Priset på apelsinjuice stiger på råvarumarknaden

Apelsinjuice

Terminspriset på apelsinjuice har ökat med mer än 20 procent den här månaden när konsumenterna letar efter hälsosamma produkter under coronaviruspandemin. Medan efterfrågan har ökat har emellertid utbudet drabbats när producenterna kämpar för att transportera varor på grund av transportbegränsningar.

Detta har lett till en ökning av terminspriset på apelsinjuice för leverans under de kommande månaderna. Apelsinjuice är den råvara som har utvecklats bäst under 2020.

Påverkar både utbud och efterfrågan

”Covid 19-utbrotten påverkar både utbudet och efterfrågan på apelsinjuice. De immunförstärkande egenskaperna är attraktionen på efterfrågesidan medan det helt enkelt inte finns tillräckligt med transportplats för att ta produkten till marknaden,” sade Stephen Innes, global marknadsstrateg på mäklaren AxiCorp.

Utbudet påverkas också av brist på arbetskraft eftersom plantagerna inför restriktioner om social distans. Det har lett till att apelsinjuicen har haft sin största månatliga uppgång sedan oktober 2015, vid en tidpunkt då de globala aktiemarknaderna faller.

Det finns risk för att de stigande terminspriserna på apelsinjuice kommer att innebära högre priser på apelsinjuice i butiken. Den vidarebefordrade effekten kommer att bli snabb när producenterna av apelsinjuice överför priserna till stormarknader och andra köpare.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top