Följ oss

Nyheter

Kina blir världens näst största importör av LNG

Publicerat

den

Under 2017 blev Kina blir världens näst största importör av LNG, flytande naturgas, sedan landet överträffade Sydkoreas import. Uppgifterna kommer från data från IHS Markit och officiell kinesisk statsstatistik. Den kinesiska importen av LNG uppgick i genomsnitt till 5 miljarder kubikfot per dag (Bcf/d) år 2017. Den kinesiska importen överträffades endast av Japan, vars import under 2017 uppgick till 11 Bcf/d.

Importen av LNG till Kina, som drivs av regeringens politik som syftar till att minska luftföroreningar, ökade med 1,6 Bcf/d, motsvarade 46 procent under 2017. Under december 2017 uppgick Kinas månatliga import till 7,8 Bcf/d.

Kinas import av naturgas har ökat för att möta landets ökade inhemska naturgasförbrukning, som främst drivits av miljöpolitiken. Kina håller på att övergå från koleldad elproduktion till naturgaseldad elproduktion. I de norra provinserna av Kina som traditionellt varit beroende av koluppvärmning på vintern har de kinesiska myndigheterna uppmuntrat till användandet av naturgaseldade pannor istället.

Länderna som importerar mest LNG

Källa: GIIGNL LNG reports (2013-16), Global Trade Tracker export-import trade statistics (2017) och IHS Markit.

Begränsad lagringskapacitet

Lagringskapaciteten för naturgas i Kina är relativt begränsad, och beräknas endast uppgå till tre procent av landets naturgasförbrukning. Kinas efterfrågan möts därför främst genom naturgasimport, antingen genom rörledning från Centralasien eller genom transporter av LNG. Ökningen av Kinas hushållskonsumtion hanterades av naturgasimport genom pipelines under 2017, men detta till trots uppstod en brist på naturgas i landets norra regioner. Denna brist ledde i sin tur till rekordnivåer av LNG-import under vintern 2017. Sammantaget utgjorde importen av naturgas 40 procent av Kinas 2017 naturgasförsörjning och LNG svarade för mer än hälften av importen.

Kinas tillgång på naturgas

Källa: IHS Markit, China National Development and Reform Commission, China Customs, National Bureau of Statistics.

14 hamnar tar emot importen

Kina har 17 LNG-importterminaler vid 14 hamnar längs kusten vilka tillsammans har en kombinerad förgasningskapacitet på 7,4 Bcf/d. Under åren mellan 2013 till och med 2016 uppgick kapacitetsutnyttjandet till cirka 50 procent. Under 2017 steg emellertid denna siffra kraftigt, till 69 procent.

Kinas import av LNG och importkapacitet

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

Kallare än normalt vinterväder ökade efterfrågan på naturgas. Detta fick LNG-importterminalerna Kinas i norra och centrala kustregionerna att öka kapaciteten med 30 % respektive 20 % i december 2017.

Kinas import och importkapacitet för LNG per region

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

EIA förväntar sig att naturgaskonsumtionen i Kina fortsätter att öka på grund av ekonomiska orsaker, men också på grund av landets miljöpolitik. Import och ökad inhemsk produktion kommer att användas för att möta den växande efterfrågan.

Kinas import av LNG per region och terminal

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

Kinas LNG-importkapacitet förväntas nå 11,2 Bcf/d före 2021, när kapacitetsutökningar vid befintliga terminaler och nya terminaler som för närvarande är under uppbyggnad är färdiga. EIA förväntar sig också att Kinas import av naturgas genom rörledningar kommer att öka, särskilt när rörledningen Power of Siberia från Ryssland tas i bruk i slutet av 2019.

USAs LNG-export till Kina ökade avsevärt 2017. Den steg från 17,2 miljarder år 2016 till 103 miljarder under 2017. Kina svarade därmed för nästan 15 procent av den amerikanska LNG-exporten 2017. Endast Mexiko och Sydkorea var mottagare av större mängder amerikansk naturgas än Kina.

I november 2017 tecknade USA och Kina flera preliminära avtal om amerikansk LNG-export till Kina, inklusive export från Sabine Pass på Gulf Coast of Louisiana, det fullt godkända Delfin LNG-offshore-exportprojektet utanför Louisianas kust och det föreslagna Alaska LNG-projektet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I februari 2018 tecknade Cheniere Energy och China National Petroleum Corporation två långsiktiga kontrakt för leverans av LNG från Sabine Pass och uppbyggnaden av en ny LNG anläggning nära Corpus Christi, Texas.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Minskad efterfrågan på skogsprodukter, men priserna stiger

Publicerat

den

Efterfrågan på skogsprodukter och trävaror har gått ner. Men det globala utbudet har minskat ännu mer, vilket gjort att priserna har stigit. De bakomliggande faktorerna är inte bra, men svensk skogsnäring går ändå starkt. Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar utvecklingen på marknaden. Han säger bland annat att framtiden ser ljus ut för branschen.

Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, förklarar marknaden.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kärnfull Next ska ta finsk kärnkraft för fjärrvärme till Sverige

Publicerat

den

Steady Energys SMR-reaktor för fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

​Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy, siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige skriver bolagen.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar”, säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

”Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram”, säger Sjölander.

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

”Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål,” avslutar Nyman.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor
 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet
 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad
 • Utsläppsfri produktion
 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter
 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design
 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk
 • Energi överförs via enkla värmeväxlare
 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner
 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft
 • Låga och förutsägbara driftskostnader
 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling
Fortsätt läsa

Nyheter

Driften av fem svenska kärnkraftsreaktorer kan förlängas 20 år

Publicerat

den

Forsmarks kärnkraftverk

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterligare fossilfri elproduktion in på 2060-talet, vilket gynnar omställningen inom industrin såväl som tillgången på effektiv elförsörjning till svenska konsumenter skriver Vattenfall.  

─ Kärnkraft kommer under många årtionden att spela en viktig roll i den svenska elproduktionen och det är därför av största vikt att investera inte bara i ny kärnkraft, utan även i våra befintliga reaktorer. Efter de omfattande moderniseringar som tidigare gjorts ser vi goda förutsättningar att förlänga drifttiden med ytterligare upp till 20 år, säger Torbjörn Wahlborg, ansvarig för affärsområdet Generation inom Vattenfall. 

Att förlänga drifttiden med 20 år för Forsmarks och Ringhals fem reaktorer skulle kunna ge ett tillskott av fossilfri el på sammanlagt mer än 800 TWh, vilket ungefär motsvarar dagens svenska elförbrukning under sex år. 

Efter det nu fattade inriktningsbeslutet väntar en fördjupad utredningsfas som bland annat ska göra mer detaljerade kostnadsberäkningar och en analys av identifierade risker vad gäller bland annat kompetens och leverantörer. Efter detta kan ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Huvuddelen av nödvändiga investeringar planeras ske under 2030-talet. 

Stora fördelar med förlängd drifttid 

─ Förstudien som genomförts visar att det är samhällsekonomiskt effektivt att nyttja investeringar som redan är gjorda och som bidrar till ett elsystem med låga koldioxidutsläpp. Att förlänga drifttiden för befintliga reaktorer medför inte heller några komplexa tillståndsprocesser och vi bedömer även att det tillkommande kärnavfallet ryms inom systemet för kärnavfall från befintliga reaktorer, säger Björn Linde, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB.  

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För att förlänga drifttiden görs investeringar på uppskattningsvis 40-50 miljarder kronor för utbyte eller renovering av system och komponenter. Bland tekniska behov kan nämnas renovering eller utbyte av komponenter som turbiner, kondensorer, generatorer, liksom modernisering av styr- och kontrollsystem. Investeringar krävs även i bland annat ställverk och elledningar, anläggningsbyggnader och annan infrastruktur. 

Fakta:

– Forsmark har tre reaktorer med en årlig produktionskapacitet på omkring 25 TWh el. Vattenfall äger 66 procent av Forsmarks Kraftgrupp. Mellansvensk Kraftgrupp äger 25,5 procent med Fortum som största delägare och därutöver äger Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 8,5 procent. 

– Ringhals har två reaktorer med en årlig produktionskapacitet på närmare 17 TWh. Vattenfall äger 70,44 procent och Uniper (Sydkraft Nuclear Power) 29,56 procent av Ringhals AB. 

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära