Kaffepriset kan stiga på grund av skadad skörd

Inte bara kakaopriset oroar handlarna på råvarumarknaden, allt fler oroar sig för att kaffepriset ska stiga på grund av skadad skörd.

Kaffemarknaden har upplevt vilda svängningar i år som en följd av den torka som härjat bland de brasilianska grödorna, den största producenten i världen. Nu höjs rösterna bland kaffehandlarna och allt fler bedömer att vi kommer att få se ytterligare prisuppgångar eftersom de tror att årets kaffeskörd blir ännu sämre än vad som har prognostiserats.

Kaffe, den bästa jordbruksråvaran 2014

Till dags dato har kaffe varit den jordbruksråvara som har utvecklats bäst under 2014, en uppgång med cirka 60 procent sedan årsskiftet.

Råvarupriser

Den kraftiga torkan har gjort att gjort att samtliga som arbetar inom kaffeindustrin har ställts inför nya problem och tvingats lära sig vilka effekter som torkan får för kaffepriset, växtligheten och framtida skördar. Den brasilianska kaffeindustrin är redan världens största producent, och kaffeodlingarna ökar i antal. Fler och fler odlare startar plantager som ligger närmare och närmare ekvatorn där värme och torra väderförhållandena är ett växande problem. Den torka som drabbade kaffeodlingarna under första kvartalet 2014 är en av de värsta genom tiderna, varför det råder en enorm osäkerhet. Redan tidigare rådde en betydande osäkerhet kring den brasilianska kaffeindustrin då landets odlare tvingats kämpa mot de problem som kaffebladsrosten fört med sig.

Kan leda till framtida skördeproblem

Flera kaffeexperter hävdar att de skador som torkan förde med sig kan leda till negativa effekter inte bara på årets skörd utan även på framtida kaffeskördar. De oroar sig för att torkan har gjort att kaffeplantornas tillväxt har hämmats, framförallt kring de så kallade grennoderna som producerar blommorna. Det finns också risk för att torkan har skadat rotsystemet hos kaffeplantorna.

När regnet väl kom till Brasilien kom det sent och i stora mängder. Detta har lett till en tidig blomning hos kaffeplantorna vilket kan vara negativt för nästa års skörd. Historiskt sett är den viktigaste blomsterperioden oktober och november, efter det att regnperioden infallit i september. I år kom skyfallen tidigare än så.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top