Kaffepriset faller då det globala utbudet kvarstår

Kaffe i kopp
Foto: margaretglin.

Kaffepriset faller då det globala överutbudet fortsätter. Kaffet handlas nu en bra bit under en dollar per pound på råvarubörserna. Detta innebär att kaffet handlas till sin lägsta nivå på i alla fall tretton år. Det låga priset drabbar många odlare som tvingas skuldsätta sig. De svåra tiderna kan emellertid vara kortlivade då en ny prognos tyder på att överskottet av kaffe inom kort kan komma att bli ett underskott.

Kaffepriserna har haft en svag utveckling under 2019 och föll med nästan 13 % under första kvartalet. Investerare är inte optimistiska att kaffe kan vända trenden på kort sikt.

Kaffe har varit i fritt fall sedan september 2016 när priserna toppade på knappt 2 dollar per pound. För andra säsongen i följd har kaffelagren ökat med produktion på två miljoner säckar. Sydamerika har svarat för större delen av ökningen av produktionen, även om bönderna anpassar sig till situationen genom att använda mindre gödningsmedel

Kaffeodlarna påverkas negativt

Under det senaste året har globala kaffeodlare påverkats av de låga priserna. Branschrepresentanter säger att kaffebranschens framtid är i fara, och kanske inte återhämta sig när priserna stiger igen.

Förutom leveranserna har priserna fallit på grund av en sjunkande brasiliansk real, som nyligen noterade en ny botten i förhållande till den amerikanska dollarn. Den brasilianska valutan har rasat på rapporter att den federala budgeten kommer att kräva ytterligare godkännande från det lägre kongresshuset, vilket sänkte de brasilianska finansmarknaderna. För närvarande förutser experter att realen kommer att styra kaffepriset på kort sikt.

Kommer överutbudet kvarstå?

En nyligen gjord prognos av Rabobank visade att det kan finnas ett globalt kaffeunderskott på 2,3 miljoner 60 kilossäckar under säsongen 2019-2020. Analytiker citerade lägre produktion på flera stora marknader. Vissa analytiker tror att kaffepriset kan vända i år och öka till 1,20 dollar, oavsett om det är på grund av väderförhållanden eller kort täckning – netto spekulativa korta positioner om totalt 63 000 kontrakt.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top