Kina blir världens näst största importör av LNG

Under 2017 blev Kina blir världens näst största importör av LNG, flytande naturgas, sedan landet överträffade Sydkoreas import. Uppgifterna kommer från data från IHS Markit och officiell kinesisk statsstatistik. Den kinesiska importen av LNG uppgick i genomsnitt till 5 miljarder kubikfot per dag (Bcf/d) år 2017. Den kinesiska importen överträffades endast av Japan, vars import under 2017 uppgick till 11 Bcf/d.

Importen av LNG till Kina, som drivs av regeringens politik som syftar till att minska luftföroreningar, ökade med 1,6 Bcf/d, motsvarade 46 procent under 2017. Under december 2017 uppgick Kinas månatliga import till 7,8 Bcf/d.

Kinas import av naturgas har ökat för att möta landets ökade inhemska naturgasförbrukning, som främst drivits av miljöpolitiken. Kina håller på att övergå från koleldad elproduktion till naturgaseldad elproduktion. I de norra provinserna av Kina som traditionellt varit beroende av koluppvärmning på vintern har de kinesiska myndigheterna uppmuntrat till användandet av naturgaseldade pannor istället.

Länderna som importerar mest LNG

Källa: GIIGNL LNG reports (2013-16), Global Trade Tracker export-import trade statistics (2017) och IHS Markit.

Begränsad lagringskapacitet

Lagringskapaciteten för naturgas i Kina är relativt begränsad, och beräknas endast uppgå till tre procent av landets naturgasförbrukning. Kinas efterfrågan möts därför främst genom naturgasimport, antingen genom rörledning från Centralasien eller genom transporter av LNG. Ökningen av Kinas hushållskonsumtion hanterades av naturgasimport genom pipelines under 2017, men detta till trots uppstod en brist på naturgas i landets norra regioner. Denna brist ledde i sin tur till rekordnivåer av LNG-import under vintern 2017. Sammantaget utgjorde importen av naturgas 40 procent av Kinas 2017 naturgasförsörjning och LNG svarade för mer än hälften av importen.

Kinas tillgång på naturgas

Källa: IHS Markit, China National Development and Reform Commission, China Customs, National Bureau of Statistics.

14 hamnar tar emot importen

Kina har 17 LNG-importterminaler vid 14 hamnar längs kusten vilka tillsammans har en kombinerad förgasningskapacitet på 7,4 Bcf/d. Under åren mellan 2013 till och med 2016 uppgick kapacitetsutnyttjandet till cirka 50 procent. Under 2017 steg emellertid denna siffra kraftigt, till 69 procent.

Kinas import av LNG och importkapacitet

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

Kallare än normalt vinterväder ökade efterfrågan på naturgas. Detta fick LNG-importterminalerna Kinas i norra och centrala kustregionerna att öka kapaciteten med 30 % respektive 20 % i december 2017.

Kinas import och importkapacitet för LNG per region

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

EIA förväntar sig att naturgaskonsumtionen i Kina fortsätter att öka på grund av ekonomiska orsaker, men också på grund av landets miljöpolitik. Import och ökad inhemsk produktion kommer att användas för att möta den växande efterfrågan.

Kinas import av LNG per region och terminal

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

Kinas LNG-importkapacitet förväntas nå 11,2 Bcf/d före 2021, när kapacitetsutökningar vid befintliga terminaler och nya terminaler som för närvarande är under uppbyggnad är färdiga. EIA förväntar sig också att Kinas import av naturgas genom rörledningar kommer att öka, särskilt när rörledningen Power of Siberia från Ryssland tas i bruk i slutet av 2019.

USAs LNG-export till Kina ökade avsevärt 2017. Den steg från 17,2 miljarder år 2016 till 103 miljarder under 2017. Kina svarade därmed för nästan 15 procent av den amerikanska LNG-exporten 2017. Endast Mexiko och Sydkorea var mottagare av större mängder amerikansk naturgas än Kina.

I november 2017 tecknade USA och Kina flera preliminära avtal om amerikansk LNG-export till Kina, inklusive export från Sabine Pass på Gulf Coast of Louisiana, det fullt godkända Delfin LNG-offshore-exportprojektet utanför Louisianas kust och det föreslagna Alaska LNG-projektet.

I februari 2018 tecknade Cheniere Energy och China National Petroleum Corporation två långsiktiga kontrakt för leverans av LNG från Sabine Pass och uppbyggnaden av en ny LNG anläggning nära Corpus Christi, Texas.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top