Överutbud av vete kan leda till prisfall

Vetepriset visade tidigare under året tecken på att kunna stiga, men den makroekonomiska miljön har förändrats fundamentalt sedan britterna gick till val om Brexit. Ett handelsavtal mellan Kina och Ryssland samt en starkare dollar tyder på att veteexporten kommer att öka vilket bör leda till ytterligare fall i vetepriset. Vi skulle kunna se ett stigande vetepris som en följd av bland annat av stigande oljepriser, en lägre dollar och handelssanktioner. Inget av detta ser ut att ske inom en nära framtid.

På endast två månader har vi sett en stor skillnad i förutsättningarna för vetepriset. Storbritannien har nu röstat för att lämna EU, GBP och EUR har försvagats kraftigt mot USD, och oljepriserna faller nu till följd av oro om överutbud. Som ett resultat ser vi hur vetepriset trendat ned till allt lägre nivåer.

Vetepriset faller

Brexit har i grunden förändrat karaktären för vetehandeln. Traditionellt sett har USA varit en veteexportör, men svagare valutor i Storbritannien och Europa gör nu exporten från dessa länder mycket mer attraktivt. Under mars 2016, tre månader innan Brexit, steg veteexporten från Storbritannien till sin högsta nivå på fyra år vilket kan förklaras av att värdet på det brittiska pundet har rasat.

Omvänt innebär en svagare valuta att ett priskrig kan uppstå när producenter över hela Storbritannien och Europa försöker att konkurrera. FN rapporterar att Ryssland kommer att få en rekordskörd av vete under 2016, och att landets handel med Kina kommer att öka. Det sistnämnda beror på att Kinas AQSIQ-regulator gett Ryssland möjlighet att sälja korn på den kinesiska marknaden. Detta kommer att ha en negativ påverkan för de europeiska producenterna som inte kommer att kunna konkurrera med Rysslands volymer och priser. De europeiska producenterna kommer istället att tvinga vända sig till den amerikanska marknaden eftersom de svagare europeiska valutorna gör europeisk export mer attraktiv.

Den amerikanska veteproduktionen beräknas uppgå till 1,63 miljarder bushels för vintern 2016/2017, en ökning med nitton (19) procent sedan året innan. De amerikanska producenterna har bland annat riktat in sig på den asiatiska marknaden, där bland annat Taiwan köpt 100 000 ton vete från USA under juni 2016.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top