Följ oss

Nyheter

Läget på elmarknaden – februari 2018

Publicerat

den

Nu utökar banken sitt utbud och lanserar som första aktör möjligheten att ta en position med fem gångers hävstång.
Mikael Söderman Sverigechef, Nordic Green Energy

Mikael Söderman,
Sverigechef, Nordic Green Energy

I februari rusade spotpriserna. Även priserna på terminskontrakten nära i tid ökade markant. De höga elpriserna berodde främst på väderfenomenet ”plötslig stratosfärisk uppvärmning” som spred låga temperaturer över en stor del av Europa. Det skriver Mikael Söderman, Sverigechef på Nordic Green Energy, och fortsätter nedan.

Spotmarknaden

Det ovanligt kalla vädret i februari orsakade onormalt höga spotpriser för månaden. Priset steg med 24 % jämfört med januari och prisnivån var den högsta sedan november 2016. En anledning till de stigande priserna var att de låga temperaturerna bidrog till hög elproduktion. En annan anledning var en låg vindkraftsproduktion under månaden.

Temperaturerna var som lägst i slutet av månaden samtidigt som elkonsumtionen steg till årets högsta. Under denna period var det låg elproduktion i hela Norden och Svenska kraftnät blev tvungna att aktivera effektreserven.

Terminsmarknaden

Även på terminsmarknaden höjdes elpriserna avsevärt för kontrakten nära i tid. de höga elpriserna berodde också här på det kalla och torra vädret som bidrog till lägre nivåer i vattenmagasinen och därmed försvagade vattenresurser.

Priserna för terminskontrakten längre fram i tiden förändrades däremot inte lika mycket. Kolpriset, som har stor påverkan för kontrakten längre fram i tiden, sjönk något i februari. Anledningen var att det fanns en balans i utbud och efterfrågan på kol under februari.

I slutet på månaden steg dock priserna på utsläppsrätter på grund av ökad efterfrågan. Och den 27 februari godkände EU:s ministerråd formellt en reform för att minska överskottet av utsläppsrätter, något som kommer bidra till ytterligare prisökningar.

Elcertfikatmarknaden

Priserna på elcertifikat steg ytterligare under februari och nådde priser över 100 SEK/MWh. Detta berodde på månadens kalla och nederbördsfattiga väder, relativt lite vind och ett sjunkande överskott på elcertifikat till följd av höjd kvotplikt.

Kyligt väderfenomen bakom högt elpris

I februari ökade elpriserna markant. Detta berodde till stor del av väderfenomenet ”plötslig stratosfärisk uppvärmning” som enligt Fredrik Cronvall, meteorolog på SMHI, innebär att det lågtryck i stratosfären som låser kylan över Arktis försvunnit. På så sätt bryter sig kall luft loss och sprider sig över Europa. Väderfenomenet inträffar endast vintertid och med flera års mellanrum. Men vanligtvis blir konsekvenserna inte så påtagliga som de varit detta året.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakaobönder i Brasilien gör sig redo för en comeback

Publicerat

den

Kakao och choklad

En gång var Brasilien en framstående global leverantör av kakao, men sedan förlorade landet allt till en träddödande sjukdom som decimerade skördarna på 1980-talet. Nu gör kakaobönderna i Brasilien sig redo för en comeback. Det strömmar in nya pengar i kakaoindustrin, producenter ger sig in i nya områden och traditionella odlare får ekonomiskt stöd. De har stöd av jättar som Cargill och en investeringsfond skapad av Vale.

Brasilien strävar efter att fördubbla kakaoproduktionen i landet till 2030. Det är ett av målen från en plan som landets kakaokommission Ceplac tillkännager denna vecka. Redan 2025 borde Brasilien producera tillräckligt för att tillfredsställa den inhemska efterfrågan. Det skulle minska Brasiliens behov av att importera kakaobönor, och hjälpa till att lindra en allvarlig global brist på chokladingrediensen.

Av alla kakaoproducerande länder har Brasilien den största tillväxtpotentialen

Utvecklingen innebär en välbehövlig lättnad för kakaomarknaden, som har drabbats av dåligt väder och växtsjukdomar hos toppodlarna Elfenbenskusten och Ghana. Bakslag har dramatiskt krympt de globala lagren, vilket gör att kakaoterminerna stigit med nästan 70 procent i år. Priset för det mest aktiva kontraktet i London stängde i fredags så högt 3 476 GBP per ton.

CocoaAction Brasil kartlade minst 24 pågående projekt för att hjälpa den lokala kakaoförsörjningskedjan, med en total investering på över 150 miljoner brasilianska reais (30,6 miljoner USD).

Brasiliens kakaoboom är redan mer än bara ett löfte. Bönder i olika delar av landet planterar nya träd, som kommer att bära frukt under de kommande två till tre åren. Kakao har blivit ett så hett ämne att även ett biobränsleföretag nu är ute efter att producera chokladingrediensen. Brasil Biofuels fokuserar på bränsle tillverkat av palmolja, men började lägga till kakaoväxter till sin plantskola i hopp om att odla 1 000 hektar nästa år.

Den brasilianska kakaoproduktionen är fortfarande en bråkdel av vad som odlas i Afrika, en kontinent som står för nästan tre fjärdedelar av den globala tillgången. Det som gör Brasilien relevant är det faktum att åtminstone några av dess bönder har möjlighet att svara på en ökad global efterfrågan genom att öka utbudet. Många bönder i Afrika lever under fattigdomsgränsen och deras lön bestäms av myndigheterna, så de kan inte dra nytta av högre terminspriser. Producenterna behöver pengar för att investera, särskilt som nya europeiska regler kräver utgifter för spårbarhet för att bevisa att grödor inte odlades i avskogad mark.

En större brasiliansk produktion kan få ner kakaopriserna, även om det bara skulle vara en faktor på lång sikt. För närvarande fortsätter priserna att drivas av de dåliga utsikterna i Västafrika.

Det kanske största hotet mot Brasiliens ambitiösa kakaoplaner ligger fortfarande i trädhälsan. Mer än 30 år efter det första dödliga utbrottet förföljer en ny sjukdom som kallas witch’s broom landets kakaobönder.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tre rytmer sammanfaller för guldpriset i mars 2024

Publicerat

den

Teknisk analys på guldpriset

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på guldpriset inför 2024 och det är hela tre separata rytmer som sammanfaller under mars 2024 vilket gör det hela mycket spännande. Den långsiktiga trenden för guldpriset, dvs under de kommande åren, är positiv och ser ut att bli en förändring från den rörelse i sidled vi har sett under en längre tid.

Teknisk analys på guldpriset av Ingemar Carlsson
Fortsätt läsa

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Populära