Följ oss

Nyheter

Robustakaffe stiger till högsta nivån på femton år på globala utbudsproblem

Publicerat

den

Rostade kaffebönor

Robusta-kaffe stiger i pris efter att oro för att kraftigt regn kommer att minska kaffeskörden i Indonesien, världens tredje största robustaproducent. Dessutom har den globala efterfrågan på robusta ökat eftersom rosterier och konsumenter söker billigare kaffealternativ för att klara sig genom en hög inflation.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) den 4 maj 2023 rapporterade att den globala kaffeexporten för 2022/2023 under oktober-mars sjönk med 6,4 procent till 62 295 miljoner säckar.

Kaffepriserna har också stöd då oddsen för en El Nino-väderhändelse ökade, vilket kan minska den globala kaffeproduktionen. Förra torsdagen höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för att ett i El Nino-vädermönster ska uppstå mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om detta El Nino-mönstret inträffar kan det ge kraftiga regn till Brasilien och torka till Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Robusta har stöd från globala utbudsproblem efter att kaffehandlaren Volcafe förutspådde att den globala marknaden för robusta-kaffe 2023/2024 skulle se ett rekordunderskott på 5,6 miljoner säckar. Dessutom sa Association of Indonesian Coffee Exporters and Industries att Indonesien skulle se sin kaffeproduktion 2023 sjunka 20 procent till 9,6 miljoner säckar på grund av skador från överdriven nederbörd i dess växande regioner.

Internationella kaffeorganisationen (ICO) räknar med att det globala underskottet på kaffemarknaden 2022/2023 kommer att öka till 7,3 miljoner säckar från ett underskott på 7,1 miljoner säckar 2021/2022. ICO räknar med att den globala kaffeproduktionen 2022/2023 kommer att öka med 1,7 procent på årsbasis till 171,27 miljoner säckar, och 2022/2023 kommer den globala kaffekonsumtionen att öka med 1,7 procent på årsbasis till 178,53 miljoner säckar.

USDA skrev i sin halvårsrapport som släpptes den 23 december om en minskade global kaffeproduktionsuppskattning för 2022/2023 med 1,3 procent till 172,8 miljoner säckar från en juniuppskattning på 175,0 miljoner säckar. Dessutom minskade USDA sin uppskattning av globala kaffelager för 2022/2023 med 1,7 procent till 34,1 miljoner säckar från en juniuppskattning på 34,7 miljoner säckar. Samtidigt sänkte USDA:s Foreign Agriculture Service (FAS) den 22 november sin produktionsprognos för Brasilien 2022/2023 med 2,6 procent till 62,6 miljoner säckar från en tidigare uppskattning på 64,3 miljoner säckar. Detta år var tänkt att vara det år med högre avkastning för Brasiliens tvååriga kaffeskörd, men kaffeproduktionen i år minskade som följd av torka.

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära