Ryssland köper en halv miljon troy ounce guld

Baserat på de senaste uppdateringarna från den ryska centralbanken som rapporterats av World Gold Council, WGC, så förefaller det som att Ryssland köpt en halv miljon troy ounce guld, vilket gör att landet nu förfogar över mer än 920 ton guld, eller cirka 35,2 miljoner troy ounces av denna ädelmetall. Det gör också att Ryssland är ett av de länder som äger mest guld i världen.

Bilden nedan visar guldreserverna, fördelat på land, såsom World Gold Council rapporterar dem. Bilden visar att USA är det land som äger mest guld i världen. Under de senaste åren har Ryssland och Kina ökat sina guldreserver betydligt. Bilden visar att i dagsläget är Kina den femte största guldinnehavaren, och Ryssland det sjunde landet som äger mest guld. Siffrorna kan emellertid vara felaktiga, då det nyligen har publicerats en rapport från nyhetsbyrån Bloomberg som hävdar att Kina istället är den tredje största guldinnehavaren.

Medan Ryssland och Kina har ökat sina reserver har länderna i väst kommit att minsta sina reserver. Rysslands senast köp, 500 000 troy ounce, motsvarar i dag 0,5 procent av landets guldreserver. Det skall noteras att Ryssland under 2014 har köpt cirka 1 500 000 troy ounce guld, vilket är ganska precis samma mängd som produceras i landets gruvindustri. För silver saknar vi motsvarande uppgifter, men om samma sak sker med även denna ädelmetall så innebär det att Ryssland köper 1 700 ton silver under 2014, motsvarande 6,5 procent av världsproduktionen.

Världens  guldreserver - Topp 20 innehavare

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top