Priset på kobolt faller kraftigt

Priset på kobolt fyrdubblades på två år, men nu faller det lika snabbt som det steg. Sedan april 2018 har priset fallit med 55 procent. När många på marknaden började fokusera på litium i takt med att elbilar blev populärare så var det vissa som insåg att kobolt skulle bli den råvara där det verkligen skulle uppstå knapphet. Men kanske steg priset lite väl snabbt och kanske kom det in lite väl många spekulanter. Vi har gått igenom hur analytiker kommenterar prisutvecklingen och en bild uppstår där spotmarknaden just nu är välförsedd med kobolt, men att den mer långsiktiga knappheten ännu inte har fått någon lösning.

Graf över hur priset på kobolt faller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top