Följ oss

Nyheter

Qatars produktion och export av naturgas är stabil inför en kommande expansion

Publicerat

den

Produktion av naturgas i Qatar

År 2021 var Qatar världens sjätte största producent av torr naturgas, den näst största exportören av flytande naturgas (LNG) och den tredje största innehavaren av naturgasreserver, enligt U.S. Energy Information Administration (EIA).

Diagram över Qatars utbud av naturgas samt hur den fördelas mellan export och inhemskt konsumtion.

Qatars ledning planerar att öka LNG-exportkapaciteten och naturgasproduktionen genom en större utbyggnad av North Field som förväntas vara klar 2028. Den utökade naturgasproduktionen från North Field förväntas kompensera för minskningar från mogna fält och kommer att öka den totala naturgasproduktionen i Qatar.

Statsägda Qatar Energy planerar att gradvis öka landets exportkapacitet till 19,7 miljarder kubikfot per dag (Bcf/d) när de sex nya förvätskningsanläggningarna kopplade till två nya North Field LNG-exportterminalprojekt tas i kommersiell drift. Mellan 2011 och 2021 var exportkapaciteten för naturgas oförändrad på 13,3 Bcf/d.

Qatars totala naturgasexport inkluderar dess naturgasexport genom Dolphin Pipeline till Förenade Arabemiraten och Oman. Under 2021 skeppade Qatar 2,04 Bcf/d via Dolphin Pipeline.

Qatars naturgasproduktion växte med 18 % per år mellan 2003 och 2013, men tillväxten avtog till mindre än 1 % per år mellan 2013 och 2021. Många producerande naturgasfält nådde mognad under den senare perioden och ingen ny produktion kom online, vilket minskade tillväxten. Qatars torra naturgasproduktion uppgick i genomsnitt till cirka 16 Bcf/d mellan 2016 och 2021. Qatar har 11 % av världens bevisade naturgasreserver och nästan 30 % av Mellanösterns reserver, enligt Oil & Gas Journal. Qatars enorma naturgasreserver finns främst i det gigantiska offshorefältet North Gas, känt som South Pars, som ligger på Irans sida av Persiska viken.

Qatar skickade mer än 70 % av sin LNG-export till Asien och 25 % till Europa under 2022, enligt data från Kpler tanker tracking. Den höga efterfrågan på el i Asien har lett till en hög efterfrågan på naturgas. Osäkerheten kring den globala naturgasförsörjningen på grund av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och minskad naturgasförsörjning via pipelines till Europa har ökat den asiatiska efterfrågan på LNG-export från nya projekt sedan 2022, som de i Qatar.

Qatar planerar att utöka sin närvaro på den globala LNG-marknaden i takt med att landet flyttar fokus från oljemarknaderna. Qatar, en av OPEC:s äldsta medlemmar, lämnade organisationen i januari 2019 och sade att landet ville flytta resurser från olja till naturgas, enligt pressrapporter. Qatars råoljeproduktion minskade med 18 % mellan 2012 och 2017. Sedan dess har råoljeproduktionen i Qatar varit relativt oförändrad och legat kring 600.000 fat per dag.

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kina ska fylla på de nationella fläsklagren för att motverka deflation i ekonomin

Publicerat

den

Fläskkött

Fläskkött är ett centralt livsmedel för stora delar av Kinas befolkning och för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet så har staten stora fläsklager. Lagerkapaciteten används även för att balansera marknaden och styra ekonomin. Två gånger tidigare i år har staten köpt stora mängder fläskkött och nu gör den sig redo för en tredje omgång meddelade myndigheten ”Nationella kommissionen för utveckling och reform” på sitt WeChat-konto idag rapporterar Bloomberg.

Den kinesiska staten kämpar med deflation i landet och ett sätt att motarbeta den är att staten köper stora mängder fläskkött till sina lager, vilket driver upp priset på fläskkött och således även bidrar till att motverka deflationen i ekonomin.

Dagens låga priser på fläskkött gör det även svårt för både små och stora producenter att gå med vinst.

Konsumtionen av fläskkött brukar vara högre under vintermånaderna i Kina, men det finns en oro att efterfrågan kommer att vara lägre än vanligt.

Fortsätt läsa

Populära