Följ oss

Nyheter

Kina blir världens näst största importör av LNG

Publicerat

den

Under 2017 blev Kina blir världens näst största importör av LNG, flytande naturgas, sedan landet överträffade Sydkoreas import. Uppgifterna kommer från data från IHS Markit och officiell kinesisk statsstatistik. Den kinesiska importen av LNG uppgick i genomsnitt till 5 miljarder kubikfot per dag (Bcf/d) år 2017. Den kinesiska importen överträffades endast av Japan, vars import under 2017 uppgick till 11 Bcf/d.

Importen av LNG till Kina, som drivs av regeringens politik som syftar till att minska luftföroreningar, ökade med 1,6 Bcf/d, motsvarade 46 procent under 2017. Under december 2017 uppgick Kinas månatliga import till 7,8 Bcf/d.

Kinas import av naturgas har ökat för att möta landets ökade inhemska naturgasförbrukning, som främst drivits av miljöpolitiken. Kina håller på att övergå från koleldad elproduktion till naturgaseldad elproduktion. I de norra provinserna av Kina som traditionellt varit beroende av koluppvärmning på vintern har de kinesiska myndigheterna uppmuntrat till användandet av naturgaseldade pannor istället.

Länderna som importerar mest LNG

Källa: GIIGNL LNG reports (2013-16), Global Trade Tracker export-import trade statistics (2017) och IHS Markit.

Begränsad lagringskapacitet

Lagringskapaciteten för naturgas i Kina är relativt begränsad, och beräknas endast uppgå till tre procent av landets naturgasförbrukning. Kinas efterfrågan möts därför främst genom naturgasimport, antingen genom rörledning från Centralasien eller genom transporter av LNG. Ökningen av Kinas hushållskonsumtion hanterades av naturgasimport genom pipelines under 2017, men detta till trots uppstod en brist på naturgas i landets norra regioner. Denna brist ledde i sin tur till rekordnivåer av LNG-import under vintern 2017. Sammantaget utgjorde importen av naturgas 40 procent av Kinas 2017 naturgasförsörjning och LNG svarade för mer än hälften av importen.

Kinas tillgång på naturgas

Källa: IHS Markit, China National Development and Reform Commission, China Customs, National Bureau of Statistics.

14 hamnar tar emot importen

Kina har 17 LNG-importterminaler vid 14 hamnar längs kusten vilka tillsammans har en kombinerad förgasningskapacitet på 7,4 Bcf/d. Under åren mellan 2013 till och med 2016 uppgick kapacitetsutnyttjandet till cirka 50 procent. Under 2017 steg emellertid denna siffra kraftigt, till 69 procent.

Kinas import av LNG och importkapacitet

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

Kallare än normalt vinterväder ökade efterfrågan på naturgas. Detta fick LNG-importterminalerna Kinas i norra och centrala kustregionerna att öka kapaciteten med 30 % respektive 20 % i december 2017.

Kinas import och importkapacitet för LNG per region

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

EIA förväntar sig att naturgaskonsumtionen i Kina fortsätter att öka på grund av ekonomiska orsaker, men också på grund av landets miljöpolitik. Import och ökad inhemsk produktion kommer att användas för att möta den växande efterfrågan.

Kinas import av LNG per region och terminal

Källa: China Customs trade statistics, IHS Markit.

Kinas LNG-importkapacitet förväntas nå 11,2 Bcf/d före 2021, när kapacitetsutökningar vid befintliga terminaler och nya terminaler som för närvarande är under uppbyggnad är färdiga. EIA förväntar sig också att Kinas import av naturgas genom rörledningar kommer att öka, särskilt när rörledningen Power of Siberia från Ryssland tas i bruk i slutet av 2019.

USAs LNG-export till Kina ökade avsevärt 2017. Den steg från 17,2 miljarder år 2016 till 103 miljarder under 2017. Kina svarade därmed för nästan 15 procent av den amerikanska LNG-exporten 2017. Endast Mexiko och Sydkorea var mottagare av större mängder amerikansk naturgas än Kina.

I november 2017 tecknade USA och Kina flera preliminära avtal om amerikansk LNG-export till Kina, inklusive export från Sabine Pass på Gulf Coast of Louisiana, det fullt godkända Delfin LNG-offshore-exportprojektet utanför Louisianas kust och det föreslagna Alaska LNG-projektet.

I februari 2018 tecknade Cheniere Energy och China National Petroleum Corporation två långsiktiga kontrakt för leverans av LNG från Sabine Pass och uppbyggnaden av en ny LNG anläggning nära Corpus Christi, Texas.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Oljejättar drar sig ur prospekteringsprojekt i Mexiko

Publicerat

den

Oljejättarna Chevron och Repsol har slutat prospektera vid två offshoreblock i Mexikos territorialvatten eftersom tidigt arbete antydde att det inte finns tillräckligt med resurser för motivera en fortsatt prospektering av dessa offshoreblock.

De två företagen hade vunnit rättigheterna att utforska blocken vid ett anbud under Mexikos tidigare administration, rapporterade Reuters.

Chevron sade till den mexikanska energiregulatorn att dess arbete vid djupvattenblocket i delstaten Tabasco inte hade gett några lovande resultat. Repsol har aldrig genomfört något meningsfullt prospekteringsarbete vid det grundvattenblock som företaget hade vunnit, enligt den mexikanska kolvätekommissionen – branschtillsynsmyndigheten.

De två företagen är bara de senaste i en lista över utländska oljebolag som vunnit prospekteringsrättigheter och nu återlämnar dem, noterade Reuters i sin rapport. Listan inkluderar BP, Shell och TotalEnergies. Vissa företag har returnerat mer än ett block till den mexikanska staten.

Pena-Nieto-regeringen hade stora ambitioner om Mexikos oljeindustri och lutade sig hårt mot utländska supermajors för att gå i spetsen för en ökning av produktionen. Antalet faktiska upptäckter har emellertid varit mindre än vad den mexikanska regeringen och de utländska prospektörerna hoppats på.

En av dessa upptäckter går emellertid framåt. Trionfältet upptäcktes 2012 och fick nyligen ett sista klartecken från sina majoritetsaktieägare, Australiens Woodside Energy. Woodside äger 60 procent av Trionfältet, medan de återstående 40 procent ägs av Mexikos statliga oljebolag, Pemex. Pemex gick med Woodside in i projektet fem år efter upptäckten eftersom Woodside saknade resurser att utveckla Trion på egen hand.

Woodside förväntar sig en hög avkastning med en kort återbetalningstid på fyra år vid ett budgeterat oljepris om 70 dollar. De reserver som projektet kommer att utnyttja uppskattats till 479 miljoner fat oljeekvivalenter i olja och gas

Woodsides andel uppgår till 287 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt Pemex uppskattningar är Trions bruttoutvinningsbara reserver 485 miljoner fat oljeekvivalenter.

Fortsätt läsa

Nyheter

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden

Publicerat

den

Världen arbetar hårt med att ställa om till att släppa ut mindre koldioxid och i det arbetet ingår många delar. Två centrala delar är vätgas och energiöverföring. Något som knyter detta samman är ammoniak, vilket kan sägas vara en variant av vätgas som dels kan användas i sin egen rätt och dels är det en form som gör att vätgas kan transporteras runt om i världen.

IVA har hållit ett seminarium om ammoniak där tre olika personer håller föredrag och svarar på frågor. Det är intressant med många detaljer som blir belysta. Men förvänta dig inga slagkraftiga budskap om enkla och revolutionerande lösningar, här handlar det mer om hur vi praktiskt kan ta oss framåt.

Ammoniak – möjliggörare för global handel med vätgas
Produktion av vätgas från ammoniak, teknik och kommersiellt tillgängliga processer.
Henrik Larsen, KBR

Omställning och reduktion av CO2 i Stenungssund
Hur kan ammoniak bidra? Hur står den sig mot andra tekniker?
Lars Pettersson, Borealis

Vätgas avgörande del av Volvos omställning
Vilken roll kan ammoniak som vägasbärare spela?
Monica Johansson, Volvo Group

Två timmar om hur ammoniak passar in på energimarknaden
Fortsätt läsa

Nyheter

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Publicerat

den

Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenfall inleder därför arbetet med fastighetsköp i området.

─ Vi tar just nu konkreta steg i arbetet med att planera byggande av ny kärnkraft vid Ringhals. Vi inleder bland annat en process för att köpa fastigheter på Väröhalvön för att möjliggöra förberedande arbeten och byggnation av ny kärnkraft. Ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas dock först när vi har fått alla nödvändiga tillstånd, säger Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall.

Redan i våras startade inom ramen för den pågående förstudien om små modulära reaktorer vid Ringhals arbetet för en miljökonsekvensbeskrivning, vilket bland annat innebär fältstudier och markundersökningar i området runt Ringhals. Under sommaren inledde Vattenfall också en upphandlingsprocess för att välja leverantör och reaktortyp.

─ Förstudien beräknas vara klar i slutet av 2023 och är en del i Vattenfalls beslutsunderlag för tillståndsansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Målsättningen är att ha en första reaktor i drift under tidigt 2030-tal, säger Desirée Comstedt.

Som en del i planeringen av ny kärnkraft genomför delar av Vattenfalls ledning under hösten resor till länder som är i färd med att bygga ny kärnkraft för att ta del av deras erfarenheter.

─ Vi vill få del av internationella erfarenheter om vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat kärnkraftsprogram, oavsett om det gäller SMR eller storskaliga reaktorer. Vi vill bygga ny kärnkraft i Sverige om förutsättningarna finns och genom att träffa många olika aktörer som är involverade i kärnkraftsprogram, till exempel energiföretag, myndigheter och teknikleverantörer, vill vi förstå hur det är möjligt att hantera risker, säger Desirée Comstedt.

Vattenfall äger redan mark på Väröhalvön, de nu berörda fastighetsägarna och hyresgästerna har kontaktats.

Fortsätt läsa

Populära