Oljan går mot 60 USD i slutet av året, sedan mot 80 USD

Oljepriset kommer att handlas till 56 USD per fat i genomsnitt under fjärde kvartalet, där vi kan räkna med ett pris på 60 USD vid slutet av året. Efter det är en prisuppgång mot 80 USD per fat fram till år 2020 trolig. Det säger den norska oljeanalytikerna Thina Saltvedt på Nordea. Hon ser en stigande efterfrågan under många år framåt för att världen sedan ska nå en efterfrågetopp på olja någon gång före 2030.

På kortare sikt är det fortsatt produktionsbegränsningar inom OPEC som är i fokus samt dess förhållande till Ryssland. Även USA och skifferproducenterna där är något som har stor påverkan på oljepriset.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top