guld-innehav-av-centralbanker1.png

Fördelningen av guld oktober 2011

I dag är innehaven av guld världen över spritt. Av det guld som bedöms finnas ovan jord så har en betydande andel hamnat i centralbankernas balansräkningar där de gör…