Connect with us

Nyheter

Ryskt importembargo drabbar svenska mjölkbönder

Published

on

Ett glas med mjölkDet ryska importembargot drabbar svenska mjölkbönder när Arla sänker det så kallade a conto-priset från och med den 5 januari 2015. Från detta datum sänker Arla mjölkpriset med 2,5 eurocent i januari. I Sverige innebär det att a conto-priset, tidigare kallat ”aktuellt pris”, sänks med 19,5 öre till 264,6 öre per kilo. Det är den fjärde sänkningen på mindre än ett år, och det var visserligen känt sedan tidigare att Arla hade för avsikt att sänka priset ytterligare, men den nu aviserade sänkningen var större än vad som hade prognosticerats. Arlas ledning säger att ytterligare prissänkningar kan komma att bli aktuella.

Sänkningen är enligt Arlas ledning direkt hänförlig till det ryska importstoppet som slagit mot framförallt ostmarknaden i Europa, men också på grund av en global obalans mellan utbud och efterfrågan på mjölk. De internationellt svaga priserna har en negativ effekt inte bara för Arla och de svenska mjölkbönderna utan för hela Europas mejerinäring. För en normalstor besättning innebär detta minskade intäkter om cirka 50 000 SEK per år, något som slår hårt mot de svenska mjölkbönderna som redan arbetar med låga marginaler.

Mjölkpriset har nu rasat med 30 procent i produktionsledet, och är nere på samma nivåer som på 1970-talet.

Kinas inköp i samma nivå som tidigare

Kinesiska inköp kommer sannolikt inte att överskrida föregående års nivåer förrän andra halvan av 2015, medan det ryska importstoppet troligen inte upphör under 2015. Holländska Rabobank förväntar sig att marknaden gradvis förbättras under andra halvåret 2015, men flaggar för att det kan komma att krävas en minskad produktion 2015 på södra halvklotet, vilket skulle kunna innebära att banken pekar på Nya Zeeland, för att för att slutligt rätta till balansen. Rabobank bedömer att det är först under det sista kvartalet 2015 som det internationella mjölkpriset kan komma att återhämta sig igen.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *