Följ oss

Nyheter

Kina utfärdar enorma oljeimportkvoter när landet öppnar gränserna igen

Publicerat

den

Fat med olja

Kinas oljeefterfrågan kan snart återhämta sig när landet öppnar efter nästan tre års nedstängning för covid. De kinesiska myndigheterna har utfärdat ett stort antal importkvoter vilket ger oberoende raffinaderier rätten att importera råolja. 

Kinas senaste utfärdande av importkvoter för råolja för raffinaderier tillåter 44 privata raffinaderier att importera 111,82 miljoner ton råolja sa råvaruhandlare som är bekanta med den kinesiska politiken till nyhetsbyrån Bloomberg på måndagen. Oberoende raffinaderier tillåts importera vissa volymer råolja i flera omgångar varje år, där kvantiteterna fastställs av den kinesiska regeringen. I oktober förra året utfärdade Kina tillstånd för 21 raffinaderier att importera 20 miljoner ton råolja för 2023, vilket innebär att landet nu har utfärdat 132 miljoner ton råoljeimport.

Kvoterna för i år uppgår således redan 132 miljoner ton, jämfört med 109 miljoner ton råoljeimportkvoter som utfärdades vid denna tidpunkt förra året, enligt Bloomberg. Detta tolkas som att landet förväntar sig att efterfrågan på råolja ska stiga.

Kinas återöppning förväntas driva på en ökning av efterfrågan på bränsle

Kinas gränser som öppnades igen i helgen efter nästan tre år bidrog till att oljepriserna steg med 3 procent tidigt på måndagen. Råvarumarknaden förväntar sig att resandet kommer att ta fart under de kommande veckorna och runt det kinesiska nyåret som firas den 22 januari.

Tidigt på måndagen steg priset på Brent-oljal till över 80 dollar per fat igen då en ökad optimism om Kinas efterfrågan övertrumfade rädslan för den lågkonjunktur som hotar.

Som ett annat tecken på att Kinas raffinaderier kan importera och bearbeta ytterligare råolja under de kommande månaderna har kinesiska myndigheter godkänt export av bensin, diesel och flygbränsle på totalt 18,99 miljoner ton. Siffran motsvarar en ökning med 46 procent jämfört med de av de exportkvoter på 13 miljoner ton bränsle som kinesiska myndigheter utfärdade i den första batchen för 2022, berättade konsultföretag baserade i Kina för Reuters förra veckan.

Den senaste omgången av bränsleexportkvoter signalerar Kinas vilja att fortsätta att stödja raffinaderiernas genomströmning och behålla de goda raffineringsmarginalerna i Asien medan den inhemska efterfrågan fortfarande är svag.

Nyheter

De globala sockerpriserna kan stiga när den indiska produktionen sjunker

Publicerat

den

Sockerrör

Sockerpriserna över hela världen kan skjuta i höjden ytterligare på grund av en nedgång i produktionen i Indien, världens största sockerproducent – och exportrestriktioner som införts av den indiska regeringen.

De globala sockerpriserna har redan stigit till nära sin högsta nivå på mer än ett decennium. Ett pound råsocker handlas för närvarande till nästan 26 amerikanska cent. Det är en kraftig uppgång från de cirka 17 amerikanska cent per pound som denna råvara handlades till i maj 2013.

Den indiska regeringen har begränsat exporten för den pågående sockerproduktionscykeln, som sträcker sig från oktober till september varje år, till 6,1 miljoner ton. Om något nytt tillstånd för export beviljas kommer det att ske i december 2023 efter att ha räknat in primärproduktionsuppskattningar för den nya säsongen från oktober 2023 till september 2024.

Kommer när produktionen minskar i Kina och Thailand 

Enligt All India Sugar Trade Associations har 5,7 miljoner ton av den tillåtna kvoten redan exporterats, och resten förväntas vara utsänd senast den 25 maj. Den förväntade exportbegränsningen när taket har nåtts innebär att ytterligare indiska försändelser kommer att skickas ut först 2024. Denna frånvaro av en nyckelleverantör på den globala marknaden kommer då vid en tidpunkt då produktionen också har minskat i länder som Kina och Thailand.

Indien exporterade rekordhöga 11,2 miljoner ton socker under säsongen 2021-2022, med sändningar som skickades till länder som Indonesien, Malaysia, Bangladesh, Sudan, Somalia och Förenade Arabemiraten. Indien förväntades producera omkring 38,5 miljoner ton 2022-2023, men denna uppskattning sänktes till 36,8 miljoner ton av Indian Sugar Mills Association (ISMA) den 26 april 2023.

Dessa siffror inkluderar socker som används för etanolproduktion, vilket indikerar att den faktiska produktionsuppskattningen av sötningsmedlet bara är 32,8 miljoner ton. Detta skall ställas mot en årlig inhemsk konsumtion på cirka 27,5 miljoner ton. Minskningen av produktionen är till stor del ett resultat av väderrelaterade störningar i Maharashtra, en viktig stat som odlar sockerrör. Preliminära siffror visar att produktionen där har minskat med omkring 15 procent i den nuvarande produktionscykeln.

Begränsat utbud tvingar sockerbruken att stänga

Den 15 april uppgick Indiens sockerproduktion till 31,1 miljoner ton för innevarande säsong som började i oktober 2022, en nedgång på 5,4 procent jämfört med året innan. Många sockerbruk har stängt tidigt på grund av begränsad tillgång till sockerrör.

Sockerrör som odlas i Indien har en odlingscykel på 12 till 18 månader. Sockerrören planteras mestadels mellan januari och mars och skördas från december till mars året därpå.

Skörden kräver jämnt fördelat och lägligt monsunregn under juni och juli, följt av en torr period för mognad. Detta traditionella vädermönster har blivit oberäkneligt på grund av klimatförändringarna.

Nedgången i sockerproduktionen i Indien har ökat oron för stigande priser under sommarmånaderna som sträcker sig ungefär från april till juni, då efterfrågan toppar på grund av den ökade konsumtionen av kalla drycker och glass.

Det har förekommit spekulationer om att den indiska regeringen till och med skulle kunna begränsa exporten under den tilldelade kvoten på 6,1 miljoner ton. Tidningen Mint rapporterade den 8 maj om en ny plan för att stoppa transporter på cirka 85 000 ton som ännu inte lämnat de indiska kusterna.

Tillgångskrisen i Indien kommer när de globala sockerpriserna är på uppgång. De nådde sin högsta nivå sedan 2011 i slutet av april, då råsockret handlades till 27 amerikanska cent per pound. De har sedan dess mattats marginellt, men inflationstrycket är fortfarande aktivt.

I maj steg FAOs sockerprisindex med 17,6 procent från mars, den högsta nivån sedan oktober 2011, på grund av minskade produktionsförväntningar och resultat i Indien, Kina, Thailand och EU orsakade av torra väderförhållanden.

En långsam start på sockerrörsskörd i Brasilien, tillsammans med högre internationella råoljepriser, vilket kan öka efterfrågan på sockerrörsbaserad etanol, flaggades också som en av faktorerna.

Meir Commodities, ett sockerhandelsföretag i Mumbai, förväntar sig ett globalt underskott på cirka tre miljoner ton för säsongen 2023-2024 med tanke på bristen från leverantörer som Indien och Thailand.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vänta, vänta och vänta är vad den tekniska analysen på oljepriset säger

Publicerat

den

Teknisk analys på Brent-olja

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på oljepriset, närmare bestämt för Brent-olja, och den är i ärlighetens namn inte vidare spännande för den visar bara på att man ska vänta. Det har varken den senaste tiden eller nu kommit någon tydlig köp- eller säljsignal.

Förstsätt läsa

Nyheter

Petrolia Noco kommer att ha en betydande oljeproduktion från 2025

Publicerat

den

Anställda på Petrolia Noco

Det norska oljebolaget Petrolia Noco har idag en obetydlig oljeproduktion men kommer att ha en betydelsefull sådan från 2025. Bolagets aktier är idag noterade på NOTC, men kommer under nästa år att flytta noteringen till Euronext Growth Oslo. Bolagets CFO Erik von Krogh presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära