Maj månad närmade sig nollan

Med stora mängder snö väntande i fjällen sjönk elpriset på elmarknaden för maj till rekordlåga 8,34 EUR/MWh. Priset lokalt i södra Norge låg på strax över noll, sannolikt ett bottenrekord för elmarknaden.

Entelios

Under ett normalt år smälter snön i övergången mellan april och maj. I år är mycket annorlunda, inklusive vädret, och snösmältningen startar inte på allvar förrän i början av juni. Detta gav utrymme för att bereda plats i vattenmagasinen så att det finns mer kapacitet att ta emot överskottet som kommer att flöda in de närmaste veckorna.

Låga priser ger stopp i kärnkraftsproduktion

Flera kärnkraftsanläggningar tog en extra paus i maj, både på grund av låga priser och på att pandemin har gjort att planerat underhåll tar längre tid. Men inte ens en lägre kärnkraftsproduktion räckte för att hindra priserna från att rasa till rekordlåga nivåer.

Lägre förbrukning till följd av corona

Hela maj präglades förstås starkt av nedstängda företag och reducerad elförbrukning till följd av åtgärderna för att förhindra smittspridning. Samtidigt ser vi att energiförbrukningen i Norge inte gick ner lika mycket som i en rad andra europeiska länder. Detta kan till viss del förklaras av att Norges elintensiva industri har tuffat på ungefär som vanligt i maj.

Mycket låga gaspriser

Den stora bilden är ändå väldigt tydlig att coronasituationen har orsakat fullt stopp för många aktörer och därmed en betydligt lägre aktivitet i hela Europa. På kontinenten är gas en större energibärare än el och gaspriserna har under loppet av maj sjunkit ända ner till botten. Gasmarknaden var mättad redan innan pandemin gjorde sitt intåg i Europa och de låga gaspriserna ledden även till mycket låga europeiska elpriser i maj.
Detta fortplantade sig omedelbart till de nordiska elpriserna, eftersom det nordiska kraftöverskottet gick på export söderut i maj och därmed måste prissättas därefter.

Rekordlåga dagspriser i södra Norge

Därmed avslutades även maj med historiska bottennoteringar på den norska marknaden. I slutet av maj låg kraftpriset i södra Norge på strax över noll öre. Aldrig tidigare har vi sett lägre lokala priser i dessa områden. 

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top