Läget på elmarknaden

Både spot-och terminspriserna ökade under augusti månad. Högre elförbrukning, begränsad överföringskapacitet, högt kolpris och låg tillgänglighet av kärnkraft är några av anledningarna.

Ytterligare nyheter på elmarknaden denna månad är att både brist och överskott oroar elcertifikatmarknaden och att färdigställandet av sydvästlänken har försenats.

Spotmarknaden

Indelning Sveriges elprisområdenI augusti återvände de flesta till sina arbetsplatser. När arbetsaktiviteten ökade gjorde elförbrukningen likaså. Och elpriset följde efter. Spotpriset steg med 8% i augusti jämfört med föregående månad.

På grund av begränsningar i överföringskapacitet i Norden var det stora prisskillnader mellan Sveriges olika elprisområden i augusti. På grund av begränsningarna stängdes elkraft från norra Norge in i landet. Konsekvensen blev att södra Sverige inte hade möjlighet att importera den billigare elkraften norrifrån vilket innebar att elpriset i detta område hölls uppe.

Trots ett bättre hydrologiskt läge var spotpriset 11% högre i augusti i år än augusti 2016. Men på grund av ett mycket högre kolpris blev elpriserna också betydligt högre. Ytterligare anledningar till de högre priserna 2017 var låg tillgänglighet av kärnkraft i kombination med den begränsade överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge.

Terminsmarknaden

I augusti fortsatte terminspriserna uppåt och nådde rekordnivåer.

Terminskontraktet för 2018 var uppe på 2-årshögsta under månaden. Terminspriserna för höstkontrakten ökade i augusti då revideringen av de svenska och finska kärnkraftverken dragit ut på tiden och väntas fortsätta en bit in hösten.

Även priserna för de längre terminskontrakten har stigit. En huvudsaklig anledning är Kinas stora efterfrågan på kolkraft som drivs på av landets fortsatta problem med vattenkraft. Problemen med vattenkraften beror på översvämningar i landet i kombination med en värmebölja som ökat efterfrågan på el.

Samtidigt har det funnits en oro för kärnkraften i Frankrike. Oron beror på att Frankrike, på grund av säkerhetsproblem, varit tvungna att stänga flera av sina kärnkraftverk. Om säkerhetsproblemen fortsätter kan detta innebära att landet inte kommer kunna producera kärnkraft under vintern och därmed blir tvungna att köpa in tysk kolkraft vilket i sin tur riskerar att höja elpriserna i Norden.

Både brist och överskott oroar elcertifikatmarknaden

Det har inte varit mycket rörelse på elcertifikatmarknaden den senaste tiden. Men det är stora skillnader på elcertifikatspriserna beroende på när certifikaten ska användas. För de elcertifikat som ska utnyttjas i nära tid, det vill säga inom de närmsta två åren, finns det en oro för brist på certifikat. För de elcertifikat som ska användas längre fram i tiden präglas marknaden istället av oro för överskott av certifikat. Brytpunkten mellan brist och överskott är 2020 då Sverige har valt att utvidga systemet med 18 TWh fram till 2030.

Sydvästlänken försenas

Färdigställandet av Sydvästlänken, en likströmsförbindelse som ska gå mellan Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne, har återigen försenats. Förseningen beror på fortsatta förseningar hos leverantören GE Grid.

När Sydvästlänken är färdig ska kabeln öka överföringskapaciteten mellan SE3 och SE4 med 25 procent. Genom förbindelsen kommer det bli möjligt att exportera mer vatten-och kärnkraft söderut, något som kommer minska prisskillnaderna mellan Sveriges elprisområden.

Mikael Söderman
Sverigechef, Nordic Green Energy

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top