Connect with us

Nyheter

Läget på elmarknaden – januari 2018

Published

on

Elledningar

Elledning som levererar energi gratisI januari ökade både spotpriserna och priserna på terminskontrakten nära i tid. Även priserna på elcertifikaten steg något under månaden. Däremot sjönk priserna på terminskontrakten längre fram i tiden. Det skriver Mikael Söderman, Sverigechef för Nordic Green Energy, och fortsätter nedan.

Spotmarknaden

Efter en mild december drog kylan och vintern in över Sverige i januari. Det kallare vädret bidrog till en ökad elförbrukning i landet, vilket ledde till att spotpriset steg med 5 % under månaden. Förutom den tilltagande kylan under månaden minskade vindkraftsproduktionen, vilket var ytterligare en anledning till det stigande spotpriset. Den höga kärnkraftsproduktionen i Sverige höll dock tillbaka prisökningen något.

Spotpriset i SE4 (södra Sverige), som vanligtvis ligger högre än elpriserna i resten av Sverige, höll sig i januari närmre prisnivåerna i de andra prisområdena. Anledningen var en veckas uppehåll i överföringen av el via NordBalt-sjökabeln (den kabel som överför el mellan Sverige och Litauen) på grund av kabelfel.

I januari låg spotpriserna under det nordiska systempriset i alla prisområden i Sverige.

Terminsmarknaden

I januari steg priserna på terminskontrakten nära i tid. Det kalla och torra vädret bidrog till att den hydrologiska balansen försvagades, vilket reducerade överskottet av vattenkraft något.

Priserna för kontrakten längre bort i tid sjönk däremot något. En betydande orsak var att den regering som kommer bildas i Tyskland planerar att fortsätta landets kolkraftsproduktion och därmed skjuta upp miljömålet om att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 % till 2020 (från 1990 års nivå). Eftersom kolkraften är billigare att producera än ersättande energislag påverkar det elpriset nedåt.

I januari steg samtidigt priset på utsläppsrätter till sin högsta nivå på sex år. Anledningen var att efterfrågan på kolkraft förväntades vara hög på grund av det kalla vädret. Även priset på kol steg under månaden. Ökningen berodde till stor del på att kolen är dollarnoterad och under månaden försvagades valutan

Den nordiska terminsmarknaden följer i princip alltid prisutvecklingen på kol. Men trots att priset på utsläppsrätter och kolkraft steg under januari sjönk terminspriserna.

Elcertifikat

Elcertifikatpriserna steg kraftigt i januari och är nu på samma nivå som i våras. En av anledningarna är att efterfrågan på el och därmed elcertifikat ökat på grund av det kallare vintervädret. Men även höjda kvotnivåer och sjunkande överskott av certifikat har bidragit till de höjda priserna.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *