335. Sedan föll priset snabbt och stängde på 324 euro, alltså en nedgång med 1 euro på en vecka.

Rapspris

Vi fortsätter med säljrekommendation på rapsterminer.

Potatis

Potatispriset föll under 6 euro per 100 Kg i veckan, men inte med någon större kraft. Marknaden stängde på 5.80 i fredags på april-kontraktet.

Potatispris

Gris

Lean hogs decemberkontrakt ligger kvar kring 95 cent per pund där priset legat den senaste månaden.

Grispris

Mjölk

Terminerna på smör och SMP ligger kvar på samma nivå som de senaste två veckorna. Prisfallet verkar ha ebbat ut.

Mjolkpris

Socker

Prognosen om blötare väder i Brasilien fick rekylen uppåt efter sensommarens stora prisfall, att vända nedåt mot slutet av veckan. Fredagens stängningspris är dock nästan precis på ett det tekniska stödet vid 16.60 cent.

Sockerpris

Nedan ser i prisutvecklingen för spotkontraktet de senaste tio åren. Sedan förra veckan har priset stigit måttligt från 16.40 till 16.55.

Sockerpris

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära