Kommer vetepriset att stiga under 2020?

En fråga som är av stort intresse för de flesta jordbrukare är om vetepriset kommer att stiga under 2020? Ja egentligen varje år. Professionella marknadsbedömare spår att den globala efterfrågan på vete kommer att stiga vilket talar för detta. En stramare produktion ger ett minskat utbud från de stora veteproducenterna vilket också har en positiv effekt på priserna.

Vete är ett spannmål som föder världen. Bröd är en populär stapelvara världen över och huvudingrediensen är vete. Denna råvara startade året starkt efter låga priser under den första halvan 2019. Vetepriset har historiskt sett uppvisat perioder av hög volatilitet. Under 2008 noterades priset så högt som 12 USD per bushel, och 2012 handlades vete till 9,11 USD per bushel. Dessa prisnivåer har inte noterats sedan dess.

Det lägsta priset ser vi 2016, när vete handlades till 3 USD per bushel. Den senaste toppnoteringen var 5,6 USD per bushel som noterades i augusti 2018.

Vetepriset
Källa: Macro Trends

I januari 2020 handlades vete till 5,7 USD per bushel, för att sedan backa till 5,5 USD per bushel.

Den globala efterfrågan på vete spås stiga under 2020

Den globala veteproduktionen och utnyttjandet under säsongen 2018/2019 låg på 732 miljoner ton respektive 738 miljoner ton, vilket är en minskning med 30 miljoner ton i produktionen och 5 miljoner ton i utnyttjandet från föregående säsong 2017/2018.

I maj 2019 släppte USDA de förväntade prognoserna för säsongen 2019/2020. Denna rapport beräknade att den globala produktionen skulle hamna på 777 miljoner ton och den globala efterfrågan skulle uppgå till 759 miljoner ton, en ökning från föregående säsong 2018/2019. Den globala efterfrågan på vete för säsongen 2019/2020 förväntas således öka med 1,5 %, 112 miljoner ton från föregående säsong.

Världsproduktion och användning av vete
Källa: U.S. Wheat Associates
Vetekonsumtion
Källa: U.S. Wheat Associates

Vetehandeln säsongen 2019/2020 väntas uppgå till 174 miljoner ton, en ökning med 3,4 % jämfört med föregående säsong i takt med att efterfrågan på vete i Asien ökar. Asien är mottagare av 30 procent av världens veteexport. År 2020 förväntas den asiatiska efterfrågan på vete överstiga 310 miljoner ton drivet av tillväxt i genomsnittlig inkomst per capita och en ökning av efterfrågan på västerländska produkter från unga människor snarare än traditionella risbaserade produkter.

Konsumtionen av vete i Egypten förväntas öka under 2019/2020 på grund av befolkningsökningen och en ökad efterfrågan på djurfoder. Egyptens befolkning uppgår till 97,55 miljoner, med en ökning av 2 miljoner människor per år. Vetebehovet förväntas öka till 20,4 miljoner ton, jämfört med tidigare 20,1 miljoner ton under säsongen 2018/2019.

Stramare veteproduktion från större producenter

Den ryska veteproduktionen för säsongen 2019/2020 beräknas uppgå till 73,5 miljoner, en ökning med 3 procent från förra säsongen. Väderförhållandena och en betydande risk för att exporten begränsas kommer sannolikt att påverka den beräknade produktionen 2019/2020. Vintern i Ryssland förblir ovanligt varm och torr för vinterkornsådd eftersom temperaturen ligger över det normala intervallet. Brist på snötäcke i vissa veteodlingsregioner och brist på fukt i andra kan resultera i en låg skörd.

Ryssland exporterade 25 miljoner ton spannmål varav 20,6 miljoner ton vete under första hälften av säsongen 2019/2020. Landet förväntas exportera 45 miljoner ton spannmål under säsongen 2019/2020, en minskning med 18 procent från föregående säsong. I januari var vetepriserna högre eftersom det spreds ett rykte att Ryssland skulle komma att begränsa veteexporten. Det ryska jordbruksministeriet vill föreslå en tullkvot för spannmålsexport på 20 miljoner ton från januari till juni, som ska skrotas efter 30 juni. Ministeriets högsta prioritet är att säkerställa att den inhemska konsumtionen av vete i Ryssland bevaras. Om regeringen godkänner tullkvoterna kommer vetepriserna sannolikt att öka 2020.

Vete i Ryssland
Källa: U.S. Wheat Associates

Även USA är en stor producent av vete, men även en stor konsument. Den inhemska användningen av vete ökar dessutom. Uppgifter som USDA lämnade halvvägs genom det amerikanska regleringsåret visade att lagren för närvarande låg på 1,83 miljoner bushels, en minskning med 50 miljoner bushels från föregående år. Prognoserna för utgående lagersaldon av vete för 2019/2020 sänks med 9 miljoner bushels beroende på en ökad inhemsk konsumtion.

Vetearealen i USA har minskat under de senaste två åren, eftersom jordbrukarna säger att vetepriserna är för dåliga och att det därmed inte finns någon vinst att göra. Vetearealen år 2019 uppgick till 45,2 miljoner, en minskning med fem procent från den senaste planteringssäsongen.

Vete
Källa: AGPRO

Veteproduktionen i Australien för säsongen 2019/2020 kommer att minska på grund av en allvarlig torka och kraftiga bränder. Veteproduktionen i Australien förväntas falla 11 procent jämfört med föregående säsong. Varmt, torrt väder i stora veteproducerande regioner har orsakat den stora minskningen av veteproduktionen.

Dåliga väderförhållanden och minskat utbud från stora veteproducerande länder leder till högre vetepriser 2020.

Veteproduktionen i Indien förväntas öka 2020, men inte i en sådan omfattning att produktionen kommer att möta den globala efterfrågan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top